Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków, nr 152

Zapraszając do współpracy, polecam najnowszy numer. Lubin, wrzesień 2021 r., Józef Wyspiański

Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Nr 152. Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański. Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl. Wydano w Lubinie, VII 2021 r. Druk MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów. ISSN 2544-0012

Spis treści numeru 152:

Str.

3. Kartka z pamiętnika. L. Cyganik. Słodkie i kwaśne odcienie życia (III).

19. M. Piotrowska. Oczy Kornblumenbla.

19. J. Wyspiański. Przemyślańskie „święto” rolników w 1943 r.

22. Audycja radiowa J. Majchrzaka z 1957 r. w Radiu Wrocław.

28. Historia nie jest narzędziem wychowania patriotycznego (I) – wywiad M. Goldy z W. Rasewyczem.

31. Wydarzenia wypisane z Dziennika Urzędowego Województwa Tarnopolskiego (I). 35. J. Wyspiański. Deportacje Polaków z pow. przemyślańskiego (XV).

36. M. Skalski. Ukraińcy – czy na pewno bliscy kulturowo? (cz. I).

41. Wpisy dzieci w księdze „Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” – ze szkoły w Wyżnianach, Zadwórzu, Zamościu i Żędowicach.

44. Cześć zwycięzcom Judasza!

Opracowanie techniczne dla Archiwum Kresowego: Bogusław Mykietów.

Plik z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 152 można pobrać poniżej: