Józef Wyspiański, Zbrodnie OUN-UPA, Gminy: Przemyślany, Gliniany, Dobrzanica, Dunajów, Janczyn, Kurowice, Pohorylce, Świrz, Zadwórze

Przedstawiamy pełne wersje trzech publikacji Józefa Wyspiańskiego przedstawiających skutki napadów ukraińskich nacjonalistów na Polaków i polskie zagrody w powiecie Przemyślany.

Józef Wyspiański, Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009

ISBN 978-83-921609-2-2

Kontakt z autorem: erjotwulubin@wp.pl

Plik pdf z pełną wersją książki znajduje się pod spisem treści.

Spis treści:

1. Wstęp – 6

2. O książce – 7

3. Terrorystyczne i ludobójcze działania nacjonalistów ukraińskich – 9

3.1. Powstanie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i stosowany przez nich terror – 9 3.2. Działalność OUN we wrzśniu 1939 r. i podczas okupacji sowieckiej – 12

3.3. Morderstwa i terror OUN-UPA okresie okupacji niemiecko-ukraińskiej – 21

3.4. Napady i akty terroru OUN-UPA jako pomoc niesiona administracji sowieckiej w przyspieszeniu przesiedlenia polskich rodzin – 37

3.5. Nacjonalizm ukraiński motorem fałszowania historii wojennej – 40

4. Uwagi i wyjaśnienia – 49

5. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Przemyślany – 49

5.1. Przemyślany – 49

5.2. Borszów – 63

5.3. Brykoń – 63

5.4. Czupernosów – 64

5.5. Dąbrowa – 64

5.6. Jasna – 66

5.7. Krosienko – 70

5.8. Lipowce – 87

5.9. Ładańce – 91

5.10. Łonie – 91

5.11. Majdan Lipowiecki – 92

5.12. Meryszczów – 96

5.13. Pletenice – 96

5.14. Pniatyń – 97

5.15. Siworogi – 98

5.16. Uniów – 104

5.17. Uszkowice – 106

5.18. Wołków – 107

5.19. Wypyski – 111

6. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Gliniany – 113

6.1. Gliniany- 113

6.2. Jaktorów – 115

6.3. Krzywice – 116

6.4. Mazów – 116

6.5. Poluchów Wielki – 116

6.6. Przegnojów – 116

6.7. Rozworzany – 117

6.8. Słowita – 117

6.9. Zamoście – 117

6.10. Żeniów – 117

7. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Dobrzanica – 120

8.1. Dobrzanica – 120

8.2. Brzuchowice – 124

8.3. Korzelice – 126

8.4. Ostałowice – 126

8.5. Prybeń – 126

8.6. Tuczna – 127

8.7. Wojciechowice – 147

8.8. Żędowice – 148

8. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Dunajów – 153

7.1. Dunajów – 153 7

.2. Białe – 158

7.3. Ciemierzyńce – 170

7.4. Nowosiółka – 178

7.5. Pleników – 178

7.6. Poluchów Mały – 180

7.7. Wiśniowczyk – 182

9. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Janczyn – 185

9.1. Janczyn – 185

9.2. Baczów – 185

9.3. Biłka – 186

9.4. Błotnia – 186

9.5. Dusanów – 187

9.6. Kosteniów – 187

9.7. Podusilna – 187

9.8. Podusów – 188

10. Okoliczności napadów terroru OUN-UPA w gminie Kurowice – 189

10.1. Kurowice – 189

10.2. Alfredówka – 191

10.3. Peczenia – 191

10.4. Sołowa – 191

10.5. Turkocin – 192

10.6. Wyżniany – 192

11. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Pohorylce – 194

11.1. Pohorylce – 194

11.2. Hanaczów – 195

11.3. Hanaczówka – 219

11.4. Łahodów – 225

11.5. Podhajczyki – 227

11.6. Stanimierz – 227

11.7. Unterwalden – 228

11.8. Zaciemne – 228

12. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Świrz – 229

12.1. Świrz – 229

12.2. Chlebowice Świrskie – 258

12.3. Gniła – 268

12.4. Kimirz – 274

12.5. Kopań – 275

12.6. Niedzieliska – 280

13. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Zadwórze – 284

13.1. Zadwórze – 284

13.2. Bogdanówka – 285

13.3. Laszki Królewskie – 286

13.4. Połonice – 286

13.5. Połtew – 287

14. Ukraińcy ratujący Polaków przed śmiercią – 289

15. Apel do Ukraińców – 291

16. Bibliografia – 293

17. Dodatek – 295

18. Indeks nazwisk – 299

19. Indeks nazw geograficznych – 309

20. Notatki – 311

Plik pdf z pełną wersją książki można otworzyć lub pobrać poniżej:


Józef Wyspiański, Zbrodnie OUN-UPA, Lubin 2012

ISBN 978-83-921609-3-9

Kontakt z autorem: erjotwulubin@wp.pl

Plik pdf z pełną wersją książki znajduje się pod spisem treści.

Spis treści 1.

Wstęp – 6

2. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Przemyślany

2.1. Przemyślany i Dąbrowa – 8

2.2. Borszów – 18

2.3. Brykoń – 19

2.4. Czupernosów – 19

2.5. Krosienko i Jasna – 19

2.6. Lipowce -21

2.7. Ładańce – 22

2.8. Łonie – 22

2.9. Majdan Lipowiecki – 23

2.10. Meryszczów – 30

2.11. Pletenice – 30

2.12. Pniatyń – 31

2.13. Siworogi – 34

2.14. Uniów – 37

2.15. Uszkowice – 40

2.16. Wołków – 41

2.17. Wypyski – 42

3. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Gliniany

3.1. Gliniany – 43

3.2. Jaktorów – 43

3.3. Krzywice – 44

3.4. Mazów – 44

3.5. Poluchów Wielki – 44

3.6. Przegnojów – 44

3.7. Rozworzany – 44

3.8. Słowita – 44

3.9. Zamoście – 45 3.10. Żeniów – 45

4. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Dobrzanica

4.1. Dobrzanica – 46

4.2. Brzuchowice – 50

4.3. Korzelice – 51

4.4. Ostałowice – 51

4.5. Tuczna i Prybeń – 51

4.6. Wojciechowice – 56

4.7. Żędowice – 56

5. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Dunajów

5.1. Dunajów – 58

5.2. Białe – 68

5.3. Ciemierzyńce – 72

5.4. Nowosiółka – 77

5.5. Pleników – 77

5.6. Poluchów Mały – 79

5.7. Wiśniowczyk – 80

6. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Janczyn

6.1. Janczyn – 81

6.2. Baczów – 81

6.3. Biłka – 81

6.4. Błotnia – 81

6.5. Dusanów – 82

6.6. Kosteniów – 82

6.7. Podusilna – 83

6.8. Podusów – 84

7. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Kurowice

7.1. Kurowice – 85

7.2. Alfredówka – 85

7.3. Peczenia – 85

7.4. Sołowa – 85

7.5. Turkocin – 85

7.6. Wyżniany – 86

8. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Pohorylce

8.1. Pohorylce – 91

8.2. Hanaczów – 92

8.3. Hanaczówka – 114

8.4. Łahodów – 116

8.5. Podhajczyki – 117

8.6. Stanimierz – 117

8.7. Unterwalden – 120

8.8. Zaciemne -121

9. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Świrz

9.1. Świrz – 122

9.2. Chlebowice Świrskie – 128

9.3. Kimirz – 134

9.4. Kopań i Gniła – 136

9.5. Niedzieliska – 137

10. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Zadwórze

10.1. Zadwórze – 138

10.2. Bagdanówka – 139

10.3. Laszki Królewskie – 139

10.4. Połonice – 139

10.5. Połtew – 141

11. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w nieznanych miejscowościach – 144

12. Ukraińcy ratujący Polaków – 145

13. Straty ludności polskiej w wyniku akcji ludobójstwa – 146

14. Demaskowanie fałszywych mitów OUN – 151

15. Zakończenie – 165

16. Bibliografia – 168

17. Najważniejsze błędy zauważone w książce – Barbarzyństwa 169

18. Skorowidz nazwisk – 171

19. Skorowidz nazw geograficznych – 177

Plik pdf z pełną wersją książki można otworzyć lub pobrać poniżej:


Józef Wyspiański, Ludobójstwo OUN-UPA, Lubin 2019

ISBN 978-83-921609-5-3

Kontakt z autorem: erjotwulubin@wp.pl

Plik pdf z pełną wersją książki znajduje się pod spisem treści.

Spis treści:

1.Wstęp – 6

2. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Przemyślany

2.1. Przemyślany i Dąbrowa – 12

2.2. Borszów – 17

2.3. Brykoń – 18

2.4. Czupernosów – 18

2.5. Krosienko – 18

2.6. Lipowce – 27

2.7. Ładańce – 28

2.8. Łonie – 28

2.9. Majdan Lipowiecki – 28

2.10. Meryszczów – 29

2.11. Pletenice – 29

2.12. Pniatyń – 29

2.13. Siworogi – 29

2.14. Uniów – 30

2.15. Uszkowice – 30

2.16. Wołków – 32

2.17. Wypyski – 33 3.

Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Gliniany

3.1. Gliniany – 34

3.2. Jaktorów – 36

3.3. Krzywice – 36

3.4. Mazów – 36

3.5. Poluchów Wielki – 37

3.6. Przegnojów – 37

3.7. Rozworzany – 37

3.8. Słowita – 47

3.9. Zamoście – 47

3.10. Żeniów – 48

4. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Dobrzanica

4.1. Dobrzanica – 52

4.2. Brzuchowice – 53

4.3. Korzelice – 53

4.4. Ostałowice – 53

4.5. Tuczna i Prybeń – 54

4.6. Wojciechowice – 54

4.7. Żędowice – 55

5. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Dunajów

5.1. Dunajów – 71

5.2. Białe – 72

5.3. Ciemierzyńce – 76

5.4. Nowosiółka – 85

5.5. Pleników – 86

5.6. Poluchów Mały – 87

5.7. Wiśniowczyk – 87

6. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Janczyn

6.1. Janczyn – 90

6.2. Baczów – 90

6.3. Biłka – 90

6.4. Błotnia – 90

6.5. Dusanów – 90

6.6. Kosteniów – 92

6.7. Podusilna – 92

6.8. Podusów – 93

7. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Kurowice

7.1. Kurowice – 94

7.2. Alfredówka – 95

7.3. Peczenia – 95

7.4. Sołowa – 95

7.5. Turkocin – 96

7.6. Wyżniany – 96

8. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Pohorylce

8.1. Pohorylce – 97

8.2. Hanaczów – 100

8.3. Hanaczówka – 108

8.4. Łahodów i Jasna – 110

8.5. Podhajczyki – 111

8.6. Podlesie (Unterwalden) – 111

8.7. Stanimierz – 111

8.8. Zaciemne – 113

9. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Świrz

9.1. Świrz – 115

9.2. Chlebowice Świrskie – 124

9.3. Kimirz – 134

9.4. Kopań i Gniła – 135

9.5. Niedzieliska – 141

10. Okoliczności napadów i terroru OUN-UPA w gminie Zadwórze

10.1. Zadwórze – 142

10.2. Bogdanówka – 145

10.3. Laszki Królewskie – 145

10.4. Połonice – 145

10.5. Połtew – 154

11. Okrutne metody uśmiercania ludzi w pow. Przemyślany przez ukraińskich bandytów – 156

12. Skutki ludobójstwa w powiecie Przemyślany – 159

13. Ukraińcy ratujący Polaków – 166

14. Apel do Ukraińców – 168

15. Strofy cieniom pomordowanych – 171

16. Fałszywe i tendencyjne relacje w dokumentach ukraińskich – 174

17. Kult Bandery w literaturze zachodnich historyków – 185

18. Walka o historyczną prawdę o Holokauście na Ukrainie – 188

19. Działania antybanderowskie w Polsce – 191

20. Zakończenie – 194

21. Przypisy – 195

22. Poprawki i uzupełnienia do list ofiar:

22.1. W książce – 199 Barbarzyństwa OUN-UPA

22.2. W książce – 200 Zbrodnie OUN-UPA

23. Skorowidz nazwisk – 201

24. Skorowidz nazw geograficznych – 207

Plik pdf z pełną wersją książki można otworzyć lub pobrać poniżej: