Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 155

Szanowni Państwo, przesyłam najnowszy numer „Spotkań Świrzan” i zapraszam do współpracy w redagowaniu kolejnych zeszytów. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański

Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański.

Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.

Spis treści numeru 155 (nr 2/2022)

Str.

3. Kartka z pamiętnika. I. Karten. Sztuka przetrwania w lesie. Świrski obóz (VI).

21. J. Rasławski. Przesiedlenia.

23. Wydarzenia wypisane z Dziennika Urzędowego Województwa Tarnopolskiego (III).

26. K. Salkitzoglou. Pokolenia rodziny Jedynaków z Chlebowic Świrskich (I).

35. Przemyślany w józefińskim katastrze (I).

40. Wiersze Zygmunta Grochowalskiego (VIII).

43. Kasztelanka.

44. Pokłosie naszych publikacji (redakcja).

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 155 można otworzyć lub pobrać poniżej: