Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 156

Szanowni Państwo, przesyłam najnowszy numer „Spotkań Świrzan” i zapraszam do współpracy w redagowaniu kolejnych zeszytów. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański

Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański.

Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.

Spis treści numeru 156 (nr 3/2022)

Str.

3. Kartka z pamiętnika. L. Cyganik. Słodkie i kwaśne odcienie życia (IV).

19. J. Tarnawski. Portret Ojca.

20. J. Rozwadowski. Wycieczka do Plenikowa.

27. Świrz w józefińskim katastrze (I).

33. K. Salkitzoglou. Pokolenia rodziny Jedynaków z Chlebowic Świrskich (II).

37. Przemyślany latem 1941 r. w opracowaniu W. Lower.

43. Cud uzdrowienia.

44. Pokłosie naszych publikacji (redakcja).

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 156 można otworzyć lub pobrać poniżej: