Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 158

Szanowni Państwo, ślę do poczytania następny zeszyt „Spotkań Świrzan” i zapraszam do współpracy. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański

Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański.

Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.

Spis treści numeru 158 (nr 5/2022)

Kartka z pamiętnika. Kronika S. Golfarda (I).

S. Tarnawski. Pogrzeb Dziadka Izydora.

Wypisy z Tarnopolskiego Dziennika Wojewódzkiego (II).

Co stało się w Hanaczowie (II) – wywiad.

Świrz w józefińskim katastrze (II).

Józef Mudrak i lotnicza mapa. (Opr. J.W.).

Z. Abramowicz. Niezwykła Droga Krzyżowa.

J. Wyspiański. Deportacje Polaków z pow. przemyślańskiego (XVI).

Wiersze Z. Grochowalskiego (IX).

Księgi metrykalne w archiwum krakowskim.


Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 158 można otworzyć lub pobrać poniżej: