Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 162

Szanowni Państwo, ślę do poczytania kolejny zeszyt „Spotkań Świrzan” i zapraszam do współpracy. Uwagi o zawartości numeru mile widziane. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański.

Spis treści numeru 162 (3/2023)

Str.

3. L. Cyganik. Słodkie i kwaśne odcienia życia (V).

19. J. Tarnawski. Tęsknota.

20. Świrz w józefińskim katastrze (III).

25. J. Wyspiański. Grypsy z przemyslańskiego aresztu (II).

28. Wydarzenia z pow. Przemyślany podane w Kurierze Lwowskim (I).

34. J. Hartman. Polsko-żydowskie ABC (I).

38. Kilka słów o nowych książkach.

40. 79. rocznica rzezi wołyńskiej – wywiad A. Dąbrowskiej.

43. Pokłosie naszych publikacji (Redakcja, J. Rozwadowski)

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 162 można otworzyć lub pobrać poniżej:


Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański. Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.


Wcześniejsze numery można przejrzeć tu: Świrz, powiat Przemyślany, województwo tarnopolskie.