1-2 listopada 2019. Znicze pamięci na cmentarzach na Kozakach, w Łuce i w Złoczowie

Wczoraj i dziś zostały zapalone znicze na mogiłach naszych przodków na cmentarzach na Kozakach i w Łuce. Na obu cmentarzach ustawiono w sumie 360 zniczy (z zakupionych 400) ? na wszystkich starych grobach.

Kilkanaście lampek ustawiono też w Złoczowie ? w 4 miejscach: na grobowcu biskupa Jana Cieńskiego, przy dwóch mogiłach pomordowanych przez NKWD w 1941 oraz przy rotundzie w której pochowano polskie ofiary wojny 1919 roku.

Znicze i modlitwa za zmarłych to wyraz hołdu i pamięci wobec tych, którzy tworzyli nieistniejący już świat Kresów. Spoczywający tam nasi przodkowie i krewni formowali charaktery naszych dziadków i rodziców. Budowali i utrwalali tradycje kresowych rodzin, przysiółków i wsi. Dbajmy by pamięć o nich trwała. Niech odpoczywają w spokoju.

Znicze zostały zakupione ze środków licznych ofiarodawców ? pełna lista dobrodziejów znajduje się na stronie: http://mykietow.pl/cmentarz-kozaki-i-luka-prace-porzadkowe/

W 2019 planowane są wyjazdy w okolice Złoczowa ? jednym z celów będą dalsze porządki na naszych cmentarzach na Kozakach i w Łuce ? chcemy ustawić część przewróconych płyt oraz odnowić część napisów.

Bogusław Mykietów, Zielona Góra, tel. 669 45 30 66 e-mail: aka@mykietow.pl