I Biesiada Integracyjna Kresowiaków oraz osób mających korzenie kresowe. Santok 20.08.2021 r.

Zgodnie z przyjęta uchwałą Gminy Santok Nr XV/140/2019 z dnia 30 października 2019 roku ustanowiono rok 2020 ?Rokiem Pamięci Kresowiaków?. Ze względu na pandemię całą uroczystość przeniesiono na rok bieżący.

Dnia 20.08.2021roku o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Santoku mieszczącym się przy ulicy Gorzowskiej odbyła się I Biesiada Integracyjna Kresowiaków oraz osób mających korzenie kresowe zamieszkujących obecnie na terenie gminy Santok. Poza kresowiakami z rodzinami na sali obecni byli także radni Gminy Santok.

Prowadzącymi i jednocześnie organizatorami spotkania byli: Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku Pani Sylwia Dobrzyńska i Radny Gminy Santok Zbigniew Karol Łukasiewicz.

Po wprowadzeniu i prezentacji najważniejszych gości kilka słów do zebranych wygłosili:

  1. Maria Bożek- Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Gorzowie Wlkp.
  2. Emilia Hładka- członek Zarządu Klubu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Kostrzynie n/Odrą.
  3. Paweł Piotr Pisarek- Wójt Gminy Santok

Na spotkanie z przyczyn rodzinnych nie przybył zaproszony Senator Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Komarnicki. List Senatora RP do zebranych odczytał prowadzący Zbigniew Karol Łukasiewicz.

Na początek o głos poproszona została Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Pani Maria Bożek. W kilku słowach opisała zakres działalności Towarzystwa, zachęcając pod koniec wypowiedzi do zapisywania się w szeregi organizacji.

Drugą osobą poproszoną o wypowiedź była Pani Emilia Hładka, która po opisaniu działalności koła kostrzyńskiego zareklamowała książkę Józefa Żarskiego ?Dżurków ziemia ojców naszych?.

Na koniec o kilka słów do zebranych poproszony został Wójt Gminy Santok Pan Paweł Piotr Pisarek.

Całą imprezę okrasił zespół ?Baciary ze Lwowa? .

W przerwie dla uczestników biesiady przygotowano skromny poczęstunek.

Na zakończenie imprezy przyśpiewki przy akompaniamencie akordeonu w wykonaniu Zbigniewa Karola Łukasiewicza.

Jerzy L. Dubiel, jldubiel@poczta.onet.pl