Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 143, 144 i 145

Prezentujemy kolejne trzy numery pisma Świrzan i Ich potomków.

Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański.

Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie ? bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.

Spis treści numeru 143 (nr 2/2020)

Str.

3. Kartka z pamiętnika. Fr. J. Dąbrowski. Moje wspomnienia z lat 1939-1945, od Krosienka do Tarnowa (II).

13. Wołyń 1943. T. Śliwiak.

14. B. Kopociński. Komentarz do danych ?Zmarli w Świrzu?.

15. J. Wyspiański. Słów kilka o bp. Leonardzie Słończewskim.

17. S. Adamkiewicz. Działalność polityczna szlachty ziem ruskich w okresie Wielkiego Bezkrólewia.

22. M. Kuleba. Przestrzenna matryca.

29. Wpisy dzieci w księdze „Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” – ze szkoły w Alfredówce, Baczowie, Białem, Błotni i Borszowie.

32. J. Wyspiański. Obchody rocznicy powstania UPA w Przemyślanach.

33. Wypisy z opracowania Grzegorza Motyki (I).

36. J. Wyspiański. Garść informacji o miejscowościach z pow. przemyślańskiego z XVI w.

42. A. Leszewski. Polska Golgota Wschodu: Katyń+Sybir+Kresy.

Krościenko, Przemyślany, Gliniany, Ciemierzyńce, Słupiec, Chlebowice Świrskie, Świrz, Alfredówka, Baczów, Białe, Błotnia, Borszów, Korzelice, Hanaczów – miejscowości o których mowa w powyższym numerze.

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 143 można otworzyć lub pobrać poniżej:

Spis treści numeru 144 (nr 3/2020)

Str.

3. Kartka z pamiętnika. L. Cyganik. Słodkie i kwaśne odcienie życia (I).

20. Z. Bednarz. Upamiętnienie pomordowanych w Hanaczowie.

24. A. Mucha. O Męczennikach.

27. G. Hawro. Lusina i Ciemierzyńce w 2019 r. Podróż do kolebki naszych rodzin. 30. Propozycje odznaczeń i awansów.

35. Znowu ksiądz katolicki przed sądem za kazanie w kościele.

36. Listy z archiwum redakcji (VIII).

39.Wpisy dzieci w księdze ?Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych? – ze szkoły w Ciemierzyńcach, Czupernosowie i Dunajowie.

41. Pokłosie naszych publikacji (P. Rura, redakcja)

Przemyślany, Poheblice, Świrz, Hanaczów, Lusina, Ciemierzyńce, Czupernosów, Dobrzanica, Dunajów – miejscowości o których mowa w powyższym numerze.

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 144 można otworzyć lub pobrać poniżej:

Spis treści numeru 145 (nr 4/2020)

Str.

3. Kartka z pamiętnika. I. Karten. Sztuka przetrwania w lesie. Świrski obóz (IV).

10. M. Piotrowska. Do Kamila Baczyńskiego.

10. Trzy strzały nie zatrzymały opryszka.

11. W. Z. Mirota. Zasłużeni dla Hałcnowa. J. Kolabiński (1900-1976).

18. J. Wyspiański. Wykaz ofiar zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na osobach narodowości polskiej w pow. Przemyślany (XXXIII).

24. M. Kuleba. Lansitzer.

27. Wypisy z opracowania Grzegorza Motyki (cz. II).

31. Profesorowie z naszych Kresów – Marceli Marcichowski.

32. J. Wyspiański. Nazwiska w najstarszych aktach parafialnych w Hanaczowie

33. J. Wyspiański. Album o Polakach z Kresów Wschodnich.

34. K. J. Gorzycki. Zarys historii chłopów w dawnej Polsce do zniesienia poddaństwa (X).

37. Wpisy dzieci z księdze ?Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych? ze szkoły w Dobrzanicy, Glinianach i Hanaczowie.

39. Pokłosie naszych publikacji (B. Kamiński).

44. List proboszcza z Przemyślan.

Świrz, Przemyślany, Bóbrka, Jaktorów, Hałcnów, Żędowice, Ostałowice, Chlebowice Świrskie, Hanaczów, Gliniany, Dobrzanica, – miejscowości o których mowa w powyższym numerze.

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 145 można otworzyć lub pobrać poniżej: