Mieszkańcy Stryjówki koło Zbaraża w świetle Spisu familij i wspomnień

Dziś premiera nowej książki opartej na znajdującym się w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze „Status animarum” Stryjówki. W publikacji znajduje się zdumiewająco bogaty materiał genealogiczny: dane 215 rodzin: 2638 osób ? daty urodzenia, ślubów, śmierci, numery domów…

M. Kubiak, B. Mykietów, L. Opaczewska, Mieszkańcy Stryjówki koło Zbaraża w świetle Spisu familij i wspomnień, Zielona Góra 2019, 190 str., format A4, recenzja: ks. dr hab. R. Kufel, nakład 100 egz., cena 100 zł (50 zł  dla osób prywatnych i firm prywatnych) plus 14 zł koszt przesyłki (paczka Poczta Polska lub paczkomat). Tu kupisz: dystrybucja.

Uwagi i uzupełnienia mile widziane:

Maciej Kubiak: kubiak216@wp.pl

Bogusław Mykietów: aka@mykietow.pl

Lidia Opaczewska z domu Lesiuk: lidia.opaczewska@gmail.com

Skany „Status animarum” znajdą Państwo u nas na stronie: Stryjówka, powiat Zbaraż, województwo tarnopolskie

Spis treści:

Wstęp 5

Dzieje Stryjówki do 1945 roku…. 7

Bolesława Łukasiewicza wspomnienia ze Stryjówki koło Zbaraża… 23

Macieja Kubiaka opowieść o rodzinie Kraśnickich ? przodkach ze Stryjówki… 68

Losy Polaków ze Stryjówki po 1945 roku… 84

Źródła dotyczące wsi w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze… 92

?Status animarum ? Spis familij?… 103

Bibliografia… 184

Indeks rodzin… 185

The Inhabitants of Stryjowka near Zbaraz.

The story based on Status Animarum and family memories.

Table of Contents:

Introduction ……. 5

History of Stryjowka until 1945 ……… 7

Boleslaw Lukasiewicz?s memories ……. 23

Maciej Kubiak’s tale of Krasnicki family ? his ancestors from Stryjowka .. 68

Lives of Poles from Stryjowka after 1945 …… 84

Records concerning the village of Stryjowka in the collections of the Diocesan Archives in Zielona Gora ……. 92

„Status animarum ? List of families” ….. 103

Bibliography ……. 184

Family index …….. 185

Tył okładki to rozkładana mapa Stryjówki w 1939 roku  narysowana przez dawnego mieszkańca wsi – Bolesława Łukasiewicza.

Wstęp

Inspiracją do napisania tej książki był znajdujący się w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze Status animarum ? Spis familij Stryjówki. Naszym celem było wydobycie na światło dzienne tego niezwykłego kresowego materiału genealogicznego. Jednak mnogość materiału o podzbaraskiej wsi sprawiła, że żal było ograniczać publikację do samych metrykaliów.

Opisaliśmy zatem dzieje Stryjówki do 1945 ? od najstarszych o niej wzmianek do opuszczenia miejscowości przez Polaków po zakończeniu II wojny światowej. Większość przytoczonych tu wiadomości pochodzi z pracy Józefa Kachela OFM, Dzieje kościoła i klasztoru Ojców Bernardynów w Zbarażu (1628-1946), Kalwaria Zebrzydowska 2001. Autor dotarł do wielu nieznanych materiałów zachowanych w Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie ? są to m.in. Akta dotyczące parafii Bernardynów w Zbarażu (1723-1939), Składki na budowę kościoła w Stryjówce w parafii Bernardynów w Zbarażu, II. Krótka historia budowy kościółka ob. łac. w Stryjówce (1883-1894), Księga mszy funduszowych rezydencji parafialnej w Stryjówce, należącej do klasztoru Bernardynów w Zbarażu (1905-1944).

Bolesława Łukasiewicza wspomnienia ze Stryjówki koło Zbaraża są swego rodzaju uzupełnieniem poprzedniego rozdziału. To utrwalona w 1994 roku, w formie tradycyjnej papierowej książki, opowieść o zapamiętanej przez autora rodzinnej wsi i różnorodnych losach stryjowieckich rodzin. Znakomicie napisana gawęda o życiu w dawnej Polsce, o wojnie, mordercach i ich ofiarach, sprawiedliwych Ukraińcach ryzykujących życie, by pomóc polskim sąsiadom. To konkretne zapamiętane zdarzenia i postaci. Ta część książki powstała dzięki uprzejmości rodziny Łukasiewiczów, której w tym miejscu dziękujemy.

Podobny charakter ma kolejna część zatytułowana: Macieja Kubiaka opowieść o rodzinie Kraśnickich ? przodkach ze Stryjówki, w tym przypadku są to materiały nowe, dotychczas niepublikowane.

O powojennych kresowych przesiedleniach traktuje rozdział Losy Polaków ze Stryjówki po 1945 roku.

W rozdziale Źródła dotyczące wsi w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze przedstawiliśmy archiwalia ze Stryjówki ocalone z wojennej pożogi przez ks. Jana Chryzostoma Szczerbińskiego, który przywiózł je w 1945 roku na Ziemię Lubuską. Ostatni proboszcz Stryjówki został pierwszym polskim proboszczem parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Starym Sączu koło Sławy. Wśród rękopisów znajduje się np. osobliwy brudnopis skierowanej do starostwa prośby o darowanie życia psu, gdyż Jest to pies bardzo piękny, nie ma drugiego takiego we wsi i bardzo dobry stróż mego gospodarstwa. Ani za 200 zł bym go nie dał. I najważniejsze: nie stykał się z psami wściekłymi.

Obecnie dokumenty przechowywane przez Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze zostały zgromadzone w zbiorze: Akta parafii katolickiej Stryjówka koło Zbaraża, zespół 190, sygnatura PStr-kat.

„Status animarum – Spis familij” to zasadnicza część książki zawierająca zdumiewająco bogaty materiał genealogiczny. Z tysięcy mało czytelnych zapisów wydobyliśmy z niepamięci historie 215 rodzin: 2638 osób ? ich daty urodzenia, ślubów, śmierci a także informacje, gdzie mieszkali, a czasami nawet od kogo kupili chatę czy grunt pod budowę.

Opracowanie kończy Bibliografia oraz Indeks rodzin.

Indeks rodzin

Abraham, 36

Adamarczuk, 138

Adamiak, 180

Adamiuk, 84, 85, 161

Adamowicz, 11, 128, 149, 150

Adlerstein, 19

Ambroży, 84, 85, 115, 116, 158

Andrejczuk, 94

Antochów, 55, 60, 61, 62, 71, 105

Babij, 80, 85

Badach, 34, 60, 62, 64, 107, 112, 115, 125, 129, 148, 159, 160, 163, 166, 167, 171, 172

Baik, 104, 112, 144

Bajik, 104, 145

Balaul, 175

Bałandiuk, 175

Bandera, 32

Baran, 123, 183

Barczuk, 155

Baryccy, 17, 69, 127, 136

Barylscy, 17, 27, 30, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 58, 59, 62, 64, 67, 87, 96, 102, 104, 105, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 128, 131, 132, 133, 136, 137, 144, 145, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 168, 169, 170, 171, 174, 180, 181

Batiuk, 115

Bazarzyńscy, 107

Bednarczuk, 180, 182

Bedrej, 154

Bełonsko, 136

Bełousko, 136

Bereza, 43, 45, 46, 94, 99, 102, 103, 104, 113, 120, 123, 124, 125, 127, 131, 132, 133, 134, 163

Białous, 43, 65

Białozór, 55

Bieleccy, 105, 148

Bieler, 9

Biernat, 17

Bigos, 175, 176

Bilczewski, 17

Bileccy, 111

Bilińscy, 57

Biłous, 59

Biłozor, 118, 119, 125, 149

Biłozór, 152

Biłozur, 153

Blacha, 30, 43, 58, 107, 118, 120, 122, 124, 141, 151, 155, 158, 163, 171, 176

Błaszkiewicz, 129

Bocheńscy, 53

Bodnar, 46, 142

Bojko, 142

Borejko, 54, 125, 126, 130, 135, 146

Brongiel, 176

Brygider, 94, 99, 105, 117, 167, 169

Brzozowscy, 12

Buczak, 20, 46, 47, 94, 102, 103, 104, 107, 110, 112, 113, 116, 118, 119, 125, 128, 129, 131, 133, 136, 139, 144, 145, 150, 163, 166, 171

Buczek, 17

Budzyna, 133, 165

Burak, 17

Byczak, 94, 99, 106, 107, 121, 128, 148, 156, 166, 172

Cebryńscy, 94, 106, 169

Chamczuk, 53

Chmieleńczyk, 138

Chmielewscy, 42

Chmielowscy, 102, 127, 156, 158, 170

Chmurak, 56, 170

Chodaczek, 168, 169

Chudziej, 105

Ciaston, 102

Ciastoń, 26, 33, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 84, 85, 87, 106, 107, 112, 117, 131, 133, 139, 141, 143, 146, 147, 149, 150, 153, 161, 165, 182

Ciseccy, 124

Cisieccy, 94, 99, 102

Cluerbach, 139

Cudzik, 144

Cybrynscy, 103

Czachajda, 93, 119

Czahajda, 17, 43, 93, 103, 105, 110, 115, 119, 122, 133, 141, 145, 162

Czapla, 58, 61, 62, 165, 176

Czechowscy, 94, 102, 160

Czernieccy, 141, 177

Czerscy, 143

Czopowik, 111

Czuprun, 94, 99, 107, 111, 134, 135, 143, 144, 146, 149, 151, 155, 157, 160, 167, 168, 171

Darmohraj, 99, 121

Darmohrań, 124

Darum, 161

Dick, 39, 53, 88

Diduch, 27, 52, 71, 99, 102

Dobrowolscy, 103, 111

Dobrydeń, 82, 123

Dobrzańscy, 16, 24

Dorosz, 119

Dradra, 57, 67

Dragan, 164

Draganiuk, 94, 107, 159, 179, 180

Dudak, 102, 103, 117, 141, 180

Dudek, 126

Dyduła, 30, 68, 94, 117, 136, 150, 171

Dziedzic, 117, 129, 135, 142, 146, 148, 167, 173, 177, 178

Dzik, 88

Faifur, 182

Federowicz, 111, 112

Fedorowicz, 163

Forystek, 16, 17, 20, 26, 27, 39, 80, 93, 101, 103, 142

Friedrich, 7

Fryga, 167

Gajowscy, 145, 146

Gałaj, 145

Ganowscy, 18, 19, 26, 51, 52, 63, 70, 87, 94, 104, 114, 118, 120, 122, 127, 129, 137, 138, 139, 141, 142, 148, 157, 165

Garbicz, 162

Gargulińscy, 129

Gdowski, 15, 24

Geras, 119, 128, 175

Gęślak, 98, 116

Gierząbek, 169

Gładcy, 94, 116, 117, 183

Głowińscy, 60, 94, 106, 114, 134, 169, 176, 177, 181

Głuszek, 94, 105, 112, 114, 126, 143, 155, 166

Gocek, 61, 65, 94, 157, 179

Golas, 94, 110, 125, 142, 144, 145, 146, 150, 154, 155, 165, 169, 180, 183

Gorący, 94, 95, 112, 113, 123, 132, 133, 134, 135, 137, 142, 159, 165, 177

Goroncy, 103

Górnik, 121

Grabowi, 95, 96, 98, 102, 104, 108, 110, 113, 119, 120, 123, 125, 128, 133, 134, 135, 149, 152, 157, 160, 164, 165, 166, 167, 176, 179, 181, 182, 183

Gretkierewicz, 128, 149, 175

Grochowscy, 93

Gut, 95, 99, 120, 121, 124, 127, 135, 152

Gwozdenko, 51

Harmatiuk, 43, 44, 52, 95, 157

Harsaj, 173

Hasaj, 103

Hassaj, 95, 173

Hassay, 145

Hawryluk, 61

Hechinhen, 86

Hindes, 107

Hładewicz, 99

Hnatyszyn, 140, 141

Hohenzollern, 86

Holodiuk, 103

Holodniuk, 102, 103

Hołodniuk, 30, 52, 95, 106, 107, 108, 111, 114, 115, 120, 127, 128, 137, 146, 152, 155, 163, 173, 177

Hołub, 30, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 71, 72, 84, 95, 141, 158, 160, 161

Horaczy, 149, 160, 172

Horbacz, 99, 102, 114, 118

Horowitz, 115

Horyczon, 104, 120, 131, 132, 146, 160, 169, 172, 173

Horyczun, 46, 52, 71, 99, 102, 104, 121, 129, 134, 135, 160, 182

Hrin, 95, 146

Hrycaj, 43, 44, 53

Hucał, 128

Hudyma, 30, 40, 56, 58, 62

Humen, 46, 47, 73, 76, 79, 80, 82, 85, 95, 99, 106, 108, 126, 173, 174, 181

Iżyk, 95, 113, 123, 133, 164, 165, 167, 168, 182

Janiccy, 22

Jankowi, 173, 174

Janowscy, 177

Jaremczuk, 54, 59, 62, 95

Jarosz, 102, 103, 112, 153

Jaszkowscy, 154

Jaworscy, 15, 16, 70, 95, 103, 132, 145, 159, 168, 177, 181

Jazkowscy, 103

Jerzyk, 123, 124

Jezierscy, 87

Jorysz, 162

Juryć, 95

Juryj, 143

Kaczanowscy, 95, 99, 122, 134, 154, 165, 172

Kaczkowscy, 33

Kalwaj, 173

Kapuścińscy, 158, 172

Kicana, 17

Kiebzak, 24

Kiełbuś, 158

Kierniczni, 169, 179

Kinach, 158

Kissmann, 164

Klepacz, 30, 95, 116, 118

Knapp, 87

Kobylańscy, 17, 95, 105, 108, 124, 134, 148, 157

Kogut, 103

Kołodziej, 33, 34, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 95, 152

Kominek, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 30, 33, 34, 36, 51, 60, 61, 62, 65, 95, 102, 104, 106, 109, 114, 115, 116, 119, 128, 131, 136, 139, 146, 155, 157, 158, 159, 162, 163, 176, 179, 180, 181

Kondraczyńscy, 17, 95, 106, 125, 151

Kondrarzyńscy, 17

Konowalec, 32

Korczowscy, 19, 95, 113, 135, 136, 156, 159

Korczyńscy, 160

Korduba, 32, 58

Kordyak, 129, 147, 170

Kornberg, 71, 81

Korpyś, 45

Kosciółek, 96

Kościółek, 112

Kościuk, 121

Kozinczuk, 158

Kozłowscy, 46, 96

Krajewscy, 10

Krasnoselscy, 103

Kraśniccy, 3, 5, 12, 14, 17, 24, 38, 43, 44, 52, 53, 55, 59, 60, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 104, 105, 108, 109, 110, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 130, 131, 134, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 150, 151, 153, 158, 159, 162, 167, 168, 171, 172, 174, 176, 180, 181

Krowczyńscy, 104, 136

Krowyńscy, 114

Króczyńscy, 104, 149

Krówczyńscy, 55, 96, 104, 114, 119, 149

Kruć, 149

Kruk, 15, 18, 19, 30, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 59, 63, 66, 82, 94, 96, 99, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 141, 143, 144, 148, 149, 150, 153, 154, 158, 160, 165, 169, 173, 177

Kryczewscy, 59

Krzywiccy, 96, 126, 148, 153, 154, 166

Krzyżanowscy, 130, 141, 161, 167, 168

Kubiak, 68, 69

Kuczyk, 149

Kulpak, 126, 142

Kunaccy, 121

Kundraczyńscy, 148

Kusz, 143, 168

Kuszlak, 103, 104, 110, 135, 155, 156

Kuszlal, 102

Kuszłak, 60, 61, 63, 66, 96, 97, 104, 113, 123, 127, 140, 150, 155, 170

Kuśnierz, 96, 151, 152

Kutyna, 168

Kuzyk, 150, 170

Kuź, 96

Lejzora, 96

Lewandowscy, 127, 175

Lewczuk, 56, 60, 96

Lewicki, 16, 18

Lipniccy, 96, 99, 102, 115, 164, 165, 167, 168, 169, 178

Lisowscy, 175

Lodzińscy, 123

Lukasewycz, 103

Lukasiewicz, 3, 102

Luszka, 138, 152, 166

Lysobej, 19, 102

Łukasiewicz, 2, 3, 5, 7, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 36, 64, 67, 68, 81, 84, 96, 109, 112, 120, 121, 140, 147, 182, 184

Łysobej, 19, 30, 32, 45, 96, 97, 99, 104, 107, 113, 114, 115, 116, 120, 122, 126, 127, 130, 131, 132, 134, 135, 145, 147, 152, 153, 154, 156, 157, 161, 166, 177, 181

Majewscy, 46

Majscy, 85

Makaroff, 64

Malachowscy, 14

Małachowscy, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 26, 30, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 51, 52, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 87, 103, 105, 184

Mantel, 53

Marchoccy, 11, 13, 37

Marczak, 43, 44, 45, 46, 52, 66, 102, 110, 122, 130, 133, 157

Maryasz, 97, 145

Matachowscy, 14

Matczyńscy, 14

Matyczyńscy, 24

Mazurkowscy, 134

Mersand, 153

Miedzianowscy, 107, 163

Mielnik, 126

Miszeccy, 57, 58, 62

Mokrzy, 97, 102

Mrozowiccy, 12

Mulawka, 103

Murawiew, 24

Muzia, 62, 97, 98, 111, 168

Muzyka, 121, 164

Mysko, 103

Myśków, 173

Nagadzyna, 97, 114, 175, 176

Nahaj, 17, 46, 52, 63, 69, 70, 71, 79, 82, 97, 99, 102, 109, 119, 126, 127, 130, 132, 133, 137, 138, 140, 164, 165

Narolscy, 114, 171

Newaszyńscy, 146

Niemczuk, 30

Niewidziajlo, 102

Niewidziajło, 17, 19, 27, 30, 39, 42, 43, 60, 61, 64, 65, 84, 87, 97, 108, 130, 148, 176, 180

Niżnik, 42, 129, 140

Nowakowcy, 73, 80, 125, 173

Nowakowscy, 73, 85, 97, 117, 123, 125, 173

Nowakowskiej, 85

Nowaszyńscy, 97, 131

Nowosad, 39, 130, 177

Nusbaum, 53

Nussbaum, 65

Obszarscy, 145

Olaniszyn, 174

Olejnik, 98

Oleszczuk, 157

Onaccy, 149

Orłowscy, 30, 33, 43, 81, 97, 108, 141, 142, 165, 168, 181

Orwicz, 34

Osadczuk, 172, 173, 179, 181

Osowicz, 176, 177

Osowscy, 97, 113, 114

Owsiańscy, 173

Paluch, 179

Pałanic, 121

Papura, 97, 99, 113, 124, 126, 128, 153

Parchon, 170

Parelcin, 180, 181

Partyka, 111, 125

Piątko, 105

Pierzchlewicz, 68

Piskorowscy, 68

Pizuńscy, 9

Plewak, 121

Pluszczewscy, 12

Polypczuk, 102

Połypczuk, 97, 117

Popowicz, 123

Pronkiewicz, 102, 119, 166, 169

Proszkiewicz, 93

Prunkiewicz, 147

Puzyna, 15

Pylypczuk, 102

Pyrchajło, 142

Radkowscy, 176

Radyk, 103

Rapalscy, 39, 53

Raziuk, 136

Rekiel, 128, 130

Resenstrauch, 104, 157

Rewera, 106

Robak, 34, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 63, 64, 69, 71, 72, 77, 81, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 107, 113, 117, 118, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 133, 134, 136, 142, 145, 147, 150, 152, 153, 155, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 183

Rodak, 97, 135, 145, 163, 164

Rogowscy, 177

Rokiccy, 62, 97, 102, 108, 127, 145, 147, 174, 175, 179

Romaniuk, 108

Romańczuk, 146

Rosenstrauch, 104, 155

Rotterman, 53

Rudkowscy, 137

Rudniccy, 12, 37, 105

Rymarz, 74, 82, 145, 168

Sawa, 53

Schaul, 58

Semenczuk, 97

Semeniuk, 96

Semeńczuk, 127, 135

Sempak, 123

Seredyńscy, 160

Skórscy, 14, 31, 93, 121, 124, 141, 149, 157, 158, 169, 180

Skurscy, 93, 115, 157

Slawuta, 102, 103

Sławuta, 52, 97, 99, 113, 118, 119, 123, 124, 134, 139, 152, 159, 161, 170, 172, 174, 175, 178, 179

Słobodzian, 97, 160

Słomińscy, 108, 111, 162, 175

Słota, 133, 139, 148

Smoluk, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 97, 109, 110, 132, 144, 156, 160, 165, 168, 176

Sobczak, 51, 109, 161, 172

Sobolak, 157, 173, 180

Sochin, 116

Sokalscy, 17, 55, 59, 60, 63, 98, 102, 103, 114, 115, 118, 120, 122, 124, 132, 135, 136, 138, 140, 143, 151, 153, 155, 156, 171, 173

Sokół, 33, 34, 45, 55, 60, 61, 64, 67, 71, 105, 117, 134, 138, 142, 148, 153

Solscy, 80, 98

Sołtys, 152, 178, 179

Sosniccy, 102

Sośniccy, 98, 112, 123, 131, 141, 143, 147, 163, 167, 183

Sowa, 60, 61, 136, 178

Speiser, 151

Spryszków, 106

Stankiewicz, 149, 162

Starzyccy, 103

Stempel, 98, 119, 121

Studzinscy, 103

Studzińscy, 110, 112, 140, 151, 156

Suchodolscy, 82

Szaburow, 50

Szaffkopf, 163

Szafranscy, 102

Szafrańscy, 14, 98, 99, 114, 152, 157, 161, 162, 168, 182

Szahun, 103

Szarzy, 33, 36, 38, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 98, 109, 117, 121, 127, 129, 130, 136, 146, 178, 181

Szczerbiński, 5, 16, 20, 26, 60, 62, 92

Szczerbluk, 59, 110

Szczęch, 98

Szczęsnowicz, 171

Szczęśni, 9

Szeligiewicz, 9, 11

Szerszun, 156

Szewela, 102

Szkolniak, 181

Szostakowscy, 121, 122

Sztempel, 95, 119, 120

Sztempik, 119

Szuchewycz, 32

Szulak, 108

Szulhan, 177, 178, 180

Szułyk, 182

Szumlicz, 103, 144, 179, 180

Szumlycz, 102

Szumowscy, 170

Szuran, 179

Szyjka, 53

Szymańscy, 42, 43, 44, 47, 50, 53, 71, 84, 96, 98, 139, 140, 150, 155

Szymkowicz, 42

Ścibor, 13

Tabaczni, 102

Tabaka, 162

Tacik, 67

Tarnawscy, 138

Tofilowie, 42, 61

Tokarscy, 98, 131, 163

Tracz, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 56, 59, 62, 67, 111, 112, 157, 162, 180

Traj, 176

Trukawka, 152

Trzcińscy, 62

Turańscy, 62, 99, 117, 118, 126, 145

Twardowski, 18

Tworyszczuk, 180

Tymoszek, 181

Tymoszyk, 164

Tyrchajło, 142

Urwant, 138

Wałowi, 98, 104, 118, 123, 132, 182

Wardyba, 86, 91, 92

Warężak, 106, 153, 166, 176, 182

Warłam, 98, 111, 114, 125, 154, 162, 163, 178

Wasilewscy, 50

Weber, 17

Weksler, 55

Wesołowscy, 160, 179

Widzisz, 14

Wierzbiccy, 19, 43, 98, 138, 142, 155, 173, 183

Winniccy, 106, 166, 167

Witenko, 103

Wohl, 114

Wojcieszczuk, 80

Wołczuk, 99, 164

Wołoszyn, 180

Wościeszczuk, 14, 24

Woźni, 98, 129, 139

Wójciccy, 107

Wójcik, 14, 24

Wójtowicz, 42

Wrobel, 103

Wróbel, 14, 17, 64, 77, 98, 106, 109, 113, 118, 137, 138, 147, 148, 164, 168, 178, 182

Wyspiańscy, 176

Zacieracha, 98, 106, 113, 146, 159, 166, 174, 181, 182

Zajączkowscy, 46, 54

Zalescy, 152, 155

Załuscy, 98, 111, 125

Załybniuk, 143, 174

Zarkower, 154, 162

Zarkowicz, 154

Zarubińscy, 98, 99, 111, 112, 137, 138, 139, 144, 149, 162, 170, 181, 183

Zarzyccy, 15

Zarzycki, 24, 124

Zawalscy, 123

Zawerucha, 98, 99, 104, 136, 157, 161

Zawierucha, 30, 98, 104, 113, 116, 117, 119, 131, 136, 182

Zawistowscy, 24, 43, 47, 50, 51, 53, 71, 84, 89, 90, 91, 98, 135, 163, 178

Zeleni, 103

Zeloni, 104, 170

Zembik, 68, 72, 76, 98, 140, 160, 161, 169, 170, 175

Zielińscy, 58, 59

Zieloni, 1, 2, 3, 84, 98, 104, 140

Zurubińscy, 164

Zwolak, 98, 105, 111, 114, 121, 138, 169

Zwolinscy, 103

Żarkower, 30

Żelazni, 98, 127, 140, 181

Żywak, 98, 107

Żywczak, 17

Żywczyk, 106

Żywotko, 174