Miasteczko JAZŁOWIEC – gniazdo rodu Kuliczkowskich, Marcinkowskich i Hoffmannów

Przeczytajcie opowieść Czesława Kuliczkowskiego z USA o jego rodzinie, która narodowościowo była tak różnorodna jak zróżnicowane były Kresy do 1939 roku. Są zatem przodkowie polscy, rusińscy a także żydowscy a nawet „sześć sióstr, przynależących do czterech związków wyznaniowych, mieszkających w czterech krajach, na dwóch kontynentach po obu stronach Atlantyku…”

Czytaj dalej „Miasteczko JAZŁOWIEC – gniazdo rodu Kuliczkowskich, Marcinkowskich i Hoffmannów”