Kuliczkowscy z Jazłowca. Moje genealogiczne kresowe poszukiwania.

Ukazała się książka dr Czesława Kuliczkowskiego zawierająca efekty jego wieloletnich poszukiwań na kilku kontynentach. Opisał 9 pokoleń i 200-letnią historię rodziny z terenów RP oraz 190-letnią obecność jej przedstawicieli na emigracji.

Publikacja „Moje genealogiczne poszukiwania”, zredagowana przez dr Ewę Śliwińską, opowiada o dziejach rodu Kuliczkowskich pochodzących z Jazłowca, w powiecie Buczacz, w województwie Tarnopol, na dawnych Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Znajdziemy w niej też losy krewnych m.in.: Baczyńskich, Grzesiowskich, Hoffmannów, Horodeckich, Marcinkowskich, Śliwińskich… Książka jest efektem wieloletniej pracy, tysięcy godzin studiów i współpracy z różnymi osobami oraz instytucjami w wielu krajach świata. Historie rodów, rytuały, tradycje, zwyczaje; losy w czasie II wojny światowej, zesłania na Sybir i na roboty przymusowe do Niemiec, areszt i więzienie przez władze UB, emigracje, migracje i repatriacje wraz z archiwalnymi fotografiami, ilustracjami i zapisami oraz diagramami genealogicznymi i obszernym indeksem nazwisk i miejscowości tworzą niezwykle unikatowy charakter publikacji.

Autor na 412 stronach opisał losy 9 pokoleń i 200-letnią historię rodziny z terenów Polski oraz 190-letnią obecność jej przedstawicieli w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, i wielu innych krajach. Całość zilustrował 265 fotografiami.

Książka została wydana w kolekcjonerskim niskim nakładzie (kolor, kreda, twarda oprawa, ISBN 978-83-962001-0-5). Cena publikacji wynosi 140 zł (wysyłka na terenie Polski wliczona w cenę). Zainteresowanych nabyciem publikacji prosimy o kontakt: ewa.agnieszka.sliwinska@googlemail.com

Czesław Antoni Kuliczkowski, Moje genealogiczne poszukiwania. Z szacunku dla przodków, z myślą o potomnych, Nazareth, PA – USA 2020.

ZAWARTOŚĆ

Od Autora

1. Wstęp

1.1. Moje szczególne hobby – genealogia

1.2. Wprowadzenie, przedmiot pracy oraz jej zakres

2. Czesław Antoni Kuliczkowski

2.1. Wykres genealogiczny

2.2. Życiorys i wydarzenia z życia

3. Rodzice Helena i Franciszek Kuliczkowscy

3.1. Franciszek Kalist Kuliczkowski

3.2. Definicje oraz źródła dla niektórych nazw ujętych w powyższym rozdziale

3.3. Niektóre opinie i spostrzeżenia Franciszka Kuliczkowskiego z Jazłowca

3.4. Franciszek Kuliczkowski i Urząd Bezpieczeństwa

3.5. Helena Kuliczkowska z domu Horodecka

4. Dziadkowie Kazimiera i Kazimierz Kuliczkowscy

4.1. Kazimierz Kuliczkowski

4.2. Kazimiera Kuliczkowska z domu Marcinkowska

4.3. Ród Kuliczkowskich – herby, krótka historia i ostatnie

dziewięć pokoleń Czesława Kuliczkowskiego

5. Pradziadkowie Feliksa i Jakub Marcinkowscy

5.1. Polska, Galicja, Żydzi, Hoffmannowie i Jazłowiec

5.2. Feliksa Marcinkowska z domu Hoffmann

5.3. Jakub Marcinkowski

6. Prapradziadkowie Antonina i Wenzel Hoffmannowie

6.1. Wenzel Wiaczesław Wacław Hoffmann

6.2. Antonina Hoffmann z domu Kamińska

6.3. Potomkowie Wenzela i Antoniny Hoffmannów

6.3.1. Wykres genealogiczny najbliższych potomków Wenzela Hoffmanna i Antoniny z domu Kamińska

6.3.2. Opis genealogiczny potomków Feliksy Marcinkowskiej z domu Hoffmann

6.3.3. Opis genealogiczny potomków Leopolda-Leona Hoffmanna

6.3.4. Opis genealogiczny potomków Ludwika Hoffmanna

6.3.5. Opis genealogiczny potomków Kajetana Hoffmanna

6.3.6. Opis genealogiczny najmłodszych potomków Wenzela Hoffmanna

6.3.7. Krzywołuka – kolebka rodu Hoffmannów – wczoraj i dziś

7. Nasi Bliscy uwiecznieni na łamach Archiwum Kresowego

7.1. Uczestnicy Powstania Listopadowego

7.2. Emigranci

7.3. Zesłańcy na nieludzką ziemię

7.4. Przymusowi robotnicy III Rzeszy

7.5. Repatrianci z Kresów Wschodnich

7.6. Czciciele Matki Bożej Jazłowieckiej

7.7. Wielkanoc w Jazłowcu

7.8. Wigilia Bożego Narodzenia w Jazłowcu

7.9. Szczodracy z Jazłowca

7.10. O roli Archiwum Kresowego w odkrywaniu wspólnych korzeni

8. Jazłowiec i Kresy Południowo-Wschodnie II RP

8.1. Miasteczko Jazłowiec – gniazdo rodu Kuliczkowskich

8.2. Wybitni jazłowczanie i inne postacie związane z Jazłowcem

8.3. Niektóre informacje dotyczące rodu Kuliczkowskich

8.3.1. XVI i XVII wiek

8.3.2. XVIII wiek

8.3.3. XIX wiek

8.3.4. XX wiek

8.3.5. XXI wiek – niektórzy potomkowie rodu Kuliczkowskich z Jazłowca

8.4. Mozaika i dziedzictwo językowe naszych kresowian

9. Zakończenie

10. Dodatki

10.1. Literatura

10.2. Spis fotografii i ilustracji

10.3. Indeks nazwisk

10.4. Indeks miejscowości, krain i państw