Cmentarz Kozaki Zazule – stan na dzień 30.07.2011 roku

Cmentarz Kozaki Zazule – stan na dzień 30.07.2011 roku

W łatwy sposób znajdą Państwo szukaną osobę za pomocą jednoczesnego wciśnięcia klawiszy Ctrl i F. Wtedy na górze strony otworzy się okno wyszukiwarki, gdzie należy wpisać szukane nazwisko ? znajdą Państwo właściwy numer fotografii w danym rzędzie. Wiedząc, w którym rzędzie jest szukana fotografia – proszę kliknąć w poniższy właściwy link.

Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd I ? wchodząc na cmentarz pas ziemi szerokości ponad 4 metrów jest bez grobów (możliwe, że wkrótce zaczną się tu pochówki).

Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd II

Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd III

Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd IV

Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd V

Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd VI

Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd VII

Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd VIII

Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd IX

Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd X

Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd XI

Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd XII

Obszerny opis cmentarza znajdą Państwo w bezpłatnej cyfrowej wersji naszej książki: Danuta Zielińska, Jacek Dziobek-Romański, Bogusław Mykietów, DZIŚ U WIECZNOŚCI BRAM, STANĄŁEŚ BRACIE DROGI… CMENTARZE KOZAKÓW I PYRZAN, Pyrzany – Zielona Góra 2011.

W kwietniu 2011 roku zespół w składzie Anna Jurcan, Orest Kłak, Bogusław Mykietów, Zdzisław Mykietów oraz Danuta Zielińska opisał oraz sfotografował wszystkie nagrobki znajdujące się na cmentarzu na Kozakach. Zamieszczony plan przedstawia ilość grobów w rzędzie oraz jedynie orientacyjne położenie grobów. Ponieważ wiele napisów na nagrobkach jest nieczytelnych lub nie ma ich wcale, w ustaleniu kto jest w danej mogile pochowany pomagały nam osoby z Kozaków: Nadia Pysznograj, Stefan Kozak oraz Władysław Banyk. Pochodzenie wielu osób udało się ustalić na podstawie spisu osób przesiedlonych na Kozaki w 1945, który wykonali miejscowi studenci: Julia Pysznograj (z Kozaków) i Taras Medyński (z Łuki) pod kierownictwem Igora Iwaniury (z Tarnopola).

Literami NN oznaczyliśmy mogiły, których nie udało nam się zidentyfikować.

Fotografie: Anna Jurcan.

Rząd I

Rząd szerokości ponad 4 metrów bez grobów.

Rząd II

 1. II Krawczuk Maria córka Piotra, z domu Syrotyńska (??????? ????? ????????) 02.01.1952-29.05.1994;

  Turowicz Paraskewia z domu Syrotyńska (T?????? ??????????), (przesiedlona z Horyńca Zdrój z Polski), żona pochowanego obok Piotra;

  Turowicz Piotr syn Wasyla (T?????? ????? ?????????) 12.07.1933- 24.02.1991, (przesiedlony z Korytnik z Polski).

  Trzy połączone mogiły: czarna płyta marmurowa, dwie z lastryka z czarnymi marmurowymi tablicami, środkowa (Paraskewii) bez inskrypcji.

 2. II Pysznograj Olga, 1980 Kozaki -1998 Kozaki, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem bez tabliczki.

 3. II Tymeczko Ola (??? ???????), (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem bez tabliczki.

 4. II Tymeczko Michał syn Eustachego (??????? ?????? ??????????) 01.07.1927- 21.09.2000, (przesiedlony z Korytnik z Polski), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 5. II Sawras Jarosław (?????? ???????), (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem bez tabliczki.

 6. II Sawras Maria (?????), (z Obertasowa), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem bez tabliczki.

 7. II Banyk Jarosław syn Dymitra (????? ??????? ?????????) 07.04 1935-10.07.2006, (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 8. II Banyk Emilia córka Eustachego, z domu Tymeczko (????? ?????? ?????????) 01.03.1934-03.04.2008, (przesiedlona z Korytnik z Polski), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 9. II Drewniany krzyż cmentarny (nie mogiła).

 10. II Tymeczko Stefania córka Mikołaja, z domu Sembaj (??????? ???????? ??????????) 08.01.1925-03.12.2001, (z Kozaków);

  Tymeczko Iwan syn Eustachego (??????? ???? ??????????) 27.11.1921-30.03.2006, (przesiedlony z Korytnik z Polski).

  Podwójna mogiła z lastryka z marmurowymi czarnymi tablicami.

Rząd III

 1. III Syrotyński Stefan, (przesiedlony z Horyńca Zdrój z Polski), mogiła ziemna z metalowym krzyżem bez tabliczki.

 2. III Syrotyńska Maria z domu Romanyk, (przesiedlona z Jarosławia z Polski), mogiła ziemna z metalowym krzyżem bez tabliczki.

 3. III Syrotyński Piotr syn Piotra (???????????? ????? ????????) 12.07.1912-6.12.1983, (przesiedlony z Horyńca Zdrój z Polski);

  Syrotyńska Olga córka Iwana (??????????? ????? ???????? 26.12.1916-6.07.1991, (przesiedlona z Polski).

  Nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 4. III Łemczuk Piotr syn Iwana (?????? ????? ????????) 15.03.1899-12.10.1980, (przesiedlony z Korytnik z Polski), nagrobek z lastryka z marmurową białą tablicą i fotografią zmarłego (na której Piotrowi brakuje lewego ucha- był nazywany ?bezuchym Łemczukiem? ? ucho, jeszcze w Polsce, odgryzł mu koń).

 5. III Łemczuk Rozalia z domu Hładasz, żona pochowanego obok Piotra Łemczuka, (przesiedlona z Korytnik z Polski), betonowe obramowanie bez tablicy i krzyża, połączone z poprzednim grobem.

 6. III Banyk Roman syn Dymitra (????? ????? ?????????) 7.01.1948-22.03.1987, (z Kozaków), betonowe obramowanie bez tablicy i krzyża.

 7. III NN, (z Kozaków), dziecięca mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 8. III Banyk Maria z domu Rudnicka (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 9. III Tymeczko Michał syn Michała (??????? ??????? ??????????) 22.02.1934-17.05.1995, (przesiedlony z Korytnik z Polski), mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 10. III Tymeczko Jarosława córka Piotra, z domu Hładasz (??????? ???????? ????????) 30.05.1936-11.04.2010, (przesiedlona z Korytnik z Polski), mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 11. III Niedzielski Michał (??????????? ??????? ????????) 14.11.1922-27.06.1995, (przesiedlony z Polski),

  Niedzielska Maria córka Andrzeja, z domu Hładasz (?????????? ????? ?????????) 17.09.1923-17.04.1998, (przesiedlona z Korytnik z Polski).

  Nagrobek z lastryka z marmurowymi czarnymi tablicami.

 12. III Ratuszny Piotr syn Eugeniusza (???????? ????? ?????????) 14.07.1958-2007, (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 13. III Ratuszna Wiera córka Eugeniusza, z domu Hamarnyk (??????? ???? ?????????) 13.05.1954-20.11.2004, (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 14. III Hładasz (Gładasz) Zenon syn Józefa (?????? ??????? ?????????) 1.10.1958-4.06.1994,, (z Kozaków), (zabito go w pracy w Moskwie), nagrobek z piaskowca

 15. III Hładasz (Gładasz) Józef syn Piotra (?????? ????? ????????) 1933-11.04.2000, (przesiedlony z Korytnik z Polski),

  Hładasz (Gładasz) Emilia córka Józefa, z domu Hamarnyk (?????? ?????? ?????????), 19..- 2004, (przesiedlona z Korytnik z Polski).

  Wspólna mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

Rząd IV

 1. IV Syrotyńska Anna córka Andrzeja, z domu Baran (??????????? ????? ?????????) 11.05.1926-11.06.2002, (przesiedlona z Korytnik z Polski), nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 2. IV Syrotyński Iwan syn Fiodora (???????????? ???? ?????????) 19.08.1926-31.07.1985, (przesiedlony z Horyńca Zdrój z Polski), nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 3. IV Syrotyńska Ewa córka Fiodora (??????????? ??? ?????????) 3.03.1901-8.03.2000, (przesiedlona z Polski), nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 4. IV Łemczuk Rozalia córka Stefana (?????? ?o????? ??????????) 1.01.1902-23.12.1986, (przesiedlona z Korytnik z Polski), pracowała w szkole na Kozakach. Przechowała przez kilkadziesiąt lat zniszczony obraz Matki Boskiej ze ściany kościoła na Kozakach (był nad grobem arcybiskupa K. Hryniewickiego) dzięki czemu przetrwał do dziś. Nagrobek z lastryka.

 5. IV Malinowska Aleksandra córka Wasyla i Rozalii (pochowanej obok), z domu Łemczuk (??????????? ?????????? ?????????) 30.03.1941-19.02.1992, (przesiedlona z Korytnik z Polski),

  Malinowski Eugeniusz syn Szymona (???????????? ????? ?????????) 4.09.1936-13.05.2003, (z Kozaków).

  Nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 6. IV Sawras Michał syn Grzegorza (?????? ??????? ??????????) 21.11.1929-4.12.2008, (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem

 7. IV Szmejuk Maria córka Wasyla i Rozalii, z domu Łemczuk (????? ????? ?????????) 20.05.1932-28.04.2011, (przesiedlona z Korytnik z Polski). Pokazała i przekazała ocalony przez jej mamę obraz ze ściany kościoła na Kozakach Polakom. Mogiła ziemna z drewnianym krzyżem

 8. IV Kozak Józef syn Prokopa (????? ?????) 6.09.1927-8.03.2003, (z Tarnopola), nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 9. IV Baran Anna córka Michała (????? ????? ?????????) 1905-1981, (przesiedlona z Korytnik z Polski),

  Baran Eliasz syn Iwana (????? ???? ????????) 1900-1990, (przesiedlony z Korytnik z Polski).

  Nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą oraz fotografiami zmarłych.

 10. IV Kozak Iwan syn Stefana (????? ???? ??????????) 28.08.1928-12.09.1984, (z Amrozów), betonowe obramowanie z marmurową czarną tablicą.

 11. IV Derewiński Piotr, ur. w Płuhowie 26.04.1896, syn Jakuba Derewińskiego i Zofii Iwaszko, wdowiec po śp. Annie Olejnik, 12.02.1935 bierze ślub na Kozakach z Franciszką Tkaczuk (Tkaczyk), mieszkali na górze koło Sawrasów. Mieli dwóch synów: Józefa (ur. 1937) i Michała (ur. 1946). Z pierwszego małżeństwa Piotr miał syna Włodzimierza (ur. ok. 1927 r.), który był w UPA (lub SS?). Jednostka w której służył Włodzimierz podobno budziła grozę zarówno Rosjan jak i Niemców (może to sugerować służbę w SS). W 1944 roku przed wkroczeniem Armii Radzieckiej wycofał się ze swoją jednostką do Polski, a potem wyjechał do Włoch. Stamtąd podobno korespondował z Michałem- przyrodnim bratem. Piotr Derewiński mieszkał na Betlejemie, a gdy mu spalono dom, przeniósł się na górę (koło Sawrasów?).

  Mogiła ziemna z metalowym krzyżem bez tabliczki.

 12. IV Sawras Włodzimierz (?????? ?????????) 1913-1981, (z Kozaków), według informacji mieszkańców Kozaków jest tu także pochowana:

  Sawras Maria (?????? ?????), (z Kozaków).

  Nagrobek z lastryka.

 13. IV Sawras Józef (?????? ?????) 1932-1977, (z Kozaków),

  Banyk Antoni (????? ?????), 1915-2000, (z Betlejemu ? przysiółka Kozaków), urodzony na Kozakach 4.10.1915, syn Stefana Banyka i Tekli Jabłońskiej. Gdy 17.07.1937 brał ślub na Kozakach z Rozalią Sawras mieszkał pod nr 17.

  Banyk Rozalia z domu Sawras (????? ???????) 1906-1975, (z Betlejemu ? przysiółka Kozaków). Urodzona na Kozakach 7.04.1906, córka Pawła Sawrasa i Franciszki Pańczyszyn (w dniu ślubu z Antonim Banykiem mieszkała na Kozakach pod nr 53).

  Sawras Paweł (?????? ?????), (z Kozaków), mąż Franciszki, ojciec Rozalii pochowanych w tej samej kwaterze.

  Sawras Franciszka z domu Pańczyszyn (?????? ?????????), (z Kozaków), żona Pawła, matka Rozalii pochowanych w tej samej kwaterze.

  Ogrodzona metalowym płotkiem rodzinna kwatera- 2 nagrobki kamienne pomalowane na biało i jeden krzyż metalowy między nimi. Bez napisów. Informacje o pochowanych uzyskane od mieszkańców Kozaków.

 14. IV Kowalski Piotr (??????????? ????? ??????????) 1902-1976, (przesiedlony z Polski),

  Kowalska Pelagia (?????????? ??????? ????????) 1905-1975, (przesiedlona z Polski).

  Nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 15. IV NN, dziecięca mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 16. IV Dub Olga córka Jakuba (??? ????? ??????) 14.10.1923-20.04.1971, pochodziła ze wschodu Ukrainy, za ZSRR sprzedawała w sklepie na Kozakach. Mogiła obramowana betonem z metalowym krzyżem i ciekawą owalną tabliczką oraz fotografią zmarłej.

 17. IV Baran Bogdan (????? ??????) 1931-1972, (przesiedlony z Korytnik z Polski), nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 18. IV NN, nagrobek z piaskowca- św. Józef trzymający lilię oraz małego Jezusa na ręku.

 19. IV Drzała (Dżała) Iwan (????? ????), 1899-1949, (z Betlejemu – ?dzielnicy? Kozaków), urodzony na Kozakach 28.11.1899 roku, syn Jaka Dżały i Marii Malinowskiej. 13.06.1921 roku na Zazulach poślubił Franciszkę Wilk (która jest pochowana w tej samej kwaterze).

  Drzała (Dżała) Franciszka z domu Wilk (????? ??????) 1896-1974, (z Betlejemu – ?dzielnicy? Kozaków). Urodzona na Kozakach 24.09.1896 roku, córka Jana i Anny Banek (Banyk), żona Iwana (Jana).

  Wysoki nagrobek z piaskowca otoczony metalowym płotkiem.

 20. IV Wilk Rozalia, zm. 1920, nagrobek z piaskowca z modlącą się Matką Boską na szczycie.

 21. IV Stojanowski Jan , nagrobek z piaskowca ze słabo widocznym tekstem: Tu spoczywa ś.p. Jan Stojanowski ur (?) 1906 został zamordowany 28 czerwca… Wiele wskazuje, że chodzi o Jana Stojanowskiego pochowanego na Kozakach 5.07.1941, męża Stefanii Wilk, zamordowanego przez banderowców. Urodził się on 4.03.1906 na Kozakach (nr 43), był synem Antoniego Stojanowskiego i Franciszki Wilk. 6.07.1935 roku poślubił Stefanię Wilk, córkę Franciszka Wilka i Magdaleny Wilk (według innych informacji Stefania nosiła nazwisko Buryk).

 22. IV Stojanowski Stanisław (???????????? ???? Bicko???) 1889-1975, syn Wincentego Stojanowskiego i Jadwigi Andrzejko, (z Amrozów nr 17), 27.01.1919 roku poślubił Zofię Czujkę, która jest pochowana w tej samej kwaterze.

  Stojanowska Zofia z domu Czujka, córka Wasyla i Paraszki Pełech (??????????? ????? ??c??????) 1899-1982, (z Amrozów), urodziła się na Kozakach 6.03.1899 roku, żona Stanisława pochowanego w tej samej kwaterze.

  Stojanowska Maria Emilia córka Stanisława i Zofii (??????????? ????? ?????????????) 1932-1987, ur. 14.11.1932 roku Amrozy 17.

  Cztery nagrobki otoczone metalowym płotkiem, na pierwszym (pomalowany na błękitny kolor) brak tablicy, pozostałe trzy- z lastryka.

 23. IV Stojanowski Mikołaj (???????????? ??????) 1954-2001, (z Amrozów), nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą oraz fotografią zmarłego.

  Kolejne groby położone są obok linii rzędu.

 24. IV Belecka Anastazja (???????), żyła 28 lat, zm. 1919, niski nagrobek z piaskowca, napisy cyrylicą.

 25. IV NN, postument z piaskowca.

 26. IV Wilk Stanisław żył 41 lat, zm. 1920, pomnik z piaskowca z utraconym krzyżem i z płaskorzeźbą św. Mikołaja.

 27. IV Kotarba Katarzyna, z domu Bauchan, zmarła 25.09.1929 roku, w wieku 33 lat na krwotok. Pochodziła z Trościańca Małego, żona Wojciecha (który dwa miesiące po pogrzebie Katarzyny poślubił Stefanię Zabrocką), napis na nagrobku zachowany fragmentarycznie: Kotarl?Katarzyna, pomnik z piaskowca.

 28. IV Rudyński Paweł syn Ostapa (????????? ????? ?????????) 1887-1954, (z Zarzecza ? przedmieścia Złoczowa). Ukrainiec. W czasie niemieckiej okupacji 1941-1944 był sołtysem wsi Kozaki. Bardzo niejednoznacznie oceniany: oskarżany o zamordowanie Żydów, których przechowywał tak długo jak mieli okup; terroryzował Polaków; jako sołtys wybierał ludzi do wywózki na roboty do Niemiec; z drugiej strony podobno miał uprzedzać ludzi o mających nastąpić łapankach na roboty do Niemiec.

  Rudyńska Katarzyna córka Mikity (?????c?? ???????? ?????????) 1906-1985, żona Pawła, urodziła 18 dzieci, z których 13 przeżyło okres niemowlęcy. Jeden z synów otrzymał imię Adolf- na cześć Adolfa Hitlera.

  Dwa nagrobki połączone, z lastryka. Tabliczki metalowe, fotografie zmarłych.

 29. IV NN, dwie mogiły ziemne z postawionym pośrodku metalowym krzyżem

Rząd V

 1. V Banyk (??? ???????? ?????), (z Kozaków), metalowy krzyż

 2. V Rudzik Feliks Perpelnik żył 67 lat, um. 1917, niski nagrobek z piaskowca.

 3. V NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 4. V Szewczuk (Szewczyk) Jan żył 48 lat, um. 1919, mąż Heleny Bałackiej (?), nagrobek z piaskowca z utrąconym krzyżem, który stoi oparty o podstawę postumentu.

 5. V NN, fragmenty pomnika z piaskowca.

 6. V NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 7. V NN, nagrobek z piaskowca z polskimi napisami: Antonia (?)…

 8. V NN, nagrobek z piaskowca z utrąconym krzyżem z fragmentami polskich napisów: żył 56 lat, um. 1919 (?)

 9. V NN, fragmenty nagrobka z piaskowca z modlącym się Jezusem. Polskie napisy: Manna (?)

 10. V NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 11. V NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 12. V NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 13. V NN, pomnik z piaskowca z modlącą się Matką Boską na szczycie, z zatartymi napisami cyrylicą

 14. V NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 15. V NN, metalowy krzyż

 16. V Kłak Zofia,

  Kłak Józefa,

  Nagrobek w formie otwartej księgi z aniołem trzymającym wieniec na szczycie. Polskie napisy: Tu spoczywają dzieci Michała Kłaka? Zofia, Józia? Bracia?

 17. V NN, ziemna mogiła z żelaznym krzyżem

 18. V Pańczyszyn Grzegorz, mąż pochowanej w tej samej kwaterze Anny.

  Pańczyszyn Anna, z domu Ferensowicz, urodzona na Kozakach 3.06.1875 roku, zmarła na paraliż 19.07.1938 roku.

  Owocem ich małżeństwa była urodzona w 1901 (lub 1910) roku Józefa, która w 1929 roku poślubiła Ignacego Stojanowskiego (syna Antoniego Stojanowskiego i Marii Wilk). Drugim dzieckiem był Stefan Pańczyszyn, który z Marią Stojanowską miał 2 dzieci: Emilię i Józefa. Potomkowie Józefa Pańczyszyna żyją dziś w okolicach Jeleniej Góry.

  Ziemna mogiła z żelaznym krzyżem z tabliczką i napisem: Tu spoczywa Gżegoż i Anna Panczyszyn.

 19. V Wilk Zofia (???? ?????), z domu Kostyk, żona pochowanego w tej samej kwaterze Józefa,

  Wilk Józef (????? ?????), mąż Zofii pochowanej w tej samej kwaterze,

  Sawczuk (Sawczyk) Rozalia córka Józefa i Zofii, z domu Wilk (?????? ???????) 1909-2000. Urodziła się 18.11.1909 roku na Kozakach. 25.11.1939 roku poślubiła Dymitra Sawczuka z Trościańca Małego.

  Pomnik z lastryka.

 20. V Ferensowicz Zofia z domu Sułtowska (?????????? ????? ? ???? ??????????) 1897-9.11.1936, zmarła w wieku 39 lat na raka. Trzecia (z czterech) żon Stanisława Ferensowicza, który jest pochowany w tej samej kwaterze.

  Ferensowicz Stanisław (?????????? ?????????) 3.05.1887-17.10.1938. Gospodarz z Bieniowa ur. 2.04.1887 roku, syn Michała Ferensowicza i Marii Gniewiek. Miał cztery żony: Annę Stojanowską (ur. w 1890 roku) poślubił w 1911 roku, Marię Stojanowską (ur. w 1901 roku) wziął za żonę w 1920 roku, trzecią żoną była pochowana obok Zofia Sułtowska, zaś czwarta: Tekla Martyniuk (ur. 1897) przeżyła męża ? pobrali się 24.02.1938 roku w cerkwi, a Stanisław zmarł na astmę 17.10.1938 roku. Tekla zmarła dopiero w 1982 roku (zob. rząd VI, grób 12.)

  Pomnik z lastryka z czarną marmurową tablicą.

 21. V NN, obramowanie betonowe bez krzyża.

Rząd VI

 1. VI Tabaka Olga (?????? ?????) 13.06.1923-1994, (przesiedlona z Horyńca Zdrój z Polski),

  Tabaka Michał syn Aleksandra (?????? ??????? ?????????????) 23.10.1924-24.10.2000, (przesiedlony z Horyńca Zdrój z Polski).

  Duży podwójny grób z lastryko z marmurową czarną tablicą.

 2. VI Turowicz Stefania córka Aleksandra, z domu Duś (??????? ???????? ??????????) 28.08.1941-23.11.2007, (przesiedlona z Horyńca Zdrój z Polski), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 3. VI Turowicz Jarosław syn Wasyla (??????? ??????? ?????????) 20.07.1938-09.12.2003, (przesiedlony z Korytnik z Polski), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 4. VI Bojko Zenon syn Jakuba (????? ??????? ??????) 15.03.1941- 27.07.2009, (z Łuki), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 5. VI NN, mogiła ziemna bez krzyża

 6. VI NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem pomalowanym błękitna farbą

 7. VI Heras (Geras) Mikołaj syn Eliasza (????? ?????? ????????) 1906-1983, (przesiedlony z Lubaczowa z Polski, mieszkał na Betlejemie – ?dzielnicy? Kozaków), nagrobek z lastryka z czarną marmurową tablicą.

 8. VI Szupińska Katarzyna (????????? ???????? ?.) 1903-1982, (przesiedlona z Korytnik z Polski), nagrobek z lastryka z fotografią zmarłej.

 9. VI Szupiński Stanisław (?????????? ????????? ????????) 05.02.1905- 20.12.1986, (przesiedlony z Korytnik z Polski), nagrobek z lastryka z czarną marmurową tablicą i fotografią zmarłego.

 10. VI NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 11. VI NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 12. VI Ferensowicz Tekla z domu Martyniuk (?????????? ????? ?????????) 1897-1982. Urodziła się w Czepielach par. Brody, córka Cyryla Martyniuka i Marii Maksimów. 24.02.1938 roku wzięła ślub z wdowcem Stanisławem Ferensowiczem (zob. rząd V, grób 20). Była jego czwartą, ostatnią żoną. Betonowe obramowanie i metalowy krzyż.

 13. VI NN, mogiła ziemna bez krzyża

 14. VI NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem. Zachowane fragmenty napisu: 19..4- 1980.

 15. VI Baran Anna (????? ????) zm. 1954, (przesiedlona z Korytnik z Polski),

  Baran Maria (????? ?????) zm. 1955, (przesiedlona z Korytnik z Polski).

  Nagrobek identyczny jak nr 21 w rzędzie VII: Baran Bogdan (????? ??????) 1931-197…(?), nagrobek także cały pomalowany błękitną farbą.

 16. VI Romanyk Grzegorz (??????? ????????) 1911-1949, (przesiedlony z Jarosławia z Polski),

  Romanyk Maria (??????? ?????) 1901-1962, (przesiedlona z Jarosławia z Polski).

  Betonowe obramowanie grobu, płyta z lastryko.

 17. VI Kozak Stefania córka Jarosława (????? ???????? ???????????) 24.12.1945- 08.03.1994, (z Amrozów), nagrobek z lastryko z czarną tablicą marmurową.

 18. VI NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 19. VI NN, dziecięca mogiła, z przodu rzędu z małym nagrobkiem z piaskowca ? modląca się postać (bez głowy).

 20. VI Hładasz (Gładasz) Piotr (?????? ????? ?.) (1903-1959), (przesiedlony z Korytnik z Polski),

  Hładasz (Gładasz) Nadia (?????? ?????) (1961-1961).

  Nagrobek identyczny jak nr 21 w rzędzie VII i nr 15 rząd VI: (Baran Anna (????? ????) zm. 1954, Baran Maria (????? ?????) zm. 1955, Baran Bogdan (????? ??????) 1931-197…), nagrobek także cały pomalowany błękitną farbą.

 21. VI NN, mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 22. VI Wilk Zofia żyła lat 53, pomnik z piaskowca.

 23. VI Kaniuka Roman (?????? ????? ?????????), (przesiedlony z Lubaczowa z Polski), mogiła ziemna połączona z następną, z metalowym krzyżem.

 24. VI Kaniuka Parania (?????? ??????? ???????), (przesiedlona z Lubaczowa z Polski), mogiła ziemna połączona z poprzednią, z metalowym krzyżem.

 25. VI NN, pomnik z piaskowca z nieczytelnym napisem: Annast…lub Anna St…

 26. VI NN, żelazny krzyż.

 27. VI Kłak Józef żył 88 lat, um. 1922 (lub 1923),

  Kłak Tekla żyła lat 76, um. 1924. (z domu Mycków?)

  Nagrobek z piaskowca z utrąconym krzyżem, który stoi u podstawy. Napis na nagrobku: Kłak Józef żył 88 lat, um. 1922 (lub 1923), i żona jego Tekla Kłak żyła lat 76, um. 1924,

 28. VI NN, mogiła ziemna bez krzyża

 29. VI NN, pomnik z piaskowca (na lewo od ścieżki biegnącej do kaplicy cmentarnej)

 30. VI NN, pomnik z piaskowca ? krzyż z podporami (na prawo od ścieżki biegnącej do kaplicy cmentarnej) Fragmenty napisów w języku polskim.

 31. VI NN, metalowy krzyż.

 32. VI Stojanowska Stefania z rodu Hasij (??????????? ???????? ? ???? ?????) 1897-1940. Urodziła się w Łuce 21.07.1897 roku, córka Bazylego Hasija i Katarzyny Zaleskiej, była żoną Stanisława Stojanowskiego (ur. 1891), zmarła na gruźlicę 16.02.1940 roku. Nagrobek z piaskowca.

 33. VI Stojanowski Józef zm. 1939, ur. 15.07.1858 roku, zmarł 30.06.1939 roku na Kozakach na paraliż. Mąż leżącej w tej samej kwaterze Marii Dudar (?).

  Stojanowska Maria, z domu Dudar (?), żona Józefa, zmarła przed mężem (nie znamy daty).

  Pomnik z lastryka (a więc powojenny) z metalową tabliczką na której wyskrobano napis: Stojanowski Juzef i żona Maria zm.1939.

Rząd VII

 1. VII Malinowski Michał syn Szymona (???????????? ??????? ?e???????) 05.05.1932- 29.03.1992, (z Kozaków), nagrobek z lastryka.

 2. VII Kozak Zenon (????? ???????) 1934-1987, (z Kozaków), syn Grzegorza Kozaka i Anny Wydry, nagrobek z lastryka z tablicą z czarnego marmuru. Zenon Kozak – mąż Marii Sawras, córki Antoniego, która przygotowała dla siebie pochówek obok, w następnej kwaterze.

 3. VII Sawras Zenon syn Antoniego (?????? ??????? ?????????) 19.07.1939 ? 30.11.2001, (z Kozaków), syn Antoniego Sawrasa i Tekli Mykietów (zob. rząd IX grób 24). Nagrobek z lastryka z tablicą z czarnego marmuru. Na tablicy wpisane dane żyjącej jeszcze siostry Zenona Sawrasa: Kozak Maria (????? ????? ?????????) 02.05.1936 -?.(córka Antoniego Sawrasa i Tekli Mykietów, żona Zenona Kozaka pochowanego obok). Zenon Sawras jest jednym z trojga dzieci Antoniego i Tekli. Brat Jarosław (Sławomir), który jako jedyny z trójki rodzeństwa miał dzieci, jest pochowany w Łuce. Zenon, Maria i Jarosław byli wychowywani jedynie przez matkę, gdyż ich ojca ? Antoniego w 1942 roku Niemcy zabrali na roboty do Rzeszy. Antoni próbował ich potem sprowadzić do Pyrzan, ale bez skutku. Zmarł samotnie w Polsce w 1981 roku, a jego dzieci, które chciały uczestniczyć w pogrzebie nie przepuszczono przez granicę.

 4. VII Seńko Michał syn Grzegorza (?????? ?????? ??????????) 1933-1984, (Kopanie), nagrobek z lastryka z żeliwną owalną tabliczką.

 5. VII Wahiła (Wagiła) Zofia córka Józefa (?????? ????? ?????????) 1902-1979, (przesiedlony z Korytnik z Polski), nagrobek z lastryka z tablicą z czarnego marmuru oraz fotografią zmarłej w owalu.

 6. VII Duś Aleksander (???? ???????) 1905-1979, (przesiedlony z Horyńca Zdrój z Polski),

  Duś Olena (???? ?????) 1905- 1977, (przesiedlona z Horyńca Zdrój z Polski).

  Nagrobek kamienny (?) otoczony metalowym płotkiem.

 7. VII Czyż Maria z domu Stojanowska (??? ?????) 1907-1967, (z Kozaków), na nagrobku podano błędną datę urodzin- Maria urodziła się 31.01.1908 roku w Trościańcu Małym. Córka Wojciecha Stojanowskiego i Paraskewii Ćwihun. W 1930 roku poślubiła wdowca po Zofii Pukowskiej Józefa Czyża (który też jest pochowany w tej kwaterze)

  Czyż Józef, (z Kozaków), ur. 9.11.1890 roku w Trościańcu Małym, syn Stefana Czyża i Katarzyny Naływajko, od 1930 roku mąż Marii Stojanowskiej.

  Nagrobek z piaskowca.

 8. VII NN, polski nagrobek z piaskowca z modlącą się Matką Boską na szczycie.

 9. VII NN, żelazny krzyż.

 10. VII Kozak Piotr (????? ?????) 18.10.1969-11.07.1989, (z Amrozów), nagrobek z lastryko z tablicą z czarnego marmuru. Na tablicy portret zmarłego w mundurze (zginął w wojsku).

 11. VII NN, żelazny krzyż.

 12. VII NN, pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą świętego trzymającego krzyż (św. Jan Nepomucen?) z Jezusem z palmą w dłoni na szczycie.

 13. VII NN, pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą Michała Archanioła z mieczem. Zachowany fragment napisu: Tu spoczywa Michał (?)

 14. VII Zofia Wilk ż. (żyła) lat 65, um.1917, pomnik z piaskowca z Matką Boską na szczycie.

 15. VII NN, wąski postument z piaskowca z utrąconym krzyżem, z płaskorzeźbą liścia palmowego oraz popiersiem Matki Boskiej.

 16. VII Mykietów (Mykytiw) Onufry (??????? ???????) żył lat 54, zm. 1923, syn Teodora Mykietów i Katarzyny Polaczek. Miał siostrę Teklę, która wyszła za mąż za Piotra Wołyńca dając liczne potomstwo. Ich rodziny są rozsiane po całym świecie.

  Onufry ożenił się z Anną Tkaczuk (Tkaczyk) (która jest pochowana na Kozakach- rząd IX grób 24) i mieli czworo dzieci: Ksenię (ur. 1.02.1900 r. wyszła w 1919 roku za Jana Jurcana, jest pochowana w Białczu), Michała (ur. 1905, poślubił Zofię Czerniecką, jest pochowany w Pyrzanach), Teklę (ur. 1908, wyszła za Antoniego Sawrasa, jest pochowana na Kozakach- rząd IX grób 24), Marię (Marija Onufrowna ur. 1910 r., wyszła za Dmitrija Ułycznyja, jest pochowana w Łuce).

  Onufry, jak wszyscy miejscowi, służył w czasie I wojny światowej w wojsku austriackim. Zachowała się jego fotografia z kolegami z wojska. Uniformy wskazują na regiment piechoty. Wiek pokazanych osób, który nie wydaje się jednakowy, wskazuje na jednostkę Landwehry Cesarsko-Królewskiej. Widoczne odznaczenia dwóch żołnierzy (w tym Onufrego- dop. BM) są chyba medalami pamiątkowymi z roku 1898 (z okazji jubileuszu 50-lecia objęcia tronu), zwanymi również ?Signum Memoriae?. Przemawia za tym jednoznacznie odpowiednia wstążka. (…)

  Nie można rozpoznać poszczególnej rangi, tak więc znowu należy przypuszczać, że w przypadku osób noszących medale chodzi o wysłużonych żołnierzy, którzy już przed I. wojną światową odbyli swoją aktywną służbę wojskową a podczas wojny ponownie zostali powołani (do służby).

  Onufry Mykietów prawdopodobnie służył w 35 Pułku Piechoty Landwehry. W 1919 roku w czasie polsko-ukraińskich walk o Lwów pułk ten walczył po stronie ukraińskiej. Jednakże mało prawdopodobne jest aby Onufry, uczestniczył w walkach o Lwów, gdyż większość żołnierzy cesarsko-królewskiej armii kierując się zdrowym rozsądkiem wcześniej opuściła jednostki udając się do domu.

  Onufry zmarł w 1923 roku i został pochowany na cmentarzu na Kozakach. Zachowany jest jego nagrobek. Ma utrącony w czasie wojny przez Niemców krzyż. Napis cyrylicą brzmi: ?? ??. ? ? ??????? ?????i? ? 54 ?? 1923.

 17. VII Pająg (Pająk) Anna żyła lat 27, zm.1921 (lub 1924), postument z piaskowca z płaskorzeźbą Matki Boskiej z małym Jezusem? Na szczycie figura modlącej się Matki Boskiej.

 18. VII NN, fragmenty nagrobka z piaskowca.

 19. VII Kłak Józef 1923-1929, ur. 9.02.1923, zm. 2.03.1929 na zapalenie płuc. Syn Rozalii Czernieckiej i Jana Kłaka, brat Marii Pańczyszyn.Nagrobek z piaskowca z płaskorzeźbą św. Józefa z lilią. Napisy na nagrobku są zatarte- kto jest tu pochowany udało się ustalić na podstawie starej fotografii (sprzed 1945 r.) ze zbiorów Marii Pańczyszyn na której jest ten i kolejny nagrobek. Nagrobek wykonał prawdopodobnie Szczepan Kłak ? dziadek pochowanego Józefa.

 20. VII Kłak Jan 1895-1941, nagrobek z piaskowca z niezbyt udaną płaskorzeźbą matki Boskiej. Nagrobek ma utrącony krzyż, który stoi obok na ziemi. Napisy zatarte ? zob. opis poprzedniego grobu. Jan Kłak od 24.10.1921 roku mąż Rozalii Czernieckiej, syn Stefana (Szczepana?) Kłaka i Katarzyny Stojanowskiej, ojciec Marii Pańczyszyn. Zmarł na zapalenie płuc 10.05.1941 roku. Nagrobek miał wykonać kamieniarz z Trościańca Małego, który wraz ze starszym bratem prowadził usługi kamieniarskie. Jednak w 1941 roku zabrano go do Niemiec na roboty. Nagrobek zrobił więc jego starszy brat, który nie miał zbyt dużego talentu w rzeźbieniu ? stąd nieudana ?zbyt gruba? płaskorzeźba Matki Boskiej.

 21. VII Baran Bogdan (????? ??????) 1931-197…(?), (przesiedlony z Korytnik z Polski), nagrobek pomalowany błękitną farbą. Mogiła usytuowana na osi północ-południe.

 22. VII NN, ledwo widoczna mogiła ziemna bez krzyża.

Rząd VIII

 1. VIII Łotocki Iwan syn Piotra (????????? ???? ????????) (4.05.1898-6.02.1991), (z Płuhowa), mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 2. VIII Łotocka Zofia córka Mikity, z domu Kozak (???????? ????? ?????????) (10.06.1897-2.02.1987), (z Kozaków), mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 3. VIII Kozak Tekla córka Mikity, siostra pochowanej obok Zofii (????? ????? ?????????) (6.04.1912-6.08.1987), (z Kozaków), mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 4. VIII NN, podwójny grób z obramowaniem betonowym.

 5. VIII NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem pomalowanym błękitną farbą.

 6. VIII Hamarnyk (Gamarnyk) Józef (??c?? ?????????) (1907-1971?), (przesiedlony z Lubaczowa z Polski), pomnik z piaskowca? pomalowany na biało.

 7. VIII Hawryłyszyn (Gawryłyszyn) K.W. (?????????? ?.?. (1897-1977) (przesiedlony z Wólki Horynieckiej z Polski),

  Hawryłyszyn (Gawryłyszyn) Michał (?????????? ??????) (1920-1957), (przesiedlony z Wólki Horynieckiej z Polski), syn pochowanego obok K.W.

  Postument z lastryko z tablicą marmurową, która odpadła i leży oparta o pomnik. Grób otoczony metalowym płotkiem pomalowanym na zielono.

 8. VIII Pająk Franciszek zm. 1911. Mąż Agnieszki Krutnik (zob. rząd IX grób 13). Nagrobek z piaskowca przechylony w lewo z zatartym napisem: Tu spoczywa Franciszek... Z fotografii sprzed 1945 roku na której jest Antoni Pająk na tle tego właśnie nagrobka można odczytać prawie całą treść inskrypcji: Tu spoczywa Franciszek Pająk Ż (żył) 98? l. UP (umarł w Panu) 10.10.1911. Jest to grób ojca Antoniego Pająka.

 9. VIII NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem połączona z następnym grobem.

 10. VIII NN, mogiła ziemna z metalowym krzyżem połączona z poprzednim grobem.

 11. VIII Stojanowska Antonina ż (żyła) l. 1(?)8 u. (umarła) 1918, pomnik z piaskowca z figurą modlącej się Matki Boskiej na szczycie. Nad inskrypcją miejsce na fotografię zmarłej z resztkami drewnianej ramki.

 12. VIII NN, pomnik z piaskowca w trzech częściach ułożony na ziemi.

 13. VIII Stojanowski Jan , być może mąż pochowanej obok Tekli Stojanowskiej? Pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą świętego trzymającego krzyż (św. Jan Nepomucen?). Płaskorzeźba pomalowana błękitną farbą.

 14. VIII Stojanowska Tekla 1933 (data śmierci), ur. 12.03.1869 roku, córka Franciszka Krutnika i Antoniny Stojanowskiej, zm. 14.02.1933 roku (została zabita), od 1929 roku żona Kazimierza Stojanowskiego. Pierwszy mąż: Jan Stojanowski (być może pochowany w grobie poprzednim?). Pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą Jezusa (?) trzymającego palmę, na szczycie figura modlącej się Matki Boskiej. Płaskorzeźba pomalowana błękitną farbą.

 15. VIII Kozak Stefan (????? ??????), (1901-1971), (z Amrozów),

  Kozak Aniela z domu Pełech (????? ?????) (1910-1945), nagrobek z lastryko, tablica z czarnego marmuru.

 16. VIII Tkaczuk (Tkaczyk) Wasyl (?????? ??????), syn Jana Tkaczyka i Anastazji Pańczyszyn. Jego imię ???????? jest przykładem jak pisownia ukraińska bywa różnie tłumaczona (co prowadzi często do błędów w badaniach genealogicznych). Mieszkająca w Polsce rodzina mówiła na niego Bazyl- ukraińską literę B ? oznaczającą W, Polacy czytali jako B. Podobnie jest z jego nazwiskiem: ???????? w Polsce wymawiane Tkaczyk, na Ukrainie brzmi Tkaczuk.

  Wasyl poślubił Annę Malinowską. Mieszkali w przysiółku Betlejem za cmentarzem na Kozakach. Nie mieli dzieci. Wasyl zmarł w 1956 roku, Anna w 1983 roku (jest pochowana w tej samej kwaterze).

  Losy Wasyla są przykładem jak wojna wpłynęła na destrukcję jego rodziny. W 1945 roku jedynie brat Michał wyjechał do Polski. Pozostali na Kozakach dwaj bracia Wasyla: Grzegorz i Dymitr oraz siostra Franciszka. Gdy Dymitra z żoną, mimo, że byli Ukraińcami, zamordowali banderowcy, wtedy Grzegorz z rodziną zdecydował się na wyjazd do Polski. Wasyl od tamtej pory do końca życia nie widział się z braćmi.

  Stefan Kozak tak wspomina Wasyla: nazywano go Dudzio. Zawsze z parasolem chodził. Jak był już stary używał go jak laski (pałki). Czy deszcz, czy słońce- zawsze nosił parasol. A jaki to filozof był?! Z Dudzia. Jakie bajki opowiadał kobietom…

  Tkaczuk (Tkaczyk) Anna z domu Malinowska, córka Szymona, żona Wasyla (?????? ????).

  Tkaczukowie nie mieli dzieci. Jako anegdotę opowiadana jest historia o Zosi z Nuszcza, sierocie, która przyszła do nich na służbę. Pasła im krowy i rozpowiadała po wsi, że Tkaczuczka namazywała się sadzą z pieca, brała miotłę i leciała na niej na targ do Złoczowa…

  Nagrobek z lastryko z czarną marmurową tablicą.

 17. VIII NN, przewrócony nagrobek z różowego lastryko.

 18. VIII Stojanowski Wojciech żył 19 l zm. 1920 (?), wysoki nagrobek z piaskowca przechylony znacznie w lewą stronę.

 19. VIII NN, wysoki pomnik z piaskowca z figurą modlącej się Matki Boskiej w koronie.

KAPLICA

 1. VIII NN, mogiła ziemna z białym krzyżem.

 2. VIII Wilk Paraskewia (????? ??????????) (1900-1963), przewrócony na prawy bok pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą.

 3. VIII NN, spruchniały rozpadający się drewniany krzyż.

 4. VIII NN, nagrobek z lastryka.

 5. VIII NN, nagrobek z lastryka z fotografią zmarłego.

 6. VIII Stojanowski Michał (???????????? ??????), metalowy krzyż z żeliwną owalną tabliczką.

 7. VIII Markiewicz Bronisław (?), fragmenty napisu: Bronisław M?wicz 193..-1941(?) wskazują, że może to być grób Bronisława Markiewicza ur. 7.02.1937 roku, syna Michała Markiewicza i Józefy Badyn, który mieszkał na Amrozach (nr 19) i zmarł na anginę 2.05.1941 roku. Kamienny nagrobek z utrąconym krzyżem

 8. VIII NN, metalowy krzyż, (nagrobek w stosunku do rzędu cofnięty).

 9. VIII Stojanowski? Zm? 14.07.1941, 15.07.1941 roku banderowcy zamordowali 26-letniego Władysława Stojanowskiego, syna Pawła. Może to być jego nagrobek. Nagrobek z piaskowca, mocno zwietrzały z owalem na fotografię zmarłego (nagrobek w stosunku do rzędu cofnięty).

Rząd IX

 1. IX NN, mogiła ziemna, drewniany krzyż.

 2. IX NN, mogiła ziemna, drewniany krzyż.

 3. IX Sawras Mikołaj (?????? ?????? ???????????) 23.03.1977-4.04.2? (z Kozaków), mogiła ziemna, drewniany krzyż.

 4. IX Sawczuk (Sawczyk) Józef (?????? ?????) 1941-1992, syn Demetriusa Sawczuka i Rozalii Wilk, urodzony nie w 1941, ale 21.09.1940 roku na Kozakach. Mogiła ziemna, metalowy krzyż z żeliwną tabliczką.

 5. IX NN, mogiła ziemna połączona z następną, z drewnianym krzyżem.

 6. IX NN, mogiła ziemna połączona z poprzednią, z drewnianym krzyżem.

 7. IX Smolińska Antonina (?????????? ????????) 1920-1971, (z Kozaków), pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą Matki Boskiej.

 8. IX NN, resztki postumentu z piaskowca.

 9. IX Stojanowska Maria 1908?-1910?, niewysoki pomnika z piaskowca z aniołem trzymającym krzyż i wieniec.

 10. IX Wilk Franciszek żył lat 35, zm. 1910, syn Wawrzyńca Wilka i Rozalii Klak urodzony 27.11.1875 roku. Poślubił Magdalenę Wilk (córkę Antoniego Wilka i Anny Sołtowskiej).

  Pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą św. Franciszka. Imię na postumencie w ciekawej kresowej formie: Franciszyk.

 11. IX NN, drewniany przewrócony krzyż.

 12. IX NN, metalowy przewrócony krzyż.

 13. IX Pająk Agnieszka zm. 1935, z domu Krutnik, ur. 21.01.1860 roku, zmarła na astmę nie w 1935, ale 11.04.1936 roku, wdowa po Franciszku Pająku (zob. rząd VIII grób 8). Pomnik z piaskowca, modląca się Matka Boska, która pierwotnie stała na szczycie nagrobka, stoi na ziemi oparta o postument (z prawej strony). Na pomniku płaskorzeźba Matki Boskiej trzymającej baranka i miecz.

 14. IX Stojanowska Katarzyna zm. 1913, pomnik z piaskowca, Matka Boska trzymająca na ręku Jezusa, pierwotnie stojąca na szczycie nagrobka stoi teraz na ziemi oparta o postument. Ciekawa forma imienia na nagrobku: Katyrzyna.

 15. IX NN, metalowy krzyż.

 16. IX NN, metalowy krzyż.

 17. IX Kobierzycki Jan 15 II 1855- 13 XI 1923, okazały wysoki pomnik z piaskowca. Grób położony na osi północ-południe (pozostałe groby wschód-zachód). Osobą tu pochowaną może być ojciec Emila Kobierzyckiego- proboszcza parafii Zazule ? Kozaki, który piastował to stanowisko do 1924 roku. Emil Kobierzycki (1892-1963) był synem radcy namiestnictwa Galicji Jana i Marii z d. Merz.

 18. IX NN, pomnik z piaskowca, pierwotnie na szczycie stał archanioł z mieczem i wagą, teraz stoi oparty o postument.

 19. IX NN, pomnik z piaskowca. Grób położony na osi północ-południe (pozostałe groby wschód-zachód).

 20. IX Wilk Michał, zm. 3.09.1924 r.

  Wilk Anna, zm. 1924 r.?

  Wysoki pomnik z piaskowca z uszkodzonym krzyżem. Grób położony na osi północ-południe (pozostałe groby wschód-zachód). Inskrypcja głosi: Michał ze żoną Anną Wilk, zm. 3.09.1924 r..

  Prawdopodobnie jest to data śmierci Michała. Z przekazów rodzinnych wiadomo, że zmarł w tym samym roku co żona Anna.

  Może to być mogiła wspólna Michała Wilka ur. 7.09.1869 roku na Kozakach, (syn Aleksandra Wilka i Anny Fedczyszyn) i jego poślubionej w 1897 roku żony Anny Kozak (ur. 1875 lub 1879 r.), córki Mikołaja Kozaka i Heleny Tkaczyk. Mieli ośmioro dzieci: Józefa (ur. i zm. 1903), Marię (1898-1968) – mąż Michał Stojanowski (1895-1955), Katarzynę (1902-1969) – mąż Piotr Krawczyk (1894-1978), Zofię (1904-1986) – mąż Teodor Iśków (1902-1971), Jana (1909-?), zaginął w czasie II wojny światowej – żona Eugenia Zabrocka (ur. 1914) z Łęgu, Szczepana (1909-1992) – żona Helena Stojanowska (1914-1994), Józefę (1912-1992) zmarła w USA – mąż Antoni Paruszek (1921-1999) i Anielę (1915-2002) zmarła w Wołowie – mąż Antoni Dziura (1909-1983). Pozostali członkowie rodziny pochowani są na cmentarzu w Pyrzanach.

 21. IX Malinowski Szymon (???????????? ?????) 1893-1948, (z Kozaków), ojciec Anny Malinowskiej (żony Wasyla Tkaczuka) pochowanej w rzędzie VIII, grób 16.

  Malinowska Zofia córka Szymona (??????????? ?????) 1922-1972, (z Kozaków),

  Wydra Anastazja (????? ?????????) 1875-1936, (z Kozaków).

  Duża podwójna kwatera z lastryka, z tablicą z czarnego marmuru. Zachował się stary nagrobek z tej mogiły z płaskorzeźbą Matki Boskiej ? leży z tyłu, za nową tablicą.

 22. IX Kozak Maria (????? ?????) 1865-1948, (z Kozaków),

  Kozak Grzegorz syn Marii pochowanej w tej samej kwaterze (????? ????????) 1901-1976, (z Kozaków). Ojciec Stefana Kozaka.

  Pomnik z lastryka.

 23. IX Malinowska Maria z domu Wydra, córka Anastazji i Michała (pochowanego w tej samej kwaterze) (??????????? ?????) 1896-1982, (z Kozaków).

  Przed śmiercią, została wyspowiadana przez ks. Cieńskiego ze Złoczowa. Stefan Kozak, który wiózł Cieńskiego na Kozakową Górę tak zapamiętał ten dzień: Podjechałem pod jego dom. Wiedziałem gdzie mieszka. Żył bardzo skromnie. Nic w domu nie miał bo wszystko ludziom oddawał. Wsiadł do auta to jadąc zacząłem go zagadywać. A on czytał jakiś modlitewnik. To ja dalej zagadywałem. W końcu Cieński uderzył pięścią i krzyknął: MILCZ! Zamilkłem przestraszony. Zawiozłem go na górę. Cieński znał nasze góry. Często tu bywał. Wszedł do chaty. Wyspowiadał Marynę. Wyszedł, wsiadl do auta i powiedział: Mów!…

  Wydra Michał, ojciec Marii pochowanej w tej samej kwaterze, mąż Anastazji (????? ???????) 1866-1950, (z Kozaków).

  Kwatera z lastryka, z tablicą z czarnego marmuru.

 24. IX Mykietów (Mykytiw) Anna z domu Tkaczuk żona Onufrego (??????? ????) 1867-1948, (z Kozaków), (jej mąż pochowany jest w rzędzie VII, grób 16- tam zobacz opis dot. ich dzieci). Córka Antoniego Tkaczyka i Tekli Szafrańskiej. Anna miała rodzeństwo: Teklę ur. 5.10.1884 Zazule (w 1905 roku wyszła za Józefa Stojanowskiego /ur. 24.01.1881 syna Piotra i Katarzyny Wilk/, mieli syna Wojciecha ur. 20.09.1907); Marię (wyszła za Mykietę Kozaka syna Andrzeja i Zofii Pańczyszyn – mieli 2 dzieci: syna Grzegorza, który ożenił się z Anną Wydrą córką Michała i Anastazji Kozak /i miał z nią 4 dzieci: Marię ur. 25.01.1941, Zenona ur. 15.08.1934, Jarosława ur. 19.10.1931 oraz Stefana ur. 1.10.1943/; córkę Teklę ur. 16.09.1912); Katarzynę ur. 21.11.1881 (w maju 1899 roku wyszła za Jana Wilka /ur. 17.06.1874 syna Mikołaja i Zofii Drobyk/ ? mieli syna Michała ur. 26.09.1907). Anna Mykietów mieszkała pod koniec życia w chacie Antoniego Sawrasa z jego żoną Teklą.

  Sawras Tekla z domu Mykietów, córka Anny Tkaczuk i Onufrego Mykietów, żona Antoniego Sawrasa (?????? ?????) 1908-1986, (z Kozaków).

  Losy Tekli, jej męża i dzieci zasługują na przypomnienie…

  Gospodarstwo Sawrasów stoi do dziś na szczycie górującego nad Kozakami wzgórza. Dom z kamienia z datą budowy (1935) wyrytą na szczycie i obora z gliny i drewna. W całej okolicy nie ma piękniejszych widoków. Za domem widać Złoczów i okoliczne wioski, zaś z przodu kościół i domy Kozaków. Zapewne ród Sawrasów od wielu pokoleń zasiedlał wzgórze, gdyż na starych mapach zaznaczano to miejsce jako Sawrasowa Górka. Mąż Tekli ? Antoni do dziś wspominany jest jako mężczyzna- gentelmen. Zwykł mawiać: Żeby była rodzina, to musi być chłop i dym (w znaczeniu: dom). Antoni Sawras zanim poślubił Teklę wyjechał do pracy do Francji. Po ślubie, w 1935 roku zbudował stajnię i stodołę. Stajnia tymczasowo została podzielona na pół. Na część mieszkalną i dla bydła. Antoni i Tekla ciężko pracowali uprawiając pola, hodując bydło. Rodzą im się dzieci: Maria (1936), Zenon (1939), Sławomir (1942). Sielanka nie trwa długo. Wybucha wojna. W 1942 roku Antoni jak co dzień szedł do obory nakarmić świnie, gdy drogą obok gospodarstwa przechodził niemiecki patrol. Żołnierze aresztowali Antoniego. Został on wywieziony do Niemiec ?na roboty?. Dziś ich córka Maria, która wówczas miała 6 lat, wspomina ze smutkiem, że może gdyby Antoni nie wychodził na podwórze, gdyby wtedy dłużej spał albo jadł w chacie, ich życie potoczyłoby się inaczej?

  Tekla została sama z 3 małych dzieci. Najmłodsze miało zaledwie kilka miesięcy, najstarsze 6 lat. Wszystkie obowiązki od tej pory musiała wypełniać sama.

  Jej mąż ? Antoni, z Niemiec w 1945 roku wrócił do Polski – zamieszkał w Białczu. Odwiedzał żonę i dzieci na Kozakach. Namawiał na wyjazd, obiecywał kupno domu w Pyrzanach lub okolicy. Bezskutecznie. Tekla miała powiedzieć wtedy: tam niczego nie mam! Tam pola nie mam! Po co tam jechać? Została z dziećmi na Kozakach. Biedowała. Ksenia Jurcan wysyłała jej paczki. Nie wyjechała do Polski, została na Kozakach z dziećmi. Nie pomogły namowy Antoniego i rodziny. W późniejszym okresie władze ukraińskie nie pozwalały już na wyjazdy. Na decyzję było za późno.

  Po jednych z odwiedzin swego dawnego domu na Kozakach, który z takim trudem wybudował, Antoni załamany rozłąką, zachorował psychicznie. 39 lat mieszkał z dala od żony i dzieci… Zmarł w Gorzowie Wlkp. 3.07.1981 roku. Został pochowany w Białczu ? ponad 1000 kilometrów od swego domu i rodziny….

  Tekla zmarła w 1986 roku- została pochowana na cmentarzu na Kozakach. Ma wspólny nagrobek z mamą Anną. Po śmierci Tekli okazało się, że żyła bardzo oszczędnie. Zapobiegliwość i oszczędność ? to niezwykła cecha, wymuszona zapewne warunkami samotnego życia, gdzie trzeba było liczyć jedynie na siebie. Ale i tu los nie był łaskawy. Tekla zgromadziła przez swoje życie na książeczce oszczędnościowej zawrotną jak na owe czasy sumę 40.000 rubli. Była to kwota pozwalająca kupić nowy dom z ogródkiem w mieście. Nowy samochód kosztował wówczas 7.000 rubli. Oszczędności całego życia straciły wartość wraz z rozpadem Związku Radzieckiego…

  Nagrobek z lastryka na dużej betonowej płycie.

 25. IX NN

 26. IX NN

 27. IX Krystalewicz Maria (??????????? ????? ?????????)(1905-1966), (z Amrozów),

  Buryk Daniło (????? ??????), (z Amrozów).

KAPLICA

 1. IX Rudnicki Wasyl (?????????? ??????), (z Kozaków, mieszkał na górze),

  Rudnicka Paraskewia z domu Buryk (???????? ??????????), (z Kozaków, mieszkała na górze)

  Podwójna kwatera z betonowym obramowaniem i postumentem z lastryka.

 2. IX NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 3. IX NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 4. IX NN, metalowy krzyż na betonowej podstawie wspólnej z następnym grobem.

 5. IX NN, metalowy krzyż na betonowej podstawie wspólnej z poprzednim grobem.

 6. IX Czujka Anna z domu Stojanowska, córka Wojciecha i Paraskewii Ćwihun pochowanej w tej samej kwaterze (????? ???? ?????????) 30.03.1912-15.08.1970, (z Amrozów), urodziła się (według innych źródeł) 2.11.1914 roku w Trościańcu Małym. Od 13.02.1943 roku żona Piotra Czujki.

  Stojanowska Paraskewia, z domu Ćwihun, matka Anny (??????????? ??????????) 1883-1942, (z Amrozów),

  Czujka Józef syn Piotra i Anny (pochowanej w tej samej kwaterze) (????? ????? ????????) 6.02.1945-10.09.2003, (z Amrozów).

  Podwójny nagrobek z lastryka z tablicą z czarnego marmuru.

 7. IX NN

Rząd X

 1. X Sawras Grzegorz, (?????? ???????? i A???), (z Kozaków),

  Sawras Anna, (z Kozaków),

  Podwójna mogiła z jednym nagrobkiem z lastryka.

 2. X NN, mogiła ziemna bez krzyża

 3. X NN, postument z piaskowca w kawałkach.

 4. X NN, dziecięca mogiła z metalowym krzyżem

 5. X Ferensowicz Jan żył lat 77, zm. 1909, (urodzony w 1832 roku), pomnik z piaskowca ? najstarszy nagrobek z czytelnym napisem.

 6. X Ferensowicz Stanisław (?) Słabo widoczny napis brzmi: Stanisław ?.enso… (Ferensowicz?), jest też fragment daty: ..09 (1909?), pochylony w lewą stronę kompletny pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą świętego z Biblią i pastorałem.

 7. X NN, pomnik z piaskowca ustawiony bokiem w stosunku do innych postumentów. Uszkodzony krzyż.

 8. X Zazula Maria: Marya Zazula córka Filipa 1806-1915 (lub 1896?-1915), (z Kozaków). Wysoki postument z piaskowca z utrąconym krzyżem, który stoi oparty o podstawę.

 9. X Szumińska Tekla córka Jakuba Kozaka i Marii Stojanowskiej (????????? ????? ??????) 1911-1987, ur. 22.04.1911, od 1935 roku żona Konstantego Szumińskiego.

  Szumiński Konstanty syn Eliasza i Anastazji Barabasz (?????????? ?????????? ????????) 1907-1972, ur. 25.07.1907 roku w Krasnosielcach (par. Ryków), mąż Tekli.

  Kozak Maria (????? ?????), z domu Stojanowska, matka pochowanej tu Tekli, żona Jakuba.

  Kozak Jakub (????? ????), mąż Marii Stojanowskiej, ojciec Tekli.

  Nagrobek z lastryka z tablicą zawierającą dane 4 osób. Wspólna mogiła 4 osób połączona betonowym obramowaniem z sąsiednimi kwaterami z metalowymi krzyżami.

 10. X Metalowy krzyż. Wspólna mogiła 4 osób połączona betonowym obramowaniem z poprzednim pomnikiem.

 11. X Metalowy krzyż. Wspólna mogiła 4 osób połączona betonowym obramowaniem z poprzednim krzyżem i pomnikiem z lastryka.

 12. X Stojanowska Aniela z domu Malinowska, córka Szymona, (??????????? ????? ?e???????) 12.09.1920-15.07.1984,

  Stojanowski Józef syn Piotra, mąż Tekli Tkaczuk (???????????? ????? ????????) 1880-1936. (zm. 3.05.1936 roku na zapalenie płuc).

  Pomnik z lastryka z fotografią Anieli. Aniela Stojanowska to mama Zbigniewa Stojanowskiego mieszkającego obecnie w Pigdorodnie koło Złoczowa.

 13. X Stojanowska Maria. Inskrypcja głosi: Marja Stojanowska ZASNĘŁA WILIJI MATKI BOSKI GROMNICZNY * 1951, gwiazdka sugeruje rok urodzenia, logika wskazuje na datę śmierci. Najpewniej jest to tablica poświęcona Marii Sakowskiej żony Wincentego Stojanowskiego, która zmarła w wieku 75 lat dnia 1.02.1931 roku na Kozakach.

  Stojanowski Wincenty 1844-1938, (miał w rzeczywistości na imię Hiacynthus ? Jacenty) urodzony 17.08.1845 roku, mąż Marii Sakowskiej, zmarł 4.04.1938 roku. Syn Wojciecha Stojanowskiego i Marianny Horszyńskiej.

  Wysoki (ok. 3 m.) postument z piaskowca zwieńczony figurą modlącej się Matki Boskiej. Inskrypcje z trzech stron pomnika- od wschodu (Maria), północy (Wincenty) i zachodu (Marya Stojanowska Prosi o Anioł Pański). Zagadką pozostaje czy są tu pochowane 2 Marie Stojanowskie (np. matka i córka), czy może jeden z napisów jest starszy i został później zdublowany na nowej stronie nagrobka (to jest bardziej prawdopodobne).

 14. X NN , żył lat 26, zm.1944, tablica bez krzyża leżąca w trawie.

 15. X Mikołaj… żył 90 lat, pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą świętego z utrąconym krzyżem opartym o podstawę.

 16. X Czerniecki Józef żył 72 lata, zm. 1931, pomnik z piaskowca z płaskorzeźbami: na górze głowa Jezusa, niżej święty z palmą. Postument z utrąconym krzyżem.

  Józef Czerniecki urodził się 11.10.1859 na Zazulach jako syn Macieja i Maryanny Malinowskiej. Miał pięcioro rodzeństwa: Rozalię (wyszła za Piotra Zagórskiego ? ich potomkowie żyją rozsiani po całym świecie ? od Płuhowa na Ukrainie, przez Polskę (Koszalin, Gradówek), aż po Kanadę), Franciszka (poślubił Annę Malczyńską ? mieli 10 dzieci), Jadwigę (wyszła za Grzegorza Kostyka), Marię (wyszła za Kruszelnickiego) i Annę. Józef Czerniecki w 1887 roku ożenił się z Katarzyną (Jadwigą) Hasij. Ich dzieci dały początek wielu rodzinom, które obecnie mieszkają w Polsce: Zofia wyszła za Michała Mykietów, Anna za Antoniego Wilka, Franciszek poślubił Marię Wilk, Andrzej wziął za żonę Teklę Sołoninkę, Rozalia wyszła za Jana Kłaka. Dwoje dzieci Józefa i Katarzyny: Wojciech i Maria zmarło w dzieciństwie.

  Józef ? nestor rodu Czernieckich zmarł 8.02.1931 roku. Jego wnuczka Zofia (Zofia Pełech, ur. 1928, córka Franciszka Czernieckiego) zapamiętała tę chwilę: Józef Czerniecki mój dziadek- umarł w domu. W lutym 1931 roku. Kołysał małą Józefę i wtedy powiedział: Ja już długo nie będę cię kołysał. Przyjechał lekarz, zbadał i odjechał. Niedaleko odjechał, a wtedy dziadek zmarł. Lekarz wrócił i stwierdził zgon.

 17. X NN, podstawa z piaskowca.

 18. X NN, drewniany krzyż.

 19. X NN, NN, dwa metalowe krzyże otoczone metalowym płotkiem pomalowanym na błękitny kolor.

 20. X NN, drewniany krzyż

 21. X Szupiński Iwan (?????????? ????) 1874-1956, (przesiedlony z Korytnik z Polski),

  Szupińska Katarzyna (????????a ????????) 1876-1954, (przesiedlona z Korytnik z Polski),

  Hałuszka (Gałuszka) Maria z domu Szupińska, córka Katarzyny i Iwana pochowanych w tej samej kwaterze (??????? ?????) 1902-1982, (przesiedlona z Korytnik z Polski).

  Pomnik z lastryka otoczony metalowym płotkiem.

 22. X Symbaj (Sembaj, Cymbaj) Mikołaj (?????? ??????) 1893-1973, (z Kozaków),

  Symbaj (Sembaj, Cymbaj) Pelagia (?????? ???????) 1887-1981, (z Kozaków).

  Pomnik z lastryka.

Rząd XI

 1. XI NN, metalowy krzyż.

 2. XI NN, metalowy krzyż.

 3. XI NN, metalowy krzyż.

 4. XI NN, metalowy krzyż.

 5. XI Hładasz (Gładasz) Wasyl syn Iwana (?????? ?????? ????????) 22.03.1905-12.03.1959, (przesiedlony z Korytnik z Polski), metalowy krzyż ogrodzony metalowym płotkiem.

 6. XI NN 1874 ? 1960, napis nieczytelny, pomnik z piaskowca? pomalowany błękitną farbą.

 7. XI Tabaka Oleksa (?????? ??????) 1893-1963, (przesiedlona z Horyńca Zdrój z Polski),

  Tabaka Maria (?????? ?????) 1895-1976, (przesiedlona z Horyńca Zdrój z Polski).

  Pomnik z piaskowca? pomalowany błękitną farbą.

 8. XI NN, mały kamienny krzyż

 9. XI NN, pomnik z piaskowca z utrąconym krzyżem, który leży u podnóża.

 10. XI NN, cokół z lastryka z białym aniołem na szczycie, mogiła dziecięca, połączona z następną.

 11. XI NN, cokół z lastryka z białym aniołem na szczycie, mogiła dziecięca, połączona z poprzednią.

 12. XI Dudar Eliasz syn Dymitra (????? ????? ?????????) 1900-1973, (z Amrozów), nagrobek betonowy połączony z następnym.

 13. XI Dudar Anna córka Jakuba, 1904-1993 (????? ???? ??????), (z Amrozów), nagrobek z lastryka połączony z poprzednim.

 14. XI NN, metalowy krzyż, mogiła połączona z następną.

 15. XI NN, metalowy krzyż, mogiła połączona z poprzednią.

Rząd XII

 1. XII NN, mogiła ziemna, bez krzyża.

 2. XII Serba (Cerba) Wiktor (????? ??????), (z Podlipiec), mogiła ziemna bez krzyża.

 3. XII Serba (Cerba) Michał (????? ???????) 29.09.1897-7.11.1972, (z Podlipiec), nagrobek lastryko z fotografią.

 4. XII Hładasz (Gładasz) Stach (?????? C??x I.) 1910-1970 (przesiedlony z Korytnik z Polski), nagrobek z piaskowca? pomalowany na biało.

 5. XII Ratuszny Eugeniusz syn Piotra (P??????? ??????? ????????) (25.09.1921-21.12.1970), (pochodzi ze wschodu Ukrainy), nagrobek betonowy otoczony metalowym płotkiem.

 6. XII NN, metalowy krzyż

 7. XII Maria? (????? ?), nagrobek betonowy.

 8. XII NN, metalowy krzyż ogrodzony metalowym płotkiem.