Józef Wyspiański, Zbrodnie OUN-UPA, Gminy: Przemyślany, Gliniany, Dobrzanica, Dunajów, Janczyn, Kurowice, Pohorylce, Świrz, Zadwórze

Przedstawiamy pełne wersje trzech publikacji Józefa Wyspiańskiego przedstawiających skutki napadów ukraińskich nacjonalistów na Polaków i polskie zagrody w powiecie Przemyślany.

Czytaj dalej „Józef Wyspiański, Zbrodnie OUN-UPA, Gminy: Przemyślany, Gliniany, Dobrzanica, Dunajów, Janczyn, Kurowice, Pohorylce, Świrz, Zadwórze”