O rodzinie Głowiaków z Horodyłowa, która w 1947 roku trafiła do Lubiechni Wielkiej koło Rzepina

Niedaleko Zazul, prawie łączy się od zachodu z Jelechowicami wieś Horodyłów, skąd pochodzi kolejna rodzina Głowiaków.

Nestorem rodu był Kazimierz Głowiak (Horodyłów 1872-1946, rodzice: Jan Głowiak i Agnieszka). Ze związku z Anną z domu Wąsowicz (1889-1967, rodzice: Antoni i Maria) mieli 3 dzieci:

  • Rozalię Głowiak (1912-1974), która wyszła za mąż za Antoniego Stanisławskiego (1910-1995),
  • Marię Głowiak, która wyszła za mąż za Józefa Jędrzejko,
  • Michała Głowiaka (1919-1993), który pojął w 1947 roku za żonę Bronisławę Skoczylas (1928-2014).

Fotografia to pamiątka z wyjazdu w rodzinne strony Głowiaków: Krzyż w Chmielowej (?) z napisem: NA CHWAŁĘ BOGA TEN KRZYŻ POSTAWIŁA ANNA SKOCZYLAS DNIA 15 (?) SIERPNIA 1898.

Kazimierz Głowiak miał podobno jednego brata, a żona Kazimierza – Anna Wąsowicz miała cztery siostry: Rozalię, Katarzynę, Zofię i Anielę.

Kazimierz Głowiak z żoną i córkami: Marią i Rozalią wyjechał w 1945 lub 1946 roku z Horodyłowa w okolice Strzelec Opolskich (wieś Suchodaniec). Michał Głowiak w czasie wojny był z mężem Marii na robotach w Niemczech i gdy wrócili do Polski, to w 1947 roku wszyscy razem wyjechali na ziemie zachodnie – do Lubiechni Wielkiej (lubuskie).

W Lubiechni Wielkiej po wojnie mieszkała też Katarzyna Głowiak (1875-1950) córka Mateusza Głowiaka i Ewy z domu Kiszyńskiej (?).


W IPN znajdują się akta Mariana Głowiaka syna Antoniego Głowiaka i Rozalii z Wąsowiczów, ur. Zazule 24.01.1930 r., żona Janina (2 córki). Mieszkał we wsi Międzyrzecze Górne koło Bielska-Białej. Jego matką była kolejna siostra z Wąsowiczów, a ojciec może był bratem Kazimierza? Marian skończył siedem klas szkoły w Złoczowie, w 1945 wyjechał z rodzicami. Trafili do wsi Sieroniowice pod Strzelce Opolskie. Sygn. IPN Ka 524/3653.

Marian Głowiak ok. 1960 r. Akta IPN.

Kazimierz Głowiak mógł być też bratem Józefa Głowiaka, który miał żonę Zofię z Wąsowiczów(rodzice: Antoni Wąsowicz i Maria Stojanowska). Za to na pewno wiemy, że Zofia Wąsowicz była siostrą Anny – żony Kazimierza. I tu dochodzimy do kolejnej rodziny, która osiedliła się koło Łuki – na tzw. Brzegu, o nich będzie mowa w kolejnej części cyklu o rodzinach Głowiaków spod Złoczowa.


Opracowanie powstało dzięki pomocy rodziny Głowiaków z Lubiechni Wielkiej koło Rzepina. Opr. Bogusław Mykietów, Zielona Góra, kontakt: aka@mykietow.pl


Wszystkie opowieści znajdą Państwo tu: Głowiak – losy rodzin Głowiaków spod Złoczowa


Wszelkie aktualizacje i uzupełnienia są mile widziane.