„Pozostała tam na wschodzie taka wioska mała…”- reportaż Cezarego Galka w Radio Zachód

III i ostatnia już część cyklu dokumentalnego pt. ”Archiwum wspomnień”.

Tym razem dokładniej przyjrzymy się zamieszczonym tam artefaktom, a podążając ich śladem poznamy m. innymi losy rodziny Kutnych z Zarwanicy pod Złoczowem zawarte w książce Michałą Kutnego, a także wspomnienia z Ziemi Złoczowskiej w poemacie Antoniego Pająka. Dowiemy się też, co zawierają przywiezione wraz z dobytkiem z Kresów stare fotograficzne szklane negatywy.

Zapraszam do wysłuchania reportażu. Cezary Galek


Przeczytaj też: Antoni Pająk, Wspomnienia z Ziemi Złoczowskiej….