Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 146, 147 i 148

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi trzema numerami znakomitego periodyku Świrzan i Ich potomków.

Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański.

Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.

Spis treści numeru 146 (nr 5, 2020 r.)

Kartka z pamiętnika. A. Kwaśniowski, Fr. Węgrzyn. Wspomnienia walk samoobronnych mieszkańców Hanaczowa podczas okupacji niemieckiej w latach 1943-1944 (II).

Wł. Bagińska-Polakiewicz. Żyć jest Jej dane…

A. Groblewski. Trochę zardzewiała ?Złota Podkowa?.

B. Piętka. Ukraińskie ofiary OUN i UPA.

K. Dziurla. Otwarcie budowy Ściany Pamięci.

J. Wyspiański. Ubytki mieszkańców Hanaczowa z lat 1928-1944.

J. Lacel. Przez całą wojnę byłem głodny.

Wypisy z książki ?Anatomia strachu? Damiana K. Markowskiego.

A. Szelążek. Dzieci wojny.

Wpisy dzieci w księdze ?Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych? – ze szkoły w Jaktorowie, Jasnej, Korzelicach, Krosienku i Krzywicach.

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 146 można otworzyć lub pobrać poniżej:

Spis treści numeru 147 (nr 6, 2020 r.)

Fr. J. Dąbrowski. Moje wspomnienia z lat 1939-1945, od Krosienka do Tarnowa (III).

Przeżyłam cztery wojny. Wywiad z Marią Trybulską (I).

Wypis z meldunku.

Wybrane teksty z przemyślańskiego Dziennika Urzędowego (cz. I).

J. Wyspiański. Spis ludności w 1943 r.

Wpisy dzieci w księdze ?Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych? – ze szkoły w Kurowicach, Laszkach Królewskich i Łahodowie.

J.Wyspiański. Tragiczne losy żołnierzy z Hanaczowa w I wojnie światowej.

J. Wyspiański. Archiwum gen. Tadeusza Komorowskiego.

Pokłosie naszych publikacji (B. Kopociński, P. Rura).

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 147 można otworzyć lub pobrać poniżej:

Spis treści numeru 148 (nr 1, 2021 r.)

Kartka z pamiętnika. L. Cyganik. Słodkie i kwaśne odcienie życia (II).

M. Piotrowska. Popielaty wiersz.

Wybrane teksty z Dziennika Urzędowego wydawanego w Przemyślanach (II).

Przeżyłam cztery wojny. Wywiad z M. Trybulską (II).

Profesorowie z naszego powiatu – Adam D. Rotfeld.

Pokłosie naszych publikacji (redakcja).

L. Deskur. Dziękuję Ci Stasiu…

J. Wyspiański. Wykaz ofiar zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na osobach narodowości polskiej w pow. Przemyślany (XXXIV).

Pożar w Glinianach.

Wpisy dzieci w księdze ?Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych? – ze szkoły w Łoni, Majdanie Lipowieckim, Mazowie, Ostałowicach i Podusilnej.

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 148 można otworzyć lub pobrać poniżej: