Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 157

Szanowni Państwo, przesyłam najnowszy numer „Spotkań Świrzan” i zapraszam do współpracy w redagowaniu kolejnych zeszytów. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański

Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański.

Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.

Spis treści numeru 157 (nr 4/2022)

W. Zawadzki. Dlaczego zostałem lekarzem. Wspomnienia (II).

J. Rasławski. Tęsknota duszy.

K. Salkitzoglou. Pokolenia rodziny Jedynaków z Chlebowic Świrskich (III).

Wypisy z Tarnopolskiego Dziennika Wojewódzkiego (I).

J. Wyspiański. „Nie płacz luba…”.

Przemyślany w józefińskim katastrze (II).

Co się stało w Hanaczowie (I) – wywiad.

J. Wyspiański. Wykaz ofiar zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na osobach narodowości polskiej w pow. Przemyślany (XXXVII).

St. Twerd. Schrony w naszym gospodarstwie.

Spis treści zeszytów o numerach 151-157.

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 157 można otworzyć lub pobrać poniżej: