Patriarcha Kozaków i Pyrzan – ksiądz kanonik MICHAŁ KRALL (1894-1962)

W październiku 2022 roku minie 60 lat od śmierci tego legendarnego kapłana – pierwszego proboszcza Kozaków koło Złoczowa i Pyrzan koło Witnicy, który niczym biblijny patriarcha przeprowadził swoich parafian przez okropności wojny i wysiedlenia i służył im do końca swych dni.

Zbieramy materiały do rocznicowej publikacji – prosimy o pomoc wszystkich mających fotografie, wspomnienia lub dokumenty związane z ks. Michałem.

Kozaki koło Złoczowa, ok. 1940 r. ks. Michał Krall w białej komży. Płyta negatywowa szklana: Zbiory Anieli Stojanowskiej z Białcza.

Jest też do rozwiązania zagadka – miał ksiądz Krall rodzinę, do której chcielibyśmy dotrzeć. Mamy nadzieję, że zachowały się u nich jakieś rodzinne pamiątki czy fotografie. Wiemy, że w 1962 roku w Dąbrowie Górniczej na ulicy 3 maja pod numerem 7 mieszkała Janina Kopeć – córka siostry księdza Michała Kralla.

Starsza siostra Michała Kralla – Franciszka (ur. 17.09.1880), wyszła za mąż za Tomasza Kotowskiego. Kotowscy mieli Syna Eugeniusza oraz córki: Helenę (po mężu Rusinowicz), Kazimierę (po mężu Nasalską) oraz wspomnianą Janinę (po mężu Kopeć). Być może rodzina Janiny ciągle mieszka przy ulicy 3 Maja w Dąbrowie Górniczej?

Prosimy o pomoc w odnalezieniu krewnych ks. Michała Kralla.


Jako ilustrację do artykułu przedstawiamy skan Świadectwa Dojrzałości Michała Kralla, które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Archiwum arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie.

Warto zwrócić uwagę na to jakich miał młody Krall nauczycieli – na świadectwie podpisy złożyli przewodniczący komisji egzaminacyjnej i dyrektor gimnazjum Konstanty Wojciechowski, który rok później został profesorem historii literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim. A jako gospodarz klasy (wychowawca) podpis złożył Juliusz Kleiner – znakomity historyk literatury, wówczas stojący u progu uniwersyteckiej kariery doktor habilitowany, późniejszy profesor uniwersytetów w Warszawie, Lwowie, Lublinie i Krakowie.

Więcej fotografii ks. Michała Kralla znajdą Państwo tu:

Żył z wsią, żył wsią, żył parafią. Ks. Michał Krall na fotografiach ze zbiorów Henryka Stojanowskiego.

Krall Michał (1894-1962), ksiądz, Kozaki – Pyrzany

W zbiorach rodziny Stojanowskich z Białcza odnaleziono szklane negatywy z Kozaków koło Złoczowa

Mieszkańcy wsi Zazule-Kozaki koło Złoczowa na fotografiach z kolekcji pyrzańskiego regionalisty Henryka Stojanowskiego

Można też użyć wyszukiwarki na naszej www. Fotografie ks. Kralla znajdujemy w wielu zeskanowanych w naszym Archiwum Kresowym kolekcjach.


Kontakt:

Bogusław Mykietów e-mail: aka@mykietow.pl tel. 669 453 066