WYKÓW, Wikou, Wikow. Unikatowa pocztówka z 1912 roku z widokiem nieistniejącego dworu Wikowskich herbu Jastrzębiec

Wieś położona obecnie na Białorusi w rejonie rohaczowskim obwodu homelskiego (dawnym powiecie rohaczewskim). Po I rozbiorze Polski w 1772 roku znalazła się na terenie Imperium Rosyjskiego.

Za czasów I Rzeczypospolitej w XVI wieku rodzina Wykowskich w województwie mścisławskim nad Dnieprem zakłada osadę zwaną Wykowem. Rodzina Boruta-Wykowskich herbu Jastrzębiec pochodziła z ziemi łomżyńskiej. Na przełomie XVIII i XIX wieku wyłoniły się dwie linie rodu pochodzące z Wykowa – starsza pozostała w Wykowie, młodsza osiedliła się w Anielinie, leżącym obecnie na Białorusi w rejonie bychowskim obwodu mohylewskiego.

Z linii wykowskiej pochodził Józef Wykowski ożeniony z Idalią Horodeńską. Był powstańcem styczniowym, zesłanym do Ufy. Ostatnim właścicielem majątku w Wykowie był Aleksander Wykowski. Prawdopodobnie majątek opuszczony i zniszczony podczas rewolucji październikowej.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Trudno odnieść się do opisu położenia dworu jaki mamy u Aftanazego, gdzie miał stać na wysokim brzegu Dniepru. Sama wieś położona jest ok. 1 km od brzegów rzeki. Z jedynej dostępnej w sieci fotografii z pocztówki z obiegu z 1912 roku – dwór był parterowy, kryty dachem dwuspadowym, z piętrowym ryzalitem w części środkowej. Na parterze dworu znajdowała się sala jadalna. Obok położone było gospodarstwo składające się ze: smolarni, terpentyniarni, stajni zarodowej a także park krajobrazowy.

GPS: 53.064724, 30.120755Źródła:

Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t.1: Województwa mińskie, mścisławskie, połockie, witebskie, Wrocław 1991, s.330-332.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XIV: Worowo – Żyżyn, Warszawa 1895, s. 92.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikou


Autor materiału: Jerzy Ludwik Dubiel, neurochirurg z Gorzowa Wielkopolskiego, ma niezwykłą pasję. Zbiera widoki rezydencji Ziem Zachodnich – gdzie mieszka i pracuje. Kolekcjonuje też pocztówki i ryciny z pałacami, zamkami i dworami z terenów całej Polski – w tym z ziem utraconych – Kresów, z których pochodzą jego przodkowie: mama – Irena z Urbanowiczów Dubiel (1927-2016) oraz dziadkowie: Jadwiga Kossarzecka (1904-1975) z Aleksandrii Wołyńskiej oraz Leon Urbanowicz (1898-2002) z Majdanu Koźlińskiego.

Strona właściciela pocztówki: https://zamkilubuskie.pl/