Ślady pamięci. Cykl kresowych gawęd Beaty Woźniak


Beata Woźniak

Kontakt: beata.wozniak.mce@gmail.com


Z dziejów kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Najświętszego Imienia Bogarodzicy w Hnilczu (woj. tarnopolskie, powiat Podhajce)

Obrona wsi Kozaki-Zazule 16 marca 1944 r. Czas śladów nie zatarł…

Ta joj! A kota na! – hnileckie pogaduszki przy kosznicy. Słowniczek wyrażeń, zwrotów i powiedzonek charakterystycznych dla mieszkańców Hnilcza w powiecie podhajeckim, woj. tarnopolskim.

Zostaną po nas buty…” Wspomnienie o szewcu z Mieszkowic – Marianie Rostkowskim, czyli Mariańciu z Hnilcza

Dziś Hnilcze ożyło… „Opowieści zielonej wioski…”- posłuchaj reportażu Cezarego Galka

Żegnajcie wioski i nasze Podole… Wspomnienia Stanisławy Piaseckiej z Hnilcza

Dziewczyna z Hnilcza, która zrzuciła chustkę… Wspomnienie o mojej babci, Stanisławie Sługockiej, z domu Pielichowskiej, rocznik 1924

Sąsiedzi. Gdy w Hnilczu wybuchła nienawiść…

Zakaz pamięci. Droga Franciszka Sołtysa od Stefanówki na Kresach Wschodnich, poprzez Syberię, Uzbekistan, do Kostrzyna nad Odrą.

W kolorze sepii, czyli o czym opowiedziały mi stare fotografie zabrane przez krewnych z Hnilcza i Panowic


Zapraszamy też do subskrypcji kanału Beaty Woźniak na YouTube:

https://www.youtube.com/@beatawozniak5182


Beata Woźniak (z domu Gac) – urodzona i mieszkająca w Mieszkowicach – przygranicznej, nadodrzańskiej gminie, ale duchem błądząca po Kresach, skąd jej korzenie. Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim, bardziej utożsamiająca się z drugim ukończonym kierunkiem: Kultura i Sztuka.

Wieloletnia nauczycielka, z epizodami własnej działalności gospodarczej. Człowiek o wielu pasjach i jednej naturze, dającej się zdefiniować słowami: poskładana z deszczu strun i słonecznych chwil, wyrazistych barw, niewyraźnych min (…) ciszy nocy i hałasu dnia. Nie zna nudy, a jej aktywności wykraczają poza przemierzane pieszo każdego dnia kilometry dróg. Zaangażowana w lokalne i nie tylko działania społeczne i charytatywne.

Kiedyś korespondentka Radia Szczecin, dziś sama koresponduje w social mediach, by wzbudzić zainteresowanie Kresami i wioską swoich dziadków (Hnilcze, w powiecie podhajeckim, województwie tarnopolskim). Poszukiwaczka urodnych artefaktów czasów minionych, bo wie, że przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej. Autorka historycznej monografii Mieszkowic i współautorka wspomnieniowej książki Ślady.

Wyznaje zasadę horacjańską, by chwytać dzień każdy, nie wierząc ni trochę w złudnej przyszłości obietnice płoche.