Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 153

Szanowni Państwo, przesyłam najnowszy numer „Spotkań Świrzan” i zapraszam do współpracy w redagowaniu kolejnych zeszytów. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański

Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie ? bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.

Zebrał, opracował i wydał ? Józef Wyspiański.

Spis treści numeru 153 (nr 6/2021)

Str.

3. W. Zawadzki. Dlaczego zostałem lekarzem. Wspomnienia (I).

19. J. Tarnawski. Młode lata.

20. L. Cyganik. Porucznik z Kimirza (IV).

25. M. Skalski. Ukraińcy – czy na pewno bliscy kulturowo? (II).

28. M. Perzyński. Kresowa kolęda?

31. J. Wyspiański. Nie zabijaj – krótko o książce.

33. Wydarzenia wypisane z Dziennika Urzędowego Województwa Tarnopolskiego (II).

36. Wpisy dzieci w księdze ?Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych? – ze szkół w Przemyślanach.

40. Pokłosie naszych publikacji (redakcja).

43. Miednoje – ofiary z pow. Przemyślany.

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 153 można otworzyć lub pobrać poniżej:


Miejscowości o których mowa w numerze: Świrz, Ciemierzyńce, Kimirz, Przemyślany, Miednoje, Dunajów, Pleników, Huta, Wiśniowczyk, Wrocław, Gierałtów, Białe, Bogdanówka, Chlebowice, Świrskie, Gliniany, Hanaczów, Kopań, Krosienko, Łahodów, Niedzieliska, Pniatyn, Poluchów (Mały?), Tuczne, Uszkowice, Wołków, Wyżniany, Borszów, Podusowo, Alfredówka, Błotnia, Borszów, Brzuchowice, Hanaczówka, Krosienko, Krzywice, Kurowice, Ostałowice, Poluchów Wielki, Słowita, Stanimierz, Zadwórze, Lipowce, Chlebowice Świrskie, Kurowice.