Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 161

Dziś stało się wiadomym, że lagrowców wysłano do obozu karnego w Pluchowie [Płuchowie - J.W.] za Złoczowem. Pracują w kopalni węgla brunatnego 15 mtr. pod ziemią…

Szanowni Państwo, ślę do poczytania kolejny zeszyt „Spotkań Świrzan” i zapraszam do współpracy. Uwagi o zawartości numeru mile widziane. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański.

Spis treści numeru 161 (2/2023)

Str. 3. Kartka z pamiętnika. Kronika Samuela Golfarda (II).

13. M. Piotrowska. Cień.

13. M. Kuleba. Rusizm – rosyjska mutacja faszyzmu.

23. J. Wyspiański. Nocleg komisarzy (posłów) pod Świrzem.

26. Wypisy z Tarnopolskiego Dziennika Wojewódzkiego (V).

31. Informacja o pomocy niesionej Żydom przez mieszkańców Hanaczowa (II).

36. J. Wyspiański. Grypsy z przemyślańskiego aresztu (I).

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 161 można otworzyć lub pobrać poniżej:

Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański.

Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.

Wcześniejsze numery można przejrzeć tu: Świrz, powiat Przemyślany, województwo tarnopolskie.