O Głowiakach z Trościańca Małego, którzy osiedli w Pyrzanach

Mój pradziadek Michał Głowiak urodził się 15 czerwca 1897 roku w Trościańcu Małym.

Lata 30. XX wieku?, Michał Głowiak. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Przybył do Pyrzan 26 lipca 1945 r. z Kozaków. Jego rodzicami byli Katarzyna (z domu Jaroszewska) i Wojciech Głowiak. Michał Głowiak miał trzech braci Mariana, Jakuba (osiedlił się w okolicach Bielska-Białej) i Jana oraz siostrę Anielę (mieszkała w Górze Śląskiej). Jego żoną była Anna, z domu Kłak, urodzona 10 grudnia 1897 r.

Pyrzany, 1971 r., Siostra Michała Głowiaka, Aniela Hrechorowicz (po mężu). Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, lata 50. XX w., od lewej na górze ?, Emilia Rozenblut (z domu Buszkiewicz), Stanisław Głowiak, Emilia i Józef Wilk, Zofia Kłak (Głowiak), Marian Stojanowski (z Dzieduszyc Starych), Maria Wilk (po mężu Zakaszewska), od lewej na dole Anna Wilk (żona Pawła Wilka, z domu Stojanowska), Danuta Kłak (córka Zofii Kłak), Michał Głowiak. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.


Zamieszkali w Pyrzanach w domu numer 7. Mieli troje dzieci. Najstarsza córka miała na imię Zofia, kolejna Emilia a syn Stanisław. Michał był człowiekiem spokojnym, ciepłym i troskliwym. Lubił spędzać czas z wnuczkami i zabierał je na przejażdżki wozem konnym. Jako pierwszy pokazał im prom w Okszy. Michał Głowiak zmarł 9 listopada 1966 r. i jest pochowany w Pyrzanach.

Gorzów Wlkp., 21 marca 1949 r., Akt Nadania gospodarstwa rolnego nr 7 w gromadzie Pyrzany, Gmina Witnica dla Michała Głowiaka syna Wojciecha. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, park gminny, 1964 r., Michał Głowiak z wnuczkami, od lewej Danuta Żmijak (z domu Kłak) z córką Anną, Julia Wilk, Alicja Machowska, Janina Wilk, Anna Wilk. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, 1966 r., Pogrzeb Michała Głowiaka, przy trumnie stoi syn Stanisław, bracia i siostra Aniela, ?. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, 1966 r., Pogrzeb Michała Głowiaka, od lewej córka Zofia Kłak (z domu Głowiak), żona Anna Głowiak, syn Stanisław Głowiak, córka Emilia z mężem Józefem Wilkiem. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, 1966 r., Od lewej wnuczka Danuta Kłak, Anna Wilk, Julia Wilk, Anna Wilk (z domu Stojanowska), Maria Wilk, Halina Wilk, Janina Wilk, Alicja Machowska. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, 1966 r., Trumna z ciałem Michała Głowiaka. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, 1976 r., Pogrzeb Anny Głowiak (z domu Kłak), od lewej Anna Kłak (z domu Pełech), Maria i Michał Wilk, Emilia Wilk (z domu Głowiak), Zofia Kłak (z domu Głowiak). Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, 1976 r., Pogrzeb Anny Głowiak, od lewej Katarzyna Buczkowska, Zofia Machowska (z domu Głowiak), Julia Bachryj (z domu Wilk) z synem Grzegorzem, Michał Wilk, Alicja Machowska, Halina Wilk z siostrzenicą Barbarą Bachryj, Anna Buczkowska (z domu Wilk) z córką Sylwią, Janina Wilk, Maria Wilk. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.


Zofia urodziła się 9 maja 1922 r. w Trościańcu Małym. Jako młoda kobieta była przez krótki czas w zakonie, z którego zrezygnowała. Jej pierwszym mężem był Tadeusz Kłak, który według informacji z Czerwonego Krzyża, zginął podczas II wojny światowej. Zofia i Tadeusz mieli córkę Danutę.

Kozaki, lata 40. XX w., Portret ślubny Zofii i Tadeusza Kłaków. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Lata 40. XX w., Zofia Kłak (z domu Głowiak) z córką Danutą. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, lata 50. XX w., Zofia Kłak (z domu Głowiak) z dziewczynkami sypiącymi kwiaty. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.


Drugim mężem Zofii był Wojciech Machowski, który był także grajkiem w wiejskiej kapeli. Mieli córkę Alicję. Zofia wraz z mężem prowadziła gospodarstwo rolne, ale także gotowała i piekła na weselach. Była bardzo towarzyska, lubiła rozmawiać z ludźmi i śpiewać. Uczyła dziewczynki sypać kwiaty do procesji Bożego Ciała. Należała do Koła Gospodyń Wiejskich. Zmarła 25 marca 2008 r. i jest pochowana w Pyrzanach.

Lata 50. XX w., Zofia i Wojciech Machowscy. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, lata 70. XX w., Zofia, Wojciech, Alicja Machowscy. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Lata 60. XX w., Zofia i Wojciech Machowscy. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.


Emilia urodziła się 10 stycznia 1927 r. Wyszła za mąż za Józefa Wilka, syna Pawła. Mieli pięć córek: Julię, Annę, Halinę, Janinę i Marię oraz syna Henryka. Emilia i Józef zajmowali się wspólnie gospodarstwem rolnym. Emilia należała też do Koła Gospodyń Wiejskich w Pyrzanach. Była kobietą skromną i bardzo religijną. Zmarła 8 marca 1978 r. i spoczywa w Pyrzanach.

Kozaki, lata 40. XX w., Emilia Głowiak. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Kozaki, lata 40. XX w., Od lewej Helena Kowalczyk (z domu Pełech) i Emilia Głowiak. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, lata 50. XX wieku, Emilia (z domu Głowiak) i Józef Wilkowie. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, 1960 r., od lewej: na górze Emilia i Józef Wilk, od lewej na dole Anna, Janina, Halina i Julia. Emilia w ciąży z Marią. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Gorzów Wlkp., 1971 r., Dyplom dla Emilii Wilk (z domu Głowiak) za zajęcie III miejsca w zespole KGW Pyrzany w konkursie higieny obór, bydła i produkcji mleka. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, 1978 r., Pogrzeb Emili Wilk (z domu Głowiak), od lewej teściowa Anna Wilk (z domu Stojanowska) i mąż Józef Wilk. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, 1978 r., Od lewej córka Julia, Maria, Halina, Anna i Janina oraz syn Henryk. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.


Stanisław urodził się 2 kwietnia 1931 r. w Trościańcu Małym. Odbył trzyletnią służbę w wojskach lotniczych. W wyniku choroby amputowano mu lewą nogę i nosił protezę. W 1953 r. ożenił się z Anielą Stojanowską, z którą miał dwie córki Teresę i Leokadię. Stanisław był z zawodu rolnikiem, ale pełnił także funkcję sekretarza w Prezydium Gminy w Pyrzanach. Podczas prac polowych uległ wypadkowi na kosiarce i odniósł poważne obrażenia ciała. Dostał zakażenia organizmu i zmarł dwa tygodnie po wypadku 22 lipca 1967 r. Jest pochowany w Pyrzanach.

Witnica, 28 czerwca 1946 r., Świadectwo Gimnazjum Ogólnokształcącego Stanisława Głowiaka, syna Michała Głowiaka. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Książeczka wojskowa Stanisława Głowiaka, syna Michała. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Lata 50. XX w., Stanisław Głowiak. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany?, lata 50. XX w., Stanisław Głowiak. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, maj 1953 r., Aniela i Stanisław Głowiakowie. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, 1960 r., Stanisław i Aniela Głowiakowie z córką Leokadią. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany?, lata 60. XX w., Jan Pełech i Stanisław Głowiak. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Lata 60. XX w., Stanisław Głowiak. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Gorzów Wlkp., 1967 r., Stanisław Głowiak w szpitalu. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Pyrzany, 1979 r., Józef Kulczyk z żoną Teresą (z domu Głowiak), ówczesny proboszcz Edward Krzyśko. Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.

Witnica, 2015 r., od lewej Leokadia Głowiak, Izabela Araszczuk, Maria Araszczuk, Maria Zakaszewska (z domu Wilk) i Aniela Głowiak (z domu Stojanowska). Zbiory Marii i Izabeli Araszczuk z Pyrzan.


Wszystkie ilustracje z możliwością powiększenia znajdują się tu: Głowiak Stanisław syn Michała (1931-1967) Kozaki -> Pyrzany

Opracowała Izabela Araszczuk – sołtys wsi Pyrzany, kontakt: izabela.araszczuk@hotmail.com


Wszystkie opowieści o różnych gałęziach rodu Głowiaków spod Złoczowa znajdą Państwo tu: Głowiak – losy rodzin Głowiaków spod Złoczowa