Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 160

Szanowni Państwo, ślę do poczytania kolejny zeszyt „Spotkań Świrzan” i zapraszam do współpracy. Józef Wyspiański.

Spis treści numeru 160

Str.

3. W. Zawadzki – Dlaczego zostałem lekarzem. Wspomnienia (III).

28. H. K. Pszczelnictwo.

29. M. Zmur. Zaginęłam w zaspie śniegu. Wspomnienia z czasu wojny.

37. Wypisy z Tarnopolskiego Dziennika Wojewódzkiego (IV).

40. Wykaz ofiar zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na osobach narodowości polskiej w pow. Przemyślany (XXXVIII).

42. Pokłosie naszych publikacji (T. Fojgt).

44. Wiersze Zygmunta Grochowalskiego (X).

Uwagi o zawartości numeru mile widziane. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 160 można otworzyć lub pobrać poniżej:

Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański.

Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.

Wcześniejsze numery można przejrzeć tu: Świrz, powiat Przemyślany, województwo tarnopolskie.