Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 163 i 167

Szanowni Państwo,

przesyłam kolejne numery „Spotkań Świrzan” i zapraszam do redagowania kolejnych zeszytów. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański

Poniżej spis treści numeru 163 (4/2023)

Str.

3. K. Salkitzoglou. Na „Ziemiach Odzyskanych”.

20. M. Piotrowska. Cień.

21. J. Hartman. Polsko-żydowskie ABC (II).

25. Listy z archiwum redakcji (IX).

30. Zamek w Świrzu na początku XX w.

31. J. Wyspiański. Grypsy z przemyślańskiego aresztu (III).

35. Wypisy z Tarnopolskiego Dziennika Wojewódzkiego (VI).

40. Szkolnictwo w pow. przemyślańskim w 1904 r.

43. Pokłosie naszych publikacji (M. Górny, K. Janiga i J. Rozwadowski).

47. Malarstwo Ireny z Lamezan-Salins Komorowskiej – krótko o książce.

47. Spis treści zeszytów o numerach 158-163

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 163 można otworzyć lub pobrać poniżej:


Poniżej spis treści numeru 167 (2/2024)

3. L. Cyganik. Słodkie i kwaśne odcienia życia (VI).

20. M. Piotrowska. Niewydarzona miłość.

20. K. Czawaga. O kilimie gliniańskim.

23. Kronika Samuela Golfarda (III).

33. Piosenki weselne ze Świrza („W niedzielę z rana”, „W polu przy drodze”).

36. Notatki z powiatu w gazecie „WSCHÓD” (I).

39. K. Salkitzloglou. O chłopach, panach i o państwie świrskim (II).

43. Księgi metrykalne z parafii pow. przemyślańskiego znajdujące się w archiwum lwowskim (I).

46. Informacje.

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 167 można otworzyć lub pobrać poniżej:


Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański. Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.


Inne numery pisma Świrzan znajdą Państwo tu: Świrz, powiat Przemyślany, województwo tarnopolskie