Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 164

Szanowni Państwo, pozwalam sobie przesłać do poczytania następny zeszyt „Spotkań Świrzan”, a przy tej okazji zapraszam do współpracy. Mile widziane uwagi i uzupełnienia treści podanych w zeszycie. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański

Spis treści numeru 164 (5/2023)

Str.

Str. 3. Kartka z pamiętnika. W. Zawadzki. Dlaczego zostałem lekarzem. Wspomnienia (IV).

28. J. Tarnawski. Samotna Chata.

29. Wydarzenia z powiatu Przemyślany podane w Kurierze Lwowskim (II).

36. M. Kuleba. Armia Lucyfera (I).

41. J. Wyspiański. Wykaz ofiar zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na osobach narodowości polskiej w pow. Przemyślany (XXXIX).

42. Z. Abramowicz. Pytania bez odpowiedzi.

45. Pokłosie naszych publikacji (T. Fojgt).

46. Listy do redakcji.

47. Informacje.


Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 164 można otworzyć lub pobrać poniżej:


Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański. Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.