Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 166

Szanowni Państwo, przesyłam kolejny zeszyt „Spotkań Świrzan” i zapraszam do redagowania kolejnych zeszytów. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański.

Spis treści numeru 166 (1/2024)

Str.

3. Kartka z pamiętnika. E. Yones. Droga do Lwowa (I).

17. S. Tarnawski. Koncert majowy.

19. J. Wyspiański. Pożar ołtarza w kościele świrskim.

28. Napady turecko-tatarskie i towarzyszący im jasyr (II).

33. K. Salkitzloglou. O chłopach, panach i o państwie świrskim (I).

38. Wypisy z Tarnopolskiego Dziennika Wojewódzkiego (VII).

45. Listy do redakcji.

45. Informacje


Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 166 można otworzyć lub pobrać poniżej:


Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański. Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.


Inne numery pisma Świrzan znajdą Państwo tu: Świrz, powiat Przemyślany, województwo tarnopolskie