Zazule-Kozaki, Podlipce, Podhorce, Trościaniec Mały, Złoczów ? nowe fotografie w Archiwum Kresowym

Dziś w Archiwum Kresowym pojawiło się kilka nowych stron:

ZAZULE KOZAKI KOŁO ZŁOCZOWA, WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE

W 2014 roku za niewielką kwotę 70 złotych wylicytowałem na allegro trzy fotografie wioski Kozaki z 1916 roku. Kupione w wiedeńskim antykwariacie zdjęcia ze starego żołnierskiego albumu zostały wystawione na allegro i zasiliły moje zbiory. Są to najstarsze znane nam widoki wsi. Wszystkie na odwrocie mają napis Kosaki 18/1 1916 ? co jednoznacznie je datuje. Grupa murowanych domów krytych blachą ? to plebania i szkoła, za nimi widzimy budynek kościoła. Uroku dodają płoty z patyków i ślady w śniegu. Dwie kolejne fotografie to widok drogi i chat pokrytych strzechą oraz żołnierzy jadących wąwozem ? prawdopodobnie w stronę sąsiedniej wsi Łuka.

PODLIPCE KOŁO ZŁOCZOWA, WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE

Skan unikatowej fotografii zrobionej przez żołnierza ok. 1917 z adnotacją: Nasz główny plac, na którym opatrywano rannych, w Podlipcach. W tle biały dom z samego prawa, to nasz dom mieszkalny, w którym też było biuro. Jest tam też równie rzadka fotografia przedstawiająca Stefana Tretera ? przedstawiciela ostatnich właścicieli Podlipiec. Ród Treterów nobilitowany został w 1676 roku za zasługi dla Rzeczypospolitej przez króla Jana III Sobieskiego.

TROŚCIANIEC MAŁY KOŁO ZŁOCZOWA, WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE

Duża wieś koło Złoczowa w zimowej szacie na żołnierskiej fotografii z 1917 roku.

ZŁOCZÓW, WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE

Miasto powiatowe Złoczów na dwóch widokówkach (na początek). Jedna jest szczególnie ciekawa: ?fotograficzna? z 1917 roku przedstawiająca grupę żołnierzy stojących na złoczowskim Rynku. To co mnie zaintrygowało i skłoniło do zakupu ? to stojące wśród żołnierzy kobiety. Tak musiały wyglądać moje prababcie, gdy szły na targ do Złoczowa. Wedle legendy rodzinnej jedna z nich (Maria Stojanowska z domu Wilk 1872-1938) w trakcie takiej pieszej wędrówki do oddalonego o 7 kilometrów miasta urodziła w polu dziecko. Które, miała owinąć chustą i pójść z nim na targ. W takich chustach widzimy na pocztówce owe panie?

PODHORCE, POWIAT ZŁOCZÓW, WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE

Podhorecki zamek, na razie na jednej widokówce.

LWÓW

Obecnie jest na tej stronie tylko jedna widokówka, ale bardzo ciekawa ? z makietą XVII-wiecznych fortyfikacji lwowskich.

KRESY, WIDOKI, ŻYCIE CODZIENNE, KULTURA, WOJNA, POLITYKA

Tu będziemy umieszczać materiały dokumentujące dawne życie na Kresach ? nie związane z kolekcjami rodzinnymi. Obecnie znajdą tam Państwo m.in. karty pocztowe z okresu I wojny światowej ? ze sceną międlenia konopi czy używania żaren domowych.

Zapraszam do oglądania.

Bogusław Mykietów, Zielona Góra