U wieczności bram? Cmentarz na Kozakach koło Złoczowa na fotografiach Anny Jurcan z Gorzowa Wlkp.

W 2011 roku polsko-ukraiński zespół pasjonatów kresowej przeszłości sfotografował wszystkie groby i spisał inskrypcje na cmentarzu na Kozakach koło Złoczowa. Ukazała się wówczas książka prezentująca dzieje ponad 100-letniej kozackiej nekropolii i losów ludzi, którzy na niej spoczywają. Prof. Stanisław Nicieja w X tomie Kresowej Atlantydy napisał, że „Ta bogato ilustrowana publikacja w sposób fundamentalny zatrzymała czas”.

Dziś wersję drukowaną, uzupełniamy o ponad 500 zdjęć zrobionych w kwietniu 2011 roku przez Annę Jurcan. Wykonała ona ogromną pracę, gdyż zależało nam by udokumentować stan zachowania i często już mało czytelne napisy. Obecnie są to już obrazy archiwalne, gdyż część nagrobków z piaskowca uległa dalszej degradacji a deszcz wciąż wypłukuje napisy. Dzięki Annie, która w kadrze „zatrzymała czas”, możemy dziś oglądać stare pomniki postawione ku pamięci naszych przodków, którzy spoczęli na cmentarzu na Kozakach.

Zapraszamy do oglądania klikając bezpośrednio w link: CMENTARZ KOZAKI ZAZULE – STAN NA DZIEŃ 30.07.2011 ROKU

lub na stronie poświęconej wsi Kozaki-Zazule: ZAZULE KOZAKI KOŁO ZŁOCZOWA, WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE

Bogusław Mykietów, Zielona Góra