Pełech Grzegorz syn Szymona (1875-1958) Trościaniec Mały Wapnica -> Pyrzany

Pełech Grzegorz syn Szymona (1875-1958) Trościaniec Mały Wapnica -> Pyrzany

Informacje o rodzinie Pełechów znajdą Państwo w 3 wpisach:

Saga(n) rodu Pełechów czyli opowieść rodzinna Jaśkowej Teresy. Część I

JEDŹ DZIŚ DO GORZOWA – JUTRO BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWY… czyli część druga opowieści Jaśkowej Teresy

Tuż pod ścianą lasu widnieje już strzecha, tam też odwiedzimy Grzegorza Pełecha czyli postscriptum do opowieści Jaśkowej Teresy

Opisy fotografii:

1912, 25 lipiec, Antoni Łukaszewski (Ruda Kołtowska 15.03.1896 – Pyrzany 15.03.1975), syn Wojciecha i Marii z domu Tymrakiewicz, żona Aniela z domu Stojanowska. Fotograf: Herz Henrik Budapeszt Budapesten. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1931, około, 1. Maria Łukaszewska z domu Tymrakiewicz 2. Bronisław Łukaszewski (Ruda Kołtowska 5.08.1930 – Pyrzany 10.11.2009), syn Antoniego i Anieli z domu Stojanowskiej 3. Aniela Łukaszewska z domu Stojanowska (Zazule 8.04.1908 – Pyrzany 3.12.1985), córka Antoniego i Franciszki z domu Wilk, mąż Antoni. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1940, około, Niemcy, na robotach? W niewoli? 2. Szczepan Wilk (Kozaki 25.12.1909 – Pyrzany 09.02.1992), rodzice: Michał, Anna z domu Kozak, żona Helena z domu Stojanowska. Na odwrocie napis: Jan Wilk. Obarzański? Fotografia zaadresowana: P. Antoni Stojanowski syn Stanisława, Kozaki, P. Złoczów via Lwów. Okupacja (?) Rosyjska (fotografia zaadresowana do teścia Szczepana). Może jest to fotografia z lat 1940-1941? Obowiązek noszenia przez polskich robotników przymusowych litery P wprowadzono w Niemczech 8 marca 1940 roku. Szczepan w onucach i w umundurowaniu artylerzysty WP? (12 Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej Złoczów?). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1940, około, Kozaki? Franciszka (z domu Wilk) i Antoni Stojanowscy. Stojanowski Antoni ur. Kozaki 9.03.1878 – zm. Pyrzany 5.07.1957, rodzice: Stanisław, Katarzyna z domu Krutnik, żona Franciszka. Ze spisu dusz parafii Zazule-Kozaki: Kozaki 43: Antoni Stojanowski, syn Stanisława i Katarzyny Stojanowskiej, łac., ur. 9.06.1878, ślub 24.11.1901 Żona: Franciszka Wilk, córka Jana i Katarzyny Banek, łac., ur 22.11.1881. Dzieci: 1. Rozalia Anna, łac., ur. 3.07.1903, † 1904 w szpitalu. 2. Jan Kazimierz, łac., ur. 4.03.1906. 3. Aniela, łac., ur. 17.04.1908. 4. Stanisław, łac., ur. 6.03.1910. 5. Kajetan Karol Jacek, łac., ur. 6.08.1912, † 28.04.1913. 6. Helena, łac., ur. 2.03.1914. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1941, około. Jan Stojanowski syn Antoniego i Franciszki z domu Wilk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1943, około, Kozaki, Złoczów, 1. Maria Pełech z domu Stojanowska 2. Maria Martyniuk z domu Pańczyszyn. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1944, około, Kozaki, przed zagrodą Grzegorza Pełecha, 1. Jan Pełech 2. Stanisław Pełech 3. Wacław Czachórski 4. Józef Pełech 5. Trzaskalik? 6. Grzegorz Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1944, około, Kozaki, sądząc po wielkości okna jest to budynek administracji kopalni węgla brunatnego. 1. Plac 2. A. Stojanowski 3. Tadeusz Friedel 4. Synowiec 7. Wacław Czachórski 8. Waleczko 10. ks. Michał Krall 11. Kazimierz Romański syn Antoniego 13. Muzyk, który co dzień rano grał na trąbce pieśni maryjne. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1944, około, Kozaki, 1. Helena Stojanowska po mężu Wąsowicz 2. Maria Stojanowska po mężu Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1944, około, Kozaki, 1. Kazimierz Stojanowski 2. Helena Stojanowska po mężu Wąsowicz 3. Janina Pańczyszyn 6. Maria Stojanowska po mężu Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1945, około, Kozaki?, 1. Helena Wąsowicz 2. Władysław Stojanowski 3. Janina Pańczyszyn 4. Kazimierz Stojanowski 5. Maria Stojanowska po mężu Pełech 6. Michał Wilk? 7. Jan Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1945, około, 1. Maria Pełech z domu Stojanowska (Kozaki 30.03.1923 – Pyrzany 22.10.2007, rodzice: Antoni Stojanowski, Franciszka z domu Wilk, mąż Jan), 2. Józef Stojanowski?, 3. Helena Wąsowicz z domu Stojanowska. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1945, około? Kozaki? Kobiety, które chodziły Niemcom gotować? Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1945, 6 kwiecień, Kijów. Druk – tłumaczenie: L.K.O.- Z.S.R.R. Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego – 6 kwietnia 1945 r. Nr 3781-Wzór 6. Ob. Pełech Grzegorz, Mały Trościaniec, obwodu lwowskiego. Zawiadomienie – Wasz syn Pełech Jan, syn Grzegorza, żołnierz oddziału partyzanckiego, urodzony w 1920 roku, biorący udział w Wielkiej Wojnie ojczyźnianej przeciwko niemiecko-faszystowskiemu okupantowi, poprzednio pracujący w kopalni węgla na stanowisku robotnika, z pensją 400 rubli miesięcznie, w boju za Socjalistyczną ojczyznę przeciwko niemieckim zaborcom, w czerwcu 1944 r. (został) zabity. Pogrzebany nie wiadomo (gdzie). Niniejsze zawiadomienie jest podstawą dla wszczęcia starań o wyznaczeniu renty. – Za Naczelnika Wydziału Kadr / podpis nieczytelny / Pieczęć okrągła: Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1948, 10 grudzień. Tłumaczenie z języka rosyjskiego. L.K.O.- Z.S.R.R. Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego – 6 kwietnia 1945 r. Nr 3781-Wzór 6. Ob. Pełech Grzegorz, Mały Trościaniec, obwodu lwowskiego. Zawiadomienie – Wasz syn Pełech Jan, syn Grzegorza, żołnierz oddziału partyzanckiego, urodzony w 1920 roku, biorący udział w Wielkiej Wojnie ojczyźnianej przeciwko niemiecko-faszystowskich okupantów, poprzednio pracujący w kopalni węgla, na stanowisku robotnika, z pensją 400 rub. miesięcznie, w boju za Socjalistyczną ojczyznę przeciwko niemieckim zaborcom, w czerwcu 1944 r. zabity. Pogrzebany niewiadomo. Niniejsze zawiadomienie jest podstawą dla wszczęcia starań o wyznaczeniu renty. – Za Naczelnika Wydziału Kadr / podpis nieczytelny / Pieczęć okrągła: Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego. Józef Abramowicz TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY dla języka rosyjskiego w GORZOWIE WLKP. ul. Kasprowicza 35. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1951, 14 marzec, Pyrzany, Jan Pełech, podanie. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1951, lipiec, wiersz Władysława Stojanowskiego „Gross-Rosen”. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1952, około, 1. Stanisław Pełech, 2. Tekla Pełech z domu Stojanowska, 3. Grzegorz Pełech, 4. Jan Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1960, październik, Lwów, Pomnik Adama Mickiewicza. 1. Synowiec. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1967, 1 luty, Bytom ul. Chrzanowskiego, Synowiec. Na odwrocie ciekawa adnotacja (pozdrowienia dla Pełechów, Łukaszewskich i Stojanowskich, mowa też o Pawle Wilku). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1970, około, list od Karola Piekły poszukującego kolegów niedoli z obozu w Landeshut – Kamienna Góra, Roman Olszyna Warszawa, Karol Piekło, Paszczyna, Pustków, Jan Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1972, 16 marzec, Pasłęk, List Edmunda Kobylińskiego do Jana Pełecha. Obóz Landeshut – Kamienna Góra. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1983, 24 styczeń, Gorzów Wlkp. Własnoręczny życiorys Jana Pełecha. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1984, 17 luty, Gorzów Wlkp. Odpis z odpisu. Tłumaczenie z języka rosyjskiego. L.K.O.- Z.S.R.R. Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego – 6 kwietnia 1945 r. Nr 3781-Wzór 6. Ob. Pełech Grzegorz, Mały Trościaniec, obwodu lwowskiego. Zawiadomienie – Wasz syn Pełech Jan ,syn Grzegorza, żołnierz oddziału partyzanckiego, urodzony w 1920 roku, biorący udział w Wielkiej Wojnie ojczyźnianej przeciwko niemiecko -faszystowskich okupantów, poprzednio pracujący w kopalni węgla, na stanowisku robotnika, z pensją 400 rub. miesięcznie, w boju za Socjalistyczną ojczyznę przeciwko niemieckim zaborcom, w czerwcu 1944 r. zabity. Pogrzebany niewiadomo. Niniejsze zawiadomienie jest podstawą dla wszczęcia starań o wyznaczeniu renty. – Za Naczelnika Wydziału Kadr / podpis nieczytelny / Pieczęć okrągła: Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego. Józef Abramowicz TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY dla języka rosyjskiego w GORZOWIE WLKP. ul. Kasprowicza 35. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.