Pełech Grzegorz syn Szymona (1875-1958) Trościaniec Mały Wapnica -> Pyrzany

Pełech Grzegorz syn Szymona (1875-1958) Trościaniec Mały Wapnica -> Pyrzany

Informacje o rodzinie Pełechów znajdą Państwo w 3 wpisach:

Saga(n) rodu Pełechów czyli opowieść rodzinna Jaśkowej Teresy. Część I

JEDŹ DZIŚ DO GORZOWA – JUTRO BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWY… czyli część druga opowieści Jaśkowej Teresy

Tuż pod ścianą lasu widnieje już strzecha, tam też odwiedzimy Grzegorza Pełecha czyli postscriptum do opowieści Jaśkowej Teresy

Zamieszczone poniżej fotografie są w dwóch zbiorach. Pierwszy zbiór kończy się tekstem z opisami, drugi zaczyna się po tych opisach.

Opisy fotografii:

1912, 25 lipiec, Antoni Łukaszewski (Ruda Kołtowska 15.03.1896 ? Pyrzany 15.03.1975), syn Wojciecha i Marii z domu Tymrakiewicz, żona Aniela z domu Stojanowska. Fotograf: Herz Henrik Budapeszt Budapesten. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1931, około, 1. Maria Łukaszewska z domu Tymrakiewicz 2. Bronisław Łukaszewski (Ruda Kołtowska 5.08.1930 ? Pyrzany 10.11.2009), syn Antoniego i Anieli z domu Stojanowskiej 3. Aniela Łukaszewska z domu Stojanowska (Zazule 8.04.1908 ? Pyrzany 3.12.1985), córka Antoniego i Franciszki z domu Wilk, mąż Antoni. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1940, około, Niemcy, na robotach? W niewoli? 2. Szczepan Wilk (Kozaki 25.12.1909 ? Pyrzany 09.02.1992), rodzice: Michał, Anna z domu Kozak, żona Helena z domu Stojanowska. Na odwrocie napis: Jan Wilk. Obarzański? Fotografia zaadresowana: P. Antoni Stojanowski syn Stanisława, Kozaki, P. Złoczów via Lwów. Okupacja (?) Rosyjska (fotografia zaadresowana do teścia Szczepana). Może jest to fotografia z lat 1940-1941? Obowiązek noszenia przez polskich robotników przymusowych litery P wprowadzono w Niemczech 8 marca 1940 roku. Szczepan w onucach i w umundurowaniu artylerzysty WP? (12 Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej Złoczów?). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1940, około, Kozaki? Franciszka (z domu Wilk) i Antoni Stojanowscy. Stojanowski Antoni ur. Kozaki 9.03.1878 ? zm. Pyrzany 5.07.1957, rodzice: Stanisław, Katarzyna z domu Krutnik, żona Franciszka. Ze spisu dusz parafii Zazule-Kozaki: Kozaki 43: Antoni Stojanowski, syn Stanisława i Katarzyny Stojanowskiej, łac., ur. 9.06.1878, ślub 24.11.1901 Żona: Franciszka Wilk, córka Jana i Katarzyny Banek, łac., ur 22.11.1881. Dzieci: 1. Rozalia Anna, łac., ur. 3.07.1903, ? 1904 w szpitalu. 2. Jan Kazimierz, łac., ur. 4.03.1906. 3. Aniela, łac., ur. 17.04.1908. 4. Stanisław, łac., ur. 6.03.1910. 5. Kajetan Karol Jacek, łac., ur. 6.08.1912, ? 28.04.1913. 6. Helena, łac., ur. 2.03.1914. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1941, około. Jan Stojanowski syn Antoniego i Franciszki z domu Wilk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1943, około, Kozaki, Złoczów, 1. Maria Pełech z domu Stojanowska 2. Maria Martyniuk z domu Pańczyszyn. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1944, około, Kozaki, przed zagrodą Grzegorza Pełecha, 1. Jan Pełech 2. Stanisław Pełech 3. Trzaskalik? 4. Józef Pełech 5. Wacław Czachórski 6. Grzegorz Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1944, około, Kozaki, sądząc po wielkości okna jest to budynek administracji kopalni węgla brunatnego. 1. Plac 2. A. Stojanowski 3. Tadeusz Friedel 4. Synowiec 7. Trzaskalik? 8. Waleczko 10. ks. Michał Krall 11. Kazimierz Romański syn Antoniego 12. Wacław Czachórski 13. Muzyk, który co dzień rano grał na trąbce pieśni maryjne. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1944, około, Kozaki, 1. Helena Stojanowska po mężu Wąsowicz 2. Maria Stojanowska po mężu Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1944, około, Kozaki, 1. Kazimierz Stojanowski 2. Helena Stojanowska po mężu Wąsowicz 3. Janina Pańczyszyn 6. Maria Stojanowska po mężu Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1945, około, Kozaki?, 1. Helena Wąsowicz 2. Władysław Stojanowski 3. Janina Pańczyszyn 4. Kazimierz Stojanowski 5. Maria Stojanowska po mężu Pełech 6. Michał Wilk? 7. Jan Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1945, około, 1. Maria Pełech z domu Stojanowska (Kozaki 30.03.1923 ? Pyrzany 22.10.2007, rodzice: Antoni Stojanowski, Franciszka z domu Wilk, mąż Jan), 2. Józef Stojanowski?, 3. Helena Wąsowicz z domu Stojanowska. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1945, około? Kozaki? Kobiety, które chodziły Niemcom gotować? Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1945, 6 kwiecień, Kijów. Druk ? tłumaczenie: L.K.O.- Z.S.R.R. Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego – 6 kwietnia 1945 r. Nr 3781-Wzór 6. Ob. Pełech Grzegorz, Mały Trościaniec, obwodu lwowskiego. Zawiadomienie – Wasz syn Pełech Jan, syn Grzegorza, żołnierz oddziału partyzanckiego, urodzony w 1920 roku, biorący udział w Wielkiej Wojnie ojczyźnianej przeciwko niemiecko-faszystowskiemu okupantowi, poprzednio pracujący w kopalni węgla na stanowisku robotnika, z pensją 400 rubli miesięcznie, w boju za Socjalistyczną ojczyznę przeciwko niemieckim zaborcom, w czerwcu 1944 r. (został) zabity. Pogrzebany nie wiadomo (gdzie). Niniejsze zawiadomienie jest podstawą dla wszczęcia starań o wyznaczeniu renty. – Za Naczelnika Wydziału Kadr / podpis nieczytelny / Pieczęć okrągła: Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1948, 10 grudzień. Tłumaczenie z języka rosyjskiego. L.K.O.- Z.S.R.R. Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego – 6 kwietnia 1945 r. Nr 3781-Wzór 6. Ob. Pełech Grzegorz, Mały Trościaniec, obwodu lwowskiego. Zawiadomienie – Wasz syn Pełech Jan, syn Grzegorza, żołnierz oddziału partyzanckiego, urodzony w 1920 roku, biorący udział w Wielkiej Wojnie ojczyźnianej przeciwko niemiecko-faszystowskich okupantów, poprzednio pracujący w kopalni węgla, na stanowisku robotnika, z pensją 400 rub. miesięcznie, w boju za Socjalistyczną ojczyznę przeciwko niemieckim zaborcom, w czerwcu 1944 r. zabity. Pogrzebany niewiadomo. Niniejsze zawiadomienie jest podstawą dla wszczęcia starań o wyznaczeniu renty. – Za Naczelnika Wydziału Kadr / podpis nieczytelny / Pieczęć okrągła: Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego. Józef Abramowicz TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY dla języka rosyjskiego w GORZOWIE WLKP. ul. Kasprowicza 35. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1951, 14 marzec, Pyrzany, Jan Pełech, podanie. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1951, lipiec, wiersz Władysława Stojanowskiego ?Gross-Rosen?. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1952, około, 1. Stanisław Pełech, 2. Tekla Pełech z domu Stojanowska, 3. Grzegorz Pełech, 4. Jan Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1960, październik, Lwów, Pomnik Adama Mickiewicza. 1. Synowiec. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1967, 1 luty, Bytom ul. Chrzanowskiego, Synowiec. Na odwrocie ciekawa adnotacja (pozdrowienia dla Pełechów, Łukaszewskich i Stojanowskich, mowa też o Pawle Wilku). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1970, około, list od Karola Piekły poszukującego kolegów niedoli z obozu w Landeshut ? Kamienna Góra, Roman Olszyna Warszawa, Karol Piekło, Paszczyna, Pustków, Jan Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1972, 16 marzec, Pasłęk, List Edmunda Kobylińskiego do Jana Pełecha. Obóz Landeshut ? Kamienna Góra. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1983, 24 styczeń, Gorzów Wlkp. Własnoręczny życiorys Jana Pełecha. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1984, 17 luty, Gorzów Wlkp. Odpis z odpisu. Tłumaczenie z języka rosyjskiego. L.K.O.- Z.S.R.R. Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego – 6 kwietnia 1945 r. Nr 3781-Wzór 6. Ob. Pełech Grzegorz, Mały Trościaniec, obwodu lwowskiego. Zawiadomienie – Wasz syn Pełech Jan ,syn Grzegorza, żołnierz oddziału partyzanckiego, urodzony w 1920 roku, biorący udział w Wielkiej Wojnie ojczyźnianej przeciwko niemiecko -faszystowskich okupantów, poprzednio pracujący w kopalni węgla, na stanowisku robotnika, z pensją 400 rub. miesięcznie, w boju za Socjalistyczną ojczyznę przeciwko niemieckim zaborcom, w czerwcu 1944 r. zabity. Pogrzebany niewiadomo. Niniejsze zawiadomienie jest podstawą dla wszczęcia starań o wyznaczeniu renty. – Za Naczelnika Wydziału Kadr / podpis nieczytelny / Pieczęć okrągła: Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego. Józef Abramowicz TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY dla języka rosyjskiego w GORZOWIE WLKP. ul. Kasprowicza 35. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

Dodatkowe fotografie z rodzinnej kolekcji Pełechów (dodane w kwietniu 2019 roku):

Opisy dodatkowych fotografii z rodzinnej kolekcji Pełechów (dodanych w kwietniu 2019 roku):

1940 a, około, 1. Józef Pańczyszyn? (mąż Marii) 2. Kazimierz Stojanowski. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1940, b, około. 1. Stefania Stojanowska (z domu Wilk) 2. Jan Stojanowski. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1944 a, około, Kozaki, 1. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 2. Kazimierz Stojanowski 3. Janina Stojanowska (z domu Pańczyszyn). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1944 b, około, Kozaki, Janina Stojanowska (z domu Stojanowska). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1946 a, około, Pyrzany, przed domen Anieli i Antoniego Łukaszewskich. 1. Aniela Łukaszewska (z domu Stojanowska) 2. Antoni Stojanowski 3. Antoni Łukaszewski 4. Danuta Bloch (z domu Łukaszewska) 5. Bronisław Łukaszewski 6. Władysław Łukaszewski. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1948 a, Pensylwania, Polowanie, 2. Brat Antoniego Łukaszewskiego. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1949 a, około, Nowiny Wielkie, 1. Jan Pełech 2. Maria Pełech (z domu Stojanowska) z Dudziakami i Podolakiem. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1950 a, około, Nowiny Wielkie, 2. Jan Pełech u Tubilewiczów. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1950, maj, Pyrzany, 1. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 2. Anna Wilk (z domu Stojanowska). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1952 a, około, Pyrzany, przed domem Anny i Józefa Kłaków. 1. Jan Pełech 2. Anna Kłak (z domu Pełech) 3. Michał Pełech 4. Tekla Pełech (z domu Stojanowska) 5. Grzegorz Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1952 b, około, Pyrzany, podwórze Zofii i Franciszka Amrozów. 1. Franciszek Amroz 2. Jan Pełech 3. Grzegorz Pełech 4. Michał Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1952 c, około, Pyrzany, wesele Heleny Pełech (c. Grzegorza Pełecha i Tekli z domu Stojanowskiej) i Adama Kowalczyka (s. Jana i Franciszki Kowalczyk). 1. Janina Kulczyk (z domu Amroz) 2. Jan Pełech 3. Helena Kowalczyk (z domu Pełech) 4. Adam Kowalczyk 5. Karolina Cichoń (z domu Kowalczyk) 6. Stanisław Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1952 d, około, Pyrzany, wesele Heleny Pełech (c. Grzegorza Pełecha i Tekli z domu Stojanowskiej) i Adama Kowalczyka (s. Jana i Franciszki Kowalczyk). 1. Stanisław Pełech 2. Franciszek Fabiański 3. Jan Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1952 e, około, Nowiny Wielkie? 1. Podolak? 2. Dudziak? 3. Józef? Dudziak (zegarmistrz) 4. Jan Pełech 5. Dudziak? 8. Maria Pełech (z domu Stojanowska). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1953 a, około, Pyrzany. 1. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 2. Teresa Lesiuk (z domu Pełech). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1953 b, około, Pyrzany, wesele Ireny Fabiańskiej (c. Franciszka i Anieli) i Edwarda Stręciwilka. 2. Grzegorz Pełech 4. Maria Stanna 5. Antoni Stanny? 6. Zofia Stanna 8. Tekla Pełech (z domu Stojanowska) 9. Antoni Łukaszewski 10. Aniela Łukaszewska (z domu Stojanowska) 11. Genowefa Pełech (z domu Cwolińska) 12. Zofia Machowska (z domu Głowiak) 15 i 18. Państwo Ciemni (kowal z Białcza) 16. Katarzyna Idczak 20 i 21. Państwo Stręciwilkowie, rodzice pana młodego 28. Irena Stręciwilk (z domu Fabiańska) 29. Edward Stręciwilk 36. Aniela Fabiańska (z domu Stanna) 37. Franciszek Fabiański 45. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 56. Teresa Lesiuk (z domu Pełech). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1953 c, około, Pyrzany, przed domem Anieli i Franciszka Fabiańskich. 1. Stefania (Stenia)? 2. Stanisław Pełech 3. Irena Stręciwilk (z domu Fabiańska) 4. Leon Stanny 5. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 6. ? Stanna (żona Leona) 7. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 8. Maria Stanna 9. Franciszek Fabiański 10 Aniela Fabiańska (z domu Stanna). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1954 a, Pyrzany. 1. Maria Soja (z domu Kłak) 2. Teresa Lesiuk (z domu Pełech). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1954 b, około, Pyrzany. 1. Zofia Machowska (z domu Głowiak) 2. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 3. Maria Pełech (z domu Stojanowska). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1954 c, około, Pyrzany. 1. Zofia Machowska (z domu Głowiak) 2. Wojciech Machowski 3. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 4. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 5. Danuta Żmijak (z domu Kłak). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1954, 29 marzec, Pyrzany Teresa Lesiuk (z domu Pełech). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1955 a, około, Pyrzany, wesele Janiny Stojanowskiej (c. Jana i Stefanii z domu Wilk) i Michała Stojanowskiego (s. Stanisława i Anieli z domu Kłak). 2. Aniela Łukaszewska (z domu Stojanowska) 3. Antoni Łukaszewski 4. Jan Pełech 5. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 6. Stojanowska 7. Józef Stojanowski 8. Kazimierz Stojanowski 9. Anna Stojanowska 10. Anna Wilk (z domu Stojanowska) 11. Antoni Stojanowski 12. Janina Stojanowska (z domu Stojanowska) 13. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 14. Michał Stojanowski 15. Stefania Stojanowska (z domu Buryk) 16. Antoni Paweł Stojanowski. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1955 b, około, Pyrzany, wesele Janiny Stojanowskiej (c. Jana i Stefanii z domu Wilk) i Michała Stojanowskiego (s. Stanisława i Anieli z domu Kłak). 1. Maria Pełech (z domu Stojanowska) nad 1 Maria Stojanowska (z domu Stojanowska) 2. Maria Janecka (z domu Stojanowska) 3. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 4. Władysław Drobyk 5. Janina Stojanowska (z domu Stojanowska) 6. Michał Stojanowski 7. Maria Soja (z domu Stojanowska) 8. Władysław Stojanowski 13. Henryk Rozenblut. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1955 c, około, Pyrzany, wesele Emilii i Michała Kłaków? 6. Jan Pełech 7. Maria Stojanowska (z domu Stojanowska) 8. Michał Amroz 9. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 10. Jan Kłak 11. Emilia Kłak (z domu Kłak) 12. Michał Kłak 13. Maria Kłak 14. Grażyna Krawczyk (z domu Pełech) 15. Józef Amroz 16. Janina Stojanowska (z domu Wilk) 17. Józef Wilk 18. Stanisław Rozenblut 19. Janina Pełech (z domu Buszkiewicz) 20. Józef Buszkiewicz 23. Aniela Stojanowska (z domu Stojanowska) 24. Emilia Rozenblut (z domu Buszkiewicz) 25. Maria Stojanowska 26. Paweł Kuź 27. Janina Strzesak (z domu Kuź) 28. Michał Wilk 29. Aniela Buczyńska (z domu Wydra) 30. Janusz Wilk 31. Jan Wilk 32. Helena Kowalczyk (z domu Pełech) 33. Zofia Machowska (z domu Głowiak) 34. Józef Pełech 35. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 36 Genowefa Pełech (z domu Cwolińska) 37. Stefania? Amroz 39. Janina Kulczyk (z domu Amroz) 40. Franciszek Amroz 41. Helena Spólnik (z domu Krutnik) 42. Adam Kowalczyk 45. Jan Lesiuk 46. Antonina Lesiuk (z domu Ferensowicz) 48. Daniel Buszkiewicz 49. Józef Lesiuk 50. Antoni Lesiuk 51. Karol Stojanowski. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1955 d, około, Pyrzany, 1. Adam Wilk s. Szczepana 2. Danuta Bloch (Łukaszewska) 3. Bronisław Łukaszewski 4. Władysław Łukaszewski. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1955 e, około, Pyrzany, 1. Danuta Żmijak (z domu Kłak) 2. Maria Pełech (z d. Stojanowska) 3. Zofia Machowska (z domu Głowiak). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1955 f, około, Pyrzany, wesele Janiny Stojanowskiej (c. Jana i Stefanii z domu Wilk) i Michała Stojanowskiego (s. Stanisława i Anieli z domu Kłak). 1. Maria Kłak (z domu Tkaczyk) 2. Maria Sokół (z domu Czerniecka) 3. Stefania Wojtuściszyn (z domu Kłak) 4. Maria Tymrakiewicz 5. Maria Kłak 6. Maria Soja (z domu Kłak) 8. Władysław Stojanowski 9. Michał Stojanowski 10. Janina Stojanowska (z domu Stojanowska) 11. Maria Janecka 13. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 15. Anna Stojanowska 16 Maria Mykietów 17. Janina Stojanowska (z domu Wilk). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1956 a, około, Pyrzany, wesele Danuty Łukaszewskiej i Edwarda Blocha. 1. Krystyna Stojanowska 2. Edward Bloch 3. Maria Janecka. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1956 b, około, Pyrzany, wesele Janiny Amroz i Michała Kulczyka. 1. Emilia Kłak (z domu Kłak) 2. Jan Pełech (s. Michała) 3. Janina Kulczyk (z domu Amroz). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1957 a, około, Pyrzany, Wesele Marii Kłak (c. Józefa Kłaka i Anny z domu Pełech) oraz Michała Soja (s. Mikołaja i Julii z domu Mazurek). 1. Maria Pełech (z domu Domarecka) 2. Jan Pełech s. Michała między 2. A 3. Karol Ferensowicz 3. Michał Pełech 4. Irena Olejnik 5. Anna Wilk (z domu Stojanowska) 6. Maria Uchańska (z domu Bałuczyńska) 7. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 8. Maria Zielińska (z domu Pełech) przed nią bez numeru Jan Pełech s. Stanisława 9. Emilia Kłak (z domu Kłak) 9. Józef Kłak 11. Maria Soja (z domu Kłak) 12. Michał Soja 13. Anna Kłak (z domu Pełech) 14. Aniela Łukaszewska (z domu Stojanowska) 15. Janina Kulczyk (z domu Amroz) 16. Anna Stojanowska 17. Stefania Pestrowicz (z domu Pełech) 18. Anna Zawadzka (z domu Rozenblut) 19. Bazyli Buszkiewicz 20. Maria Sokół (z domu Czerniecka) 21. Michał Stojanowski s. Stanisława 22. Stanisław Karol Kłak 23. Józef Stojanowski po prawej poniżej jego żona Jagna? 24. Stefania Kłak 25. Józef Pełech 26. Kazimiera Mykietów (z domu Hawryłów) 27. Jan Pańczyszyn 29. Michał Kłak 30. Bronisław Łukaszewski 31. Józef Buszkiewicz s. Daniela 32. Emil Wilk 33. Stanisław Pełech 34. Michał Amroz 35. Danuta Żmijak (z domu Kłak) 36. Bronisław Stojanowski. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1957 b, około, Pyrzany, wesele Marii Kłak. 1. Tadeusz Buszkiewicz 2. Michał Pełech 3. Maria Soja (z domu Kłak) 4. Maria Kłak 5. Ludwik ? (mąż Marii Kłak). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1957 c, około, Pyrzany, Wesele Marii Kłak (c. Józefa Kłaka i Anny z domu Pełech) oraz Michała Soja (s. Mikołaja i Julii z domu Mazurek). 1. Michał Stojanowski 2. Antoni Pęczak 3. Michał Amroz 4. Zofia Pełech (z domu Czerniecka) 5. Stanisław Pełech 6. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 7. Maria Soja (z domu Kłak) 8. Michał Soja 9. Teresa Lesiuk (z domu Pełech). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1958 a, Pyrzany. Wesele Janiny Amroz i Michała Kulczyka. 1. Tadeusz Kopyra 2. Józef Amroz 4. Raisa Amroz 5. Michał Amroz 6. Ks. Józef Kłak 7. Emilia Kłak 8. Janina Kopyra (z domu Czarnodolska) Michał Kłak 10. Grażyna Krawczyk (z domu Pełech)? 11. i 13. Kulczykowie (rodzice pana młodego) 14. Jan Kłak 15. Emilia Kłak (z domu Kłak) 16. Janina Kulczyk (z domu Amroz) 17. Michał Kulczyk 18 Jan Pełech s. Michała 19. Ludwika Tymrakiewicz 21. Zofia Amroz 22. Józef Kłak 23. Michał Pełech 24. Stanisław Cichoń 25. Krystyna Stopka (z domu Kowalczyk) 26. Ewa Nitecka (z domu Pełech) 27 Dojlida? 28. Helena Kowalczyk (z domu Pełech) 29. Franciszek Amroz 30. Adam Kowalczyk? 31. Józef Pełech 33. Marta Kopyra? 35. Karolina Cichoń (z domu Kowalczyk) 36 Genowefa Pełech (z domu Cwolińska) 37. Rozalia Stojanowska? 38 Zofia Machowska (z domu Głowiak)? 39. Maria Kłak? 40. Maria Pełech (z domu Domarecka) 41. Tekla Wilk 42. Anna Kłak (z domu Pełech) 44. Tadeusz Buszkiewicz 46. Maria Tymrakiewicz 48 Józef Pełech 49. Maria Kłak 51. Stefania Pestrowicz (z domu Pełech) 54. Stanisław Karol Kłak 56. Bronisław Wojciechowski. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1958 b, około, Pyrzany, czterdziestolecie pracy kapłańskiej księdza Michała Kralla. 1. Ks. Michał Krall 2. Antoni Wilk 3. Czesław Hetman 4. Jan Stojanowski 5. Michał Wilk 6. Teresa Lesiuk (z domu Pełech). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1958 c, Pyrzany, pogrzeb Grzegorza Pełecha. 1. Józef Stojanowski s. Leona 2. Tadeusz Kopyra 3. Ks. Michał Krall 4. Tytus Stojanowski 5. Andrzej Stojanowski 6. Zofia Pańczyszyn (z domu Czerniecka) 7. Michał Soja 8. Karol Stojanowski 9. Rakowski? (murarz) 10. Tadeusz Stojanowski 11. Dymitr Drobyk 12. Krystyna Stopka (z domu Kowalczyk) 13. Józef Stojanowski 14. Helena Kowalczyk (z domu Pełech) 15. Władysław Stojanowski 16. Józef Stojanowski 17. Michał Pełech 18. Suprun? pomiędzy 18 a 19 Tekla Pełech (z domu Stojanowska) 19. Józef Wilk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1958 d, Pyrzany, pogrzeb Stanisława Pełecha? Grzegorza Pełecha? 1. Adam Kowalczyk 2. Zofia Amroz 3. Grażyna Krawczyk (z domu Pełech) 4. Anna Kłak (z domu Pełech) 5. Ewa Nitecka (z domu Pełech) 6. Maria Soja (z domu Kłak) 7. Jan Pełech s. Stanisława 8. Maria Zielińska (z domu Pełech) 9. Maria Pełech (z domu Domarecka) 10. Zofia Pełech (z domu Czerniecka) 11. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 12. Tekla Pełech (z domu Stojanowska) 13. Michał Soja 14. Stefania Pestrowicz (z domu Pełech) 15. Emilia Kłak (z domu Kłak) 16. Teresa Lesiuk (z domu Pełech). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1958 e, Pyrzany, pogrzeb Grzegorza Pełecha. 1. Jan Wilk 2. Czesław Hetman 3. Władysław Wojciechowski 4. Daniel Buszkiewicz 5. Ks. Michał Krall 6. Tytus Stojanowski 7. Jan Pańczyszyn? 8. Władysław Stojanowski 9. Tadeusz Kopyra 10. Eugeniusz Łyłyk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1958 e, około, Nowiny Wielkie, wesele Czarnodolskich. 2. Janina Stojanowska (z domu Wilk) 3. Jan Pańczyszyn 4. Jacek Pańczyszyn 8. Maria Ilczyna 19. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 21. Aniela Buczyńska (z domu Wydra) 23. Jan Stojanowski. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1958 f, Pyrzany, pogrzeb Grzegorza Pełecha. 1. Anna Bałacka 3. Franciszka Ferensowicz (z domu Stojanowska) 4. Józef Stojanowski s. Leona 5. Michał Tymrakiewicz 6. Antoni Pająk 7. Józef Kłak 8. Stefania Wilk 9. Tadeusz Kopyra 10. Tytus Stojanowski 11. Andrzej Stojanowski 12. Ks. Michał Krall pomiędzy 13. Tadeusz Stojanowski 13 a 14 Karol Stojanowski 14. Dymitr Drobyk 15. Krystyna Stopka (z domu Kowalczyk) 16. Stanisław Cichoń 17. Helena Kowalczyk (z domu Pełech) 18. Jan Kłak obok Jan Pełech 19. Jan Andrzejko 20. Władysław Stojanowski 21. Mikołaj Soja 22. Franciszek Amroz 23. Józef Stojanowski 24. Jan Pańczyszyn 25. Grażyna Krawczyk (z domu Pełech). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1958 h, około, Pyrzany, festyn dożynkowy. 1. Irena Frączak (z domu Wilk) 2. Janina Pełech (z domu Buszkiewicz) 3. Emilia Kłak (z domu Kłak) 5. Ludwika Wilk (z domu Soja) 6. Anna Furtan (z domu Stojanowska) 7. Stefnia Pestrowicz (z domu Pełech) 8. Anna Wilk (z domu Stojanowska) 10. Janina Mykietów 11. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 12. Stanisław Wilk 13. Henryk Rozenblut 15. Józef Pełech 17. Karol Stojanowski? 18. Krystyna Borawska? (z domu Stojanowska) 19. Józef Stojanowski tyłem, bez numerka Antoni Lesiuk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1958 i, około, Pyrzany, wesele Anny Stojanowskiej i Edwarda Furtana. 2. Ludwika Wilk (z domu Soja) 3. Jan Stojanowski 4. Anna Furtan (z domu Stojanowska) 6. Edward Furtan. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1958 j, około, Pyrzany, wesele Karoliny Stojanowskiej (c. Kazimierza i Marii) i Stanisława Stojanowskiego. 2. Stanisław Stojanowski 3. Anna Wilk 4. Julia Bachryj (z domu Wilk) 5. Katarzyna Stojanowska 6. Karolina Stojanowska (z domu Stojanowska) 7. Stanisław Stojanowski 8. Michał Stojanowski 9. Aniela Kłak 10 Jadwiga Tymrakiewicz 11. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 12. Loniwera Wilk 13. Emil Wilk 15. Zofia Machowska (z domu Głowiak) 17. Alina Porowska (z domu Machowska) 18. Krystyna Stojanowska 19. Józef Stojanowski 20 Jagna? Stojanowska 21. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 22. Michał Stojanowski 23. Maria Soja (z domu Kłak) 25. Janina Pełech (z domu Buszkiewicz) 26. Władysław Stojanowski? 27. Maria Stojanowska 28. Danuta Żmijak (z domu Kłak) 29. Józef Buszkiewicz 30. Bronisław Kulpa 31. Maria Kłak 32. Maria Tymrakiewicz (z domu Kłak) 33. Stanisław Karol Stojanowski 34. Emilia Kłak (z domu Kłak) 35. Józef Wilk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1958 k, około, Pyrzany, wesele Anny Stojanowskiej i Edwarda Furtana. 1. Anna Furtan (z domu Stojanowska) 2. Edward Furtan 3. Ludwika Wilk (z domu Soja) 4. Jan Stojanowski. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1960 a, Pyrzany, chrzciny Haliny Soja (po mężu Lutostańska). 1. Julia Soja 2. Anna Kłak (z domu Pełech) 3. Maria Soja (z domu Kłak) 4. Jan Pełech 5. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 6. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 7. Tekla Pełech (z domu Stojanowska) 8. Halina Lutostańska (z domu Soja) 9. Maria Pełech (z domu Domarecka) 10. Genowefa Pełech (z domu Cwolińska) 11. Grażyna Krawczyk (z domu Pełech) 12. i 13. Mazurkowie 14. Mazurek? 16. Józef Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1960 b, około. 1. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 2. Jan Pełech 3.? Mrozińska 4. Bronisław Mroziński 5. Michał Amroz 6. ? Mroziński 7. Raisa Amroz. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1960 c, około. 1. Emilia Kłak (z domu Kłak) 2. Stanisław Karol Kłak 3. Olga z domu Głowacka 4. Maria Zielińska (z domu Pełech) 5. Anna Kłak (z domu Pełech) 6. Olga ? córka Olgi – numeru 3. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1960 d, Pyrzany, chrzciny Haliny Soja (Po mężu Lutostańska). 1. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 2. Grażyna Krawczyk (z domu Pełech) 5. Rozalia Stojanowska 9. Ludwika Wilk (z domu Soja) 10. Ewa Nitecka (z domu Pełech) 11. Anna Kłak (z domu Pełech) 12. Julia Soja. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1960 e, Pyrzany, chrzciny Haliny Soja (po mężu Lutostańska). 1. Stefania Pestrowicz (z domu Pełech) 2. Ludwika Wilk (z domu Soja) 3. Emilia Kłak (z domu Kłak) 4. Danuta Żmijak (z domu Kłak) 5. Mikołaj Soja. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1960 f, około, Pyrzany, wesele Stefanii Kłak i Bronisława Wojtuściszyna. 1. Michał Czarnecki 3. Julia Król 5. Emilia Kłak (z domu Kłak) 6. Emilia Wilk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1960 g, Pyrzany, chrzciny Marii Kłak (po mężu Oczkowska). 1. Anna Kłak (z domu Pełech) 2. Józef Kłak 3. Emilia Kłak (z domu Kłak) 4. Stanisław Karol Kłak 5. Maria Soja (z domu Kłak) 6. Michał Kłak 7. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 8. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) z Haliną Lutostańską (z domu Soja) na rękach 9. Haneczka Jankowska (z domu Jankowska). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1960, 12 czerwiec, Pyrzany, otwarcie Domu Ludowego. 2. Janina Stojanowska (z domu Stojanowska) 3. Janina Machowska (z domu Kulpa) 4. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 5. Grażyna Krawczyk (z domu Pełech) 6. Teresa Machowska (z domu Kulpa) 7. Stanisław Stojanowski 8. Karolina Stojanowska (z domu Stojanowska) 9. Bronisław Kulpa 10. Elżbieta Kulpa (z domu Iśków) 11. Ewa Nitecka (z domu Pełech) 12. Janina Kulczyk (z domu Amroz). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1960, 21 czerwiec, Pyrzany (w tle kościół ewangelicki?), wesele Emilii Kłak (c. Józefa i Anny z domu Pełech) i Stanisława Kłaka (s. Stanisława i Anny z domu Farian). W tle widać stary kościół. 1. Michał Kłak 2. Maria Kłak 3. Emil Wilk 4. Emilia Kłak (z domu Kłak) 5. Jan Pełech s. Michała 6. Bronisław Wojtuściszyn. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1961 a, około, Pyrzany, podwórze Anny i Józefa Kłaków. 1. Anna Kłak (z domu Pełech) 2. Anna Bałacka 3. Helena Kowalczyk (z domu Pełech) 4. Józef Kłak 5. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 6. Józef Stojanowski s. Wincentego 7. Antonina Lesiuk (z domu Ferensowicz) 8. Piotr Bałacki 9. Julia Soja 10. Józef Lesiuk 11. Mikołaj Soja 12. Michał Kłak 13. Emilia Kłak (z domu Kłak) 14. Maria z domu Kłak 15. Mąż Marii Kłak? 16. Stanisław Karol Kłak 17. Adam Kowalczyk 18. Maria Soja (z domu Kłak) 19. Halina Lutostańska (z domu Soja) 20. Bożena Pańczyszyn (z domu Lesiuk) 21. Ludwika Wilk (z domu Soja) 23. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 24. Jan Lesiuk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1961 b, około, Pyrzany, podwórze Anny i Józefa Kłaków. 1. Stefania Pestrowicz (z domu Pełech) 2. Jan Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1962 a, około, Pyrzany, wesele Loniwery i Józefa Wilka. 1. Stanisław Rozenblut 2. Emil Wilk 4. Michał Wilk 5. Maria Wilk 7. Józef Wilk 8. Emilia Kłak 9 i 11. Wasylkowie z Witnicy 12. Karolina Stojanowska 13. Stanisław Stojanowski 14. Maria Kłak 15. Loniwera Wilk 17. Janina Stojanowska (z domu Stojanowska) 18. Tadeusz Buszkiewicz 19. Michał Stojanowski 20 Józef Wilk 21. Michał Kłak 22. Janina Pełech (z domu Buszkiewicz) 23. Bazyli Buszkiewicz 25. Jan Pełech 26. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 27. Emilia Kłak (z domu Kłak) 28. Wojciech Machowski. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1964 a, około, Pyrzany, podwórze Marii i Jana Pełechów. 1. Michał Pełech 2. Jan Pełech 3. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 4. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 5, 6, 9, 10. Rodzina Willego Uckerta z wizytą w byłym miejscu zamieszkania 7. Antoni Paweł Stojanowski 8. Jan Kopyra. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1964 b, około, Pyrzany, wesele Janiny Buszkiewicz i Jana Pełecha. Po lewej stronie w tle widoczni bez numerów z profilu Antonina Lesiuk (z domu Ferensowicz) oraz Józef Lesiuk 5. Wiktoria Rega (z domu Stojanowska) 6. Józef Amroz 7. Tadeusz Domarecki 8. Stefania Pestrowicz (z domu Pełech) 9. Eugeniusz Bałuczyński 10. Jan Pełech s. Michała 11. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) za nią widoczna bez numeru Maria Pełech (z domu Stojanowska) 12. Stanisław Stojanowski. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1965 a, około, Wycieczka w Pieniny i spływ Dunajcem. 1. Józef Stojanowski 2. Maria Stojanowska (z domu Stojanowska) 3. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 4. Elżbieta Rybus 5. Jan Pełech 7. Janina Januszko 8. Zieliński (hydraulik z Witnicy) 10. Zofia Rega 12. ? Kmieć 16. ? Szafarczyk 18. ? Jakubowicz. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1965 b, około, Wycieczka w Pieniny i spływ Dunajcem. 2. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 5. Maria Stojanowska (z domu Stojanowska) 7. Józef Stojanowski 8. Jan Pełech 12. Janina Januszko. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1965 c, około, Wycieczka w Pieniny i spływ Dunajcem. 2. Jan Pełech 3. Stanisław Mykietów 4. Kazimiera Mykietów 5. Czyżyk? 6. ? Szafarczyk 8. Maria Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1965 d, około, Wycieczka w Pieniny i spływ Dunajcem. 3. Zofia Rega 5. Jan Pełech 7. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 8. ? Jakubowicz 13. Józef Stojanowski 14. Maria Stojanowska (z domu Stojanowska) 17. ? Kmieć 18. Elżbieta Rybus. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1965 e, około, Wycieczka. 4. Janina Januszko 8. Regina Sawicz 9. Józef Stojanowski 11. Jan Pełech 12. Maria Stojanowska (z domu Stojanowska) 13. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 15. Zieliński? (hydraulik) 16. Zielińska? Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1965, 19 luty, Wrocław, Pyrzany. List od Pawła Wilka z Wrocławia do Jana Pełecha dotyczący składania podań o odszkodowanie za pobyt w obozach koncentracyjnych. Mowa w nim też o Antonim Pająku. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1966 a, około, Pyrzany, podwórze Genowefy i Józefa Pełechów. 1. Jan Pełech 2. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 3. Stefan Kozak (z Amrozów) 4. Teresa Lesiuk (z domu Pełech). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1970 a, około, Wycieczka. Niemcy, Spreewald. 8. Kolanowska? 10. Helena Wąsowicz (z domu Stojanowska) 12. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 14. Stefania Borowska 15. Karol Nowicki 19. Świder? 21. Kazimierz Węsierski 22. Henryk Kacprzyk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1970 b, około, dożynki gminne w Witnicy. 2. Janina Bałuczyńska (z domu Domarecka) 3. Emilia Kłak (z domu Kłak) 4. Antonina Lesiuk (z domu Ferensowicz) 5. Emilia Kłak 8. Teresa Lesiuk (z domu Pełech). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1970 c, około, dożynki gminne w Witnicy. 1. Jan Pełech 3. Emilia Kłak (z domu Kłak) 5. Aniela Buczyńska (z domu Wydra) 6. Antonina Lesiuk (z domu Ferensowicz) 7. Emilia Kłak. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1970 d, około, dożynki, 1. Janina Bałuczyńska (z domu Domarecka) 2. Emilia Kłak 3. Jan Pełech 4. Antonina Lesiuk (z domu Ferensowicz) 5. Aniela Buczyńska (z domu Wydra). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1970 e, około, Pyrzany?, zabawa myśliwska. 1 i 2. Państwo Sacharczukowie 3. Mroziński 4. Kazimierz Jagieniak 5. Ryszard Ściepuro 6. Ludwika Wilk (z domu Soja) 7. Emil Wilk 8. ? Kaseja (żona Bronisława) 10. Jan Pełech 11. Maria Pełech (z domu Stojanowska). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1970 f, około, Witnica? 3. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 4. Szczepan Kopyra? Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1970 fa, około, Nowiny Wielkie, wyjazd na polowanie. 1. Emil Wilk 4. Zawalski (kowal z Jenina) 5. Jan Pełech? Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1970 g, około, Nowiny Wielkie, przed budynkiem stacji kolejowej. Po polowaniu. 5. Tadeusz Brzozowski 6. ? Sacharczuk 7. Emil Wilk 9. Jan Pełech 10. Zygmunt Wilk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1970 h, około, Pyrzany?, zabawa myśliwska. 1. Ryszard Ściepuro 2. Kazimierz Jagieniak 3. Michał Amroz 4. Jan Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1973 a, Pyrzany, chrzciny Lidii Lesiuk (po mężu Opaczewska). 1. Józef Pełech 2. Józef Lesiuk 3. Genowefa Pełech (z domu Cwolińska) 4. Michał Pełech. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1973 b, Pyrzany, chrzciny Lidii Lesiuk (po mężu Opaczewska). 1. Jan Pełech 2. ? Kasprzak 3. Adam Kowalczyk 4. Helena Kowalczyk (z domu Pełech) 5. Antonina Lesiuk (z domu Ferensowicz) 6. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 7. Janina Ferensowicz 8. Genowefa Pełech (z domu Cwolińska) między 8 a 9 widać Józefa Pełecha i Antoniego Łukaszewskiego 9. Maria Soja (z domu Kłak) 10. Józef Lesiuk 11. Teresa Bloch (z domu Soja) 12. Maria Oczkowska (z domu Kłak) 13. Michał Soja z Lidią Opaczewską (z domu Lesiuk) na rękach 14. Emilia Kłak (z domu Kłak) 15. Maria Jędrzejczak (z domu Kowalczyk) 16. Barbara Piechowiak (z domu Kłak). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1974 a, około, Pyrzany Lidia Opaczewska (z domu Lesiuk). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1974 b, około, Pyrzany Lidia Opaczewska (z domu Lesiuk). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1979 a, Pyrzany, przed domem Marii i Jana Pełechów. 1. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 2. Antoni Lesiuk 3. Tytus Stojanowski 4. Jan Pełech 5. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 6. Grzegorz Lesiuk 7. Irena Stręciwilk (z domu Fabiańska). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1985 b, Pyrzany, pierwsza komunia Grzegorza Lesiuka. 1. Jan Pełech s. Michała 2. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 3. Bożena Pańczyszyn (z domu Lesiuk) 4. Antoni Lesiuk 5. Grzegorz Lesiuk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1985, 26 maj, Pyrzany. Kronika 40-lecia osiedlenia się Kozaczan w Pyrzanach. Fot. Marek Paprocki. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1985, 26 maj, Pyrzany, festyn 40-lecia Pyrzan, rozgrywki w piłkę siatkową. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1987 a, Witnica. 1. Stefania Borowska 2. Laszko? 3. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 4. Aniela Buczyńska (z domu Wydra). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1989, Pyrzany, I Komunia Święta Marzeny Lesiuk, 1. Antonina Lesiuk (z domu Ferensowicz) 2. Antoni Lesiuk 3. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 4. Lidia Opaczewska (z domu Lesiuk) 5. Ksenia Budzyńska (z domu Pańczyszyn) 6. Marzena Wydra (z domu Lesiuk) 7. Jan Lesiuk 8. Janina Ferensowicz 9. Kazimierz Pestrowicz 10. Bożena Pańczyszyn (z domu Lesiuk) 11. Stefania Pestrowicz (z domu Pełech) 12. Grzegorz Lesiuk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1992 a, około, Pyrzany, gościnne występy zespołu Russkaja Garmonia z Woroneża w domu Lesiuków. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1992 b, lipiec, Amrozy, prawnuki Stefanii i Michała Fedczyszynów z Lidią w pobliżu domu Marusi i Stefana Fedczyszynów na Amrozach. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1992 c, lipiec, Monastyrek, Olga Jermakow (z domu Fedczyszyn) z mężem Olegiem, teściową i córkami w pobliżu domu Olgi i Olega w Monastyrku. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1992 d, lipiec, Złoczów, przed domem Gali (2) (córki Marusi i Stefana Fedczyszynów) w Złoczowie 1. Antoni Lesiuk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1992 e, lipiec, Lwów, 1. Maria, 2. Antoni Lesiuk 3. Stefania. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1992 f, lipiec, Lwów, 1. Maria, 2. Gala, 3. Stefania 4. Lidia. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1992 g, lipiec, Kozaki 1. Gospodarz domu 2. Marusia Fedczyszyn 3. wnuczka Marusi Oksana Maria Pełech (z domu Stojanowska) 5. Antoni Lesiuk przed domem należącym kiedyś do Antoniego Stojanowskiego (rodzinnym domem Marii Pełech) na Kozakach. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1992 h, lipiec, Obertasowa. 1. Stefania Fedczyszyn (z domu Ferensowicz) 2. Michał Fedczyszyn 3. Antoni Lesiuk przed domem Stefanii i Michała Fedczyszynów w Obertasowej. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1992 i, lipiec, Pyrzany. Wizyta Marusi Fedczyszyn i jej siostry Stefanii w Pyrzanach. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1992 j, lipiec, Amrozy, rodzina Marusi i Stefana Fedczyszynów przed ich domem na Amrozach. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1992 k, lipiec, Monastyrek, rodzina Olgi i Olega Jermakow przed domem w Monastyrku. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1992 L, lipiec, Amrozy. Prawnuki Stefanii (z domu Ferensowicz) i Michała Fedczyszynów w domu Marusi i Stefana Fedczyszynów na Amrozach. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1993 a, Lwów, Cmentarz Łyczakowski. 1. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 2. Antoni Lesiuk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1995 a, List Komitetu Organizacyjnego Wielkiego Festynu 50-lecia Pyrzan do Haliny Pilonis. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1995, 18 maj, W 50-lecie wielkiej wędrówki ludów Kozaki świętują w Pyrzanach, ?Ziemia Gorzowska? 1995 nr 20, Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.

1995, 25 maj, Pół wieku Kozaczan rodu, ?Gazeta Lubuska? 1995, nr 120. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.